şükela:  tümü | bugün soru sor
 • devlet tiyatroları nın sahneye koydugu sığıntı isimli tiyatro oyununda verdigi mucadele anlatilmaktadir.
 • tıpkı cem sultan gibi osmanlı tahtına geçse idi dünya tarihini değiştirecek olan ve fakat, cem sultan olayında rodos şövalyeleri ile ikinci bayezid'in anlaşması gibi şah tahmasb'ın ikinci selim ile anlaşması sonucu öldürülen şehzade. bir miktar iktidar hırsı taşıdığı doğrudur ama, devleti yönetecek karizma ve azamete ikinci selim denen basiretsize oranla kat kat sahiptir. tek suçu (!) entrikacı olamayışıdır.
 • ebussuud efendi'nin kendisiyle ilgili fetvası şu şekildedir:

  --- spoiler ---

  mes'ele: bir sultan-ı âdilin ebnâsından biri, tâ'atten hurûc edip, ba'zı kılâ'a müstevlî olup, ehline mal salıp cebr ile alıp, asker cem' edip gayri tarîk ile ref'i mümkin olmayıp kıtâle mübâşeret eyleseler; anların kıtâlleri ve sınıp cem'iyetleri dağılıncaya değin kıtâlleri şer'an helâl olur mu?
  elcevab: helâldir, nass-ı kur'ân-i azîm ile sâbit olmuştur. hükm-i şer'îdir ve icmâ'-i sahabe-i kirâm dahi anın üzerinedir. kıtâle kâdir olanlar kıtâlle, olmayanlar kelâm-ı hak ile du'â-i hayırla, ref'i fitne ve fesâda sa'y etmek vâcibtir. vallâhu te'âlâ a'lem ve ahkem.

  --- spoiler ---

  http://tsorian.blogspot.com/…hayatn-yalnz-sonu.html
 • (bkz: bajazet)
 • şâhî mahlası ile şiir de yazmış olan kanûnî şehzadesi. şöyle bir örnek de denk geldi:

  nideyin zâyi’ edüp tûl-i emelle nefesi
  kalmadı zerre kadar dilde bu dünya hevesi
  kârban-ı reh-i iklim-i adem menzilinin
  dokunur oldu kati sem’ime bang-i ceresi
  izdırabı ko gel ey murg-ı revan sabr eyle
  eskiyüp işte harabe oluyor ten kafesi
  şâhî-i bi dil u bimar u günahkâra ne gam
  sen olursun eğer ey bar-ı hüdâ dest-resi

  bu şiirin 3,4,5 ve 6. mısralarını evliyâ çelebi seyahatnamesinin birinci cildinde sultan cem' ait olduğunu sanarak/düşünerek kaydetmiş. fakat sonradan anlaşılmış ki şiir şehzade bayazid'e aitmiş. galiba kader aynı kader,keder aynı keder olduğundan karışmış.

  kaynak: meşkure eren, evliya çelebi seyahatnamesi birinci cildinin kaynakları üzerinde bir araştırma, istanbul, 1960
 • 3 numaralı mühimme defterinde kardeşi selim ile olan mücadelesine dair resmi belgelerin bulunduğu bahtsız şehzade. türbesi sivas'tadır.
 • darbe yapmasından korkan babası tarafından uzak amasya sancakbeyliği'ne gönderilmiş, hatta bununla da yetinilmemiş iran'dan destek alabilir diye, öldürmenin meşru olup olmadığına ilişkin hukuki görüş alınmış şehzade'dir.
 • tercih hatası yapmış şehzade.

  efendim kaba yerlerimden sallamış olmayayım ama hakkındaki bir rivayeti paylaşmak isterim. kendisinin şah tahmasb tarafından osmanlıya teslim edildiğinde, kendisi ve oğullarının başları gövdelerinden ayrılmış -boğdurulumamış yani- , başlar ayrı bir yere gömüldükten sonra, bedenlerin mısmılırmak civarında bir çukura doldurulduğu söylenir.

  daha sonra tıpkı akşemseddin hazretlerinin eyüp sultan'ın kabrini rüyasında görmesi hadisesine benzer şekilde bir yaşlı kadının rüyasında şehzade ve oğullarını görmesi, rüyada şehzade ve oğullarının abdulvahabi gazi hazretlerinin yanına defnedilmek istediklerinin kadına söylemesi üzerine kadın rüyasını ahali ile paylaşır. hakikaten rüyada işaret edilen yerde şehzade ve oğullarının bedenlerine ulaşılır ve bunlar alınıp bugün yukarı tekke diye anılan yerde abdulvahabi gazi hazretlerinin türbesine defnedilirler.

  neden şehzade ve oğullarının payitahta ya da bursa'ya değil de sivas'a defnedildiği bugün hala soru işaretidir.

  efendim; her neyse , dediğim gibi duyduğum bir rivayeti sizlerle paylaştım. kabızsız ishalsiz günler dilerim.
 • malum dizide artık sıra kendisinin katline gelmiş bulunmakta.