• osmanlılarda, sınır boylarında görev yapan bir sınıf asker
  eyalet paşaları ve sancak beylerine bağlı olarak görev yapan bir sınıf asker
 • her nekadar sözlük anlamı köpek muhafızı demekse de, sekban, yeniçeri ocağının 3 kısmından birinin adıdır. bazilarinca da nizami cedit askerlerine de bu isim verilmiştir. seymensözcüğü de bu kelimeden üremiştir.
 • osmanlı devleti'nde hükümdar i. murat ( 1362-1389 ) zamanında hükümdarın av partilerinde kullanılmak üzere örgütlenmiş, ii.mehmet ( fatih ) zamanında da yeniçeri ocağı'na katılmış askeri birliktir. komutanları sekbanbaşı olup, yeniçeri ağası'ndan sonra gelirdi.
  (bkz: sekbanı cedid)
 • 16. yüzyılda meydana gelen askeri devrimden sonra osmanlı topraklarında ortaya çıkan tüfekli piyade askeri. en çok condottiereler ile karşılaştırılabilir.

  (bkz: eyalet askerleri)
 • muhtelif zümrelere ünvan olarak kullanılmış bir tabirdir.
  1- yeniceri ocaginın ayrılmış bulunduğu üç kısımdan sekban denilirdi, ocağın 34 ortasını sekbanlar teşkil eder ve bunlara sekban bölükleri denirdi.
  2- serhat kulları arasında sekbanlar bulunduğu gibi eyalet başları ile sancak beylerinin idareleri altında da bu adla çalışanlar vardı.
  3- alemdar mustafa pasa tarafından ihya olunan nizam i cedid efradına da sekban adı verilmiştir.
  4- miri miran vs. erkanı maiyetinde memleketin alayişinin temini ile alakalı sınıfa da sekban denirdi.
 • sekbanlar 16 ve 17. yüzyılda gelişen ordunun hızına yetişememişlerdir. celali isyanları aslında en altta bu sebebi taşır. sekbanlar, köylerden toplanan eli silah tutabilecek gençlerin teorik olarak ilhak edilebilecek müstahkemlere yerleştirilmesi ile gün yüzüne çıkmışlardır. kale savaşları ve görece teknoloji savaşları dediğimiz 17. yüzyılda artık insandan daha değerli olan savaş makineleri müstahkemlerde yer almışlardır. bilahare sekbanlara ayrılan ödenek savaş makinelerine ayrılmıştır. zira savaşın gereği müstahkemleri elde tutabilmekti 17. yüzyılda. sekbanlar ödeneksiz ve gayesiz kalınca köylerine döndüler. birleşip - elleri silah tuttuğu için - çeteleştiler. eşkıya kavramının ve osmanlı'da isyan kavramlarının kronolojisine bakıldığında görülecek olan çoğunlukla sekbanlardır. sekbanlar köylere ve mezralara çökerek devlete ödenecek vergiyi toplamışlardır. kuyucu murat paşa'nın görevlendirilmesiyle çoğu isyan bastırılmıştır. paşaya kuyucu denmesinin sebebi rivayet odur ki topladığı 60.000 kadar isyancıyı kuyulara atarak öldürmüştür.
 • osmanlı'da ordu'nun sınır boylarında görev yapan asker sınıfı.
 • yeniceri ocagini olusturan uc siniftan biridir. 196 ortanin(taburun) 34’u sekban ortalariydi. bunlar padisahin av mahiyetini olustururdu.
hesabın var mı? giriş yap