şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1892 antalya doğumlu olup edebiyatımızın unutulan isimlerindendir. hukuk fakültesine yazılmasına rağmen, osmanlı'nın siyasi durumu nedeniyle silah altına alınmış, ancak cepheye sevkedilmemişti. daha 18 yaşındayken ilk romanı "neriman"ı yazmış, gazete ve dergilerde -yazı işleri müdürlüğü dahil- çeşitli görevlerde bulunmuştu. cumhuriyetin ilanına dek bir çok öykü yayınlamıştır. ancak bir çok eserinin kitaplaşmadığını ve kaybolduğunu görüyoruz. onun asıl ünü, 1919 yılında çıkardığı "kaplan" adlı edebiyat dergisinin radikal tavrından gelir. başında "sert ve serbest sözlü edebi-içtimai mücadele risalesidir" ibaresiyle çıkan bu dergide, çok sert ve kavgacı bir uslupla doğalcı edebiyat akımının savunuculuğunu üstlenmiş, toplumsal yapıdaki bozukluklara ve eski edebiyatın biçimciliğine açık bir biçimde tavır almıştı. yakalandığı zatüre nedeniyle 1942 yılında vefat etmiştir. en önemli eseri 1924'te yayınladığı "zaniyeler"dir. ayrıca "bataklık çiçeği" ve "yosmalar" da dikkat çeken yapıtlarındandır.
 • üslûbu ve diliyle okuyucuya farklı bir lezzet veren cumhuriyet devri kayıp yazarlardan biridir. bataklık çiçeği adlı kitabı arma yayınları tarafından yeniden basılmıştır; okuyunuz, okutunuz....
 • selahaddin enis atabeyoğlu. (1892-1942)

  cevdet kudret'e göre:

  // mütareke yıllarında yazdığı hikâyelerin çoğu dergi sayfalarında kalan selahaddin enis, cumhuriyet'ten sonra yayımlanan "bataklık çiçeği" adlı kitabındaki hikâyelerinde ve "zaniyeler" adlı romanında 1. dünya savaşı yıllarındaki hayatı gözlemlerine dayanarak, gerçekçi bir açıdan yansıtmıştır.//

  kaynak:

  tanzimat'tan cumhuriyet'e türkiye ansiklopedisi, c. 2, iletişim yayınları, istanbul-1985, s. 405.
 • türk zola* diye de bilinir.
 • insanların yozlaşmışlıklarını, çirkinliklerini bütün açıklığı ile anlatma amacını gütmüştür. realizmin ve natüralizmin etkisiyle insan ruhundaki çarpıklıkları ve çelişkileri, çarpıcı ve cesur tavsiyelerle, gözler önüne sermeyi başarmıştır. kitaplarında osmanlıca ve arapça sözcüklere sıkça rastlanmakta lakin dip not olarak açıklanması bulunmaktadır.
 • 100 yıl önce kullanılan türkçe ile yazdığı romanları okurken edebi zevk veren yazar. gazete sayfalarında tefrika olarak olarak kalan romanlarından orta malı'da kitaplaştırıldı ve toplam 7 romanında 3'ü yayınlanmış oldu. orta malı'nda kenar mahalle güzeli genç kadının konaklarda yaşayan ve birine dönüşümü anlatılır. romanda fatih-harbiye farklılığı, cumhuriyetle birlikte gelen modernleşmeye karşı ahalinin yaşadığı zorluklar da göze çarpıyor. 1924 yılında yayımlanan bu romanda dönemine göre hayli cesur sayılabilecek yaklaşımlar da var. örneğin eşcinsellik romanda oldukça mesafeli bir şekilde yani tenkit edilmeksizin ele alınabiliyor.
 • aynı zamanda, istanbul'un işgalini konu edinen cehennem yolcuları romanının (1926) yazarıdır.

  yukarıdaki entirilerin yanı sıra aşağıdaki kaynak yararlıdır:
  https://www.turkedebiyati.org/…selahattin-enis.html
 • fenerbahçe basketbol'un kurucularından cem atabeyoğlu'nun babasıdır aynı zamanda.