şükela:  tümü | bugün
  • (bkz: sengistan)
  • mirzâ mehdî hân-ı esterebâdî tarafından 1758-60 arasında tamamlanan büyük lugat.

    sözlükte 7000 civarında kelime ve 2500 örnek beyit bulunmaktadır.

    kitap çağatayca-farsça kelimeler sözlüğü sayılabilir.

    british museum nüshasının 1960'ta clauson tarafından hazırlanıp neşredilen ("e. j. w. gibb memorial" mütevelli heyeti tarafından yayımlatılmıştı) ve az bulunan nüshalarından biri fakîrin kütüphanesindedir.

    kitapta clauson'un ayrıntılı girişinden sonra bir genel dizin (27. - 353. varakları içeren), "skeleton" çapraz dizin, rûmî (anadolu türkçesi) kelimeler dizini, diğer türk dilleri ve diyalektleri dizini (turan, harezm, türkmen, iran vb), moğolca'dan alınma kelimeler dizini ve diğer dillerden alınma kelimeler dizinleri (arapça, farsça, vb), "ıstılahât-ı muğulîya" vb açıklamalar ve en sonunda da senglah'ın tamamının faksimilesi bulunmaktadır.