şükela:  tümü | bugün
 • sebebi; şu anki dini ahlakın çıkarcı ve yapmacık, seküler ahlakın koruyucu ve sağlam temelli olmasıdır.

  neden torpil yaptınız diye sorulduğunda "kuran'da akrabalara yardım etmemiz isteniyor" diyebilecek kadar pişkin bir adamın ahlakından ne beklenir ki.

  mehmet akif yıllar önce yapmış tespiti zaten;

  aldanma insanların samimiyetine
  menfaatleri için gelirler vecde
  vaad etmeseydi allah cenneti
  ona bile etmezlerdi secde.
 • dini ahlak günah ve sevap argümanları ile insanları iyi eylemlerde bulunmaya yönlendirir, kişi yapmayı istediği ahlak dışı eylemden geleceğe yönelik pragmatist kaygılardan ötürü kaçınıyorsa -cennet beklentisi- esasında o özünde iyi biri değildir, yalnızca kendisi için daha iyiyi isteyen biridir. benimsediği dini ahlak ile arzuları arasında hiçbir çatışma olmayanları tenzih ederim. seküler ahlak ya da ateist ahlak bana daha samimi gelir, çünkü cezai müeyyidesi olmayan bir ahlak dışı eylemden kaçınan sekülerin kendi özgür iradesi ve değer yargısı hariç hiçbir yol göstericisi yahut kısıtlayıcısı yoktur. fayda beklemeden yaptığı bu eylem de benim gözümde daha kıymetlidir.
 • ınancli bir insan olarak destekledigim tespittir. fatih terimin dedigi gibi eline namussuzluk fırsatı geçmeyen insan namusluyum demesin once sınanması gerekir.
  bununla birlikte yine de islamla ya da baska bir inancla iliiskilendirilmemelidir yolsuzluklar. bu insanin kendi vicdaniyla muhasebesidir. tabiki de gunumuz türkiyesinin dustugu bu durum utanc vericidir ve din ayagina yatan insanlarin bunu yapması muslumanlara yapilmis bir kufurdur tepki gosterilmesini gerektirmektedir
 • hala yazılmamış üzüldim bak: (bkz: gerçek islam bu değil)
 • 1400 küsür yıl sonra gelinen noktada gayet haklı ve doğru tespit ve en önemli nedeni dini bir zırh olarak görmek. nasıl ki bir zırh giyen insan kendini tehlikelerden korunmuş görür, bir dine inandığını zannedenler de kendilerini pür-i pak zannetmekteler.
 • henüz lisede sosyoloji dersinde alması gereken bir bilgiyi atlamış birinin evrensel bir kurala henüz uyanmakta olduğunu gösterir önermedir. şöyle ki:
  ahlak statik bir kavram değildir. dogmanın aksine değişmez kurallar getirdiği iddiasında bulunmaz. ahlak içinde bulunduğu çağın gereklerine göre evrimleşen bir kurallar manzumesidir.
  dolayısı ile bu anlamda genel geçer değişmez kurallar getirdiği iddiasında bulunan herhangi bir dogma ile ahlak kavramı arasında temel olarak kapanmayacak bir fark bulunur. dolayısı ile dini ahlak diye bir kavramdan da söz edilemez. ya seküler bir kavram olan "ahlak" vardır ya da dinin onun yerine ikame edilen kuralları yani dogma.

  edit: kaldı ki dinlerin ahlaklı olmayı emrettikleri de yoktur. bu iddia daha sonra üretilmiş bir iddiadır. örneğin ahlâk kelimesi kur'an-ı kerim'de geçmez. hulk kelimesi ise biri gelenek, diğeri de ahlâk ve huy manasında olmak üzere sadece iki ayette geçmektedir.

  bu şekliyle, kavrama, islam literatüründe ıstılahı manalar verilmek zorunda kalınmıştır. bunlar içinde islam çevreleri tarafından en uygun bulunanı, imam gazali'nin verdiği anlamdır: ahlak, insan nefsinde yerleşen öyle bir hey'st (meleke)dir ki, hiç bir fiili zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan, bu meleke sayesinde kolaylıkla ve rahatlıkla ortaya çıkar.

  kuran'da ahlak yerine takva vardır. geleneksel anlayışta allah korkusu şeklinde özetlenmesine karşın, kur'an bütünlüğünde bakıldığında kavramın, kulluk sorumluluğunun her yönüyle yansıtılması anlamına geldiği görülmektedir.

  “iman eder ve de takvayı korursanız, size büyük ecir vardır.” (3/ali imran, 19).

  dolayısı ile kişisel prensiplere dayalı gelişen ve herşeyden önce özsaygı gereği uyulan prensipleri ifade eden çağdaş ahlak kavramının, yüce bir güç tarafından emredildiği ve onun korkusu ile uyulması gereken kurallarla ilgisi olamayacağı açıktır.
 • çünkü akıl, herşeyin üzerindedir.

  aydınlanma dönemiyle insanlık, sadece aklın kurallarıyla ilerleyebileceğini, geriye kalan herşeyin eğilip bükülebildiğini farketti.

  aklın getirdiği ahlak kavrayışı dışındaki her anlayış, kurallıymış gibi görünen, kurallılığı taklit eden sahte bir yapıdır. samimi niyetlerle yola çıksa bile fizik kuralları gereği başarılı olamaz. her sonucu çıkarabileceğiniz, belirsiz, flu bir bulamaçtır.
 • gayet yerinde ve doğruluğu neredeyse kesin beyan.

  zaten seküler ahlak, dini ahlaktan her zaman öndedir. dini ahlak "aman allahın gözüne gireyim de cennette sonsuza dek mutlu yaşayayım"dan ibaretken seküler ahlak insan olmanın*, insan haysiyetinin bir ürünüdür. öncelikle ahlak nedir? ahlak doğruyla yanlışı ayırt edebilme yeteneğidir. ahlak iyi olmanın temelini oluşturan inançlardır. seküler ahlak, kendini bir tanrı, bir din, bir mit veya bir hikayeyle kısıtlamaz. bu saydıklarım için/ile/uğruna ayrım yapmaz. sadece insan olduğu için, insan olmanın bilincinde olduğu için doğruyu yanlışı ayırt eder. toplum içinde de bana göre ahlaklı olduğu iddia edilen kişiler dini ahlaka göre değil seküler ahlaka göre değerlendirilir ama bunu dillendirmek çoğu orta doğu toplumunda olduğu gibi türkiye'de de sakıncalı görülür.