şükela:  tümü | bugün soru sor
 • imamı azam ebu hanife fıkhu'l ekber adlı kitabını bu akımı savunmak için yazmıştır. islamiyetle ilgisi yoktur demek en basit ifadeyle cahilliktir. islam'ın asr ı saadetteki haliyle yaşanması taraftarıdır. yeniliklere kapalı bir akımdır. suistimal edilen bir görüş olduğu doğrudur ancak islam dışı demek ayıptır, günahtır.
 • ibn teymiyye ekolü olarak da geçer. selefiler akaid sözünü dillerinden düşürmezler.
 • bu görüşteki insanlardan turkiye'de az sayıda da olsa vardır.
  bu adresten yapılanmaları izlenebilir.
 • muhammed abduh'un mısır'da başlattığı panislamizmi ve panarabizmi temel alan bu hareketin, insan ilişkilerinde modern fikirlere karşı tavizsizliği ve geçen yüzyılda arabistan'daki vahhabi hareketiyle sıkı bir yakınlık içinde bulunmasıyla; ortaya çıkışında ve sonrasında arapçılığa verdiği önem nedeniyle çıkış yerinde bile popülerliğini kaybetmiştir.
 • - dikkat tekfir geliyor.
 • ortaya çıktığı dönemde dahi siyasi harekete dönüşemeyen düşünce akımı. üç büyük temsilcisi raşid rıza, cemaleddin afgani ve muhammed abduh'tur. selefilik, islamın batı karşısındaki "geriliğine" bir çare arayışı olarak doğdu. adı üzerinde, bu düşünce akımı seleflere -yani idealize edilen peygamber dönemine- dönüşü şart koşar ve dine "sonradan eklenen" her şeyi reddeder. devlet aygıtına merkezi bir önem vermez, onu bir araç olarak görür. ümmetin "yeniden oluşturulması" daha öncelikli bir problemdir.

  selefiler bu yeniden oluşturmada araç olarak gördükleri halifelik kurumuna çok önem verdiler. ama önce osmanlı araplarının halifeye isyan etmeleri, sonra da batı ile mücadelesinde başarı kazanarak müslümanlara alternatif bir model oluşturan türkiye'de halifeliğin kaldırılması selefiliği gözden düşürmüştür.
 • son olay ifade özgürlüğü diye çığrınanların iki yüzlülüğünü; anlamaya değil, kendi doğrularını kabul ettirmeye hizmet eden demokrasi anlayışlarını bir kez daha ortaya koymuştur. bahaneleri de kur'an kitaplarının propaganda amaçlı dağıtılmasıymış. antidemokratik olduğu gerekçesiyle benim de katıldığım eleştirilerin getirildiği tck 301 de dahil olmak üzere ifade özgürlüğünü engelemeye yönelik tüm düzenlemelerin gerkeçesi propagandayı önlemek değil mi zaten? aydınların, toplumun vicdanını rahatlatmaktan başka bir işe yaramayan itirazları eşliğinde dağıtım engellenecek ve açıkça söylenmese de, bir terör eylemi olarak değerlendirilecek.
 • arap baharından sonra belirginleşen (ki daha önce böyle birşeye izin verilmiyordu) iki islami politik akımdan ekstremist olanı. selefilerin hırçın gösterilerini gördükçe arkalarındaki vahabi suud desteğini, ve ortadoğuda onu dengelemek için müslüman kardeşleri olabildiğince destekleyen türkiyeye fark etmek zor değil.
 • lübnan'da alevileri trablusşam'dan sürmekle uğraşıyorlar şu ara. ama şunu özellikle belirtmek isterim, islam'ın gerçek yüzü selefilerdir. hiçbir islamcının selefilere islam içinde kalarak, tutarlı ve mantıklı bir eleştiri yöneltebileceğini sanmıyorum. islam 21. yüzyılda selefilik demektir.