• eski mısıra ait bir oyun
  • çok hacimli bir sepet cinsi.
  • promissory note da denir
  • ahmet savaş kişisinin tanımına göre sözüne güvenilmeyen insanların kalemine güvenmektir.
  • belge kelimesinin bir başka anlamıdır. hukuk açısından senet kaba bir tanımla belli bir hukuki olgunun yazılı biçimde kayıt altına alınmasını ifade eder. ceza muhalemesi hukukunda senet belirti deliline ulaşılması açısından bir delil kaynağıdır. hukuk usulu açısından ise bir senedin belli bir hususun ispatı açısından (örneğin a nın b ye borcu olduğunun ispatı) bir kimse tarafından kendi aleyhine olarak düzenlenmiş olmasını gerektirir böyle bir belgeye borç senedi denir. ticaret hukuku açısından ise alacak haklarının hızlı ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verir biçimde devredilmesini sağlamak için kıymetli evrak tipleri ihdas edilmiştir. kıymetli evrak hukukunun kanunen düzenlemesi altında bulunan senetlere kambiyo senetleri denir bunlar çek poliçe ve bonodur. yani çek de bir senettir poliçe de ancak yaygın kullanım ve bono kelimesinin dile tuhaf gelmesinden olsa gerek senet denince akla bono gelir. yani ticari senetlerin bir türü olarak bonodan bahsedebiliriz ve iş bu bono mukabilinde... ytl ödeyeceğim diye başlayan bir metni imzalayıp bırakırsak kendimizi sabah uyandığımızda tüm savunma hakları sınırlanmış biçimde borçlu olarak bulabiliriz böyle bir belgeye açık bono denir. iş bu senet hede hödö bizi o kadar da kötü bir duruma sokmaz.lakin hiç bir yere boş imza atılmamalı başa iş alınmamalıdır.
  • borçlusu tarafından düzenlenmiş ya da sadece imzalanmış ve bir alacağı ispata yarayan belgedir.
  • 400 ytl'den fazla olan borçlar için taraflar arasında senet düzenlenmek zorundadır.
hesabın var mı? giriş yap