şükela:  tümü | bugün
 • en basit anlatımla pantera'nın aksak ritim kullandığını sanmamızı sağlayan şey. pantera parçalarında aslında aksak ritimler kullanılmaz ancak baterist* arada senkop kullanıp ritimi devam ettirdiği için kulağa sanki aksak ritimmiş gibi gelir. düzgün kullanımlarda müziğe renk katar. olur olmadık yerlerde sürekli yapılan senkoplar ise dinleyiciyi deli eder, parça akışını baltalar.
 • cortex cerebrii nin geçici anemisidir. tedavisi: hasta sırt üstü yatar şekilde ayaklar havada baş aşağıda (trendelenburg pozisyonu) konumlandırılır daha sonra oksijen tüpüyle hastaya oksijen tatbik edilir. hastaya birşeyler koklatmak, yedirmek-içirmek sakıncalıdır. sakince beklenmeli hasta zaten 2-3 dakikada kendine gelicektir.
 • kısa süreli bilinç kaybıdır. kalple ilgili problemlerde kardiyak stroke sonrası aritmi başlar. kalp atım hacmi azalır ve kalp daha düşük hacimde kan pompaladığı için beyne giden kanda da doğrudan bir düşüş gözlenir ve bilinç kaybı gerçekleşir. presenkop'ta ise beynin kanlanması azalır ama şuur kaybı gözlenmez, baş dönmesi olabilir.
 • şarkının adını senkop senkop üstüne olarak değiştirebiliriz.

  tigran hamasyan - drip

  tigran hamasyan - drip (live)
 • radioheadin eksik kalamadigi beyin illuzyonu. hem de en gizlisinden.
  https://youtu.be/p_ihothxil8
 • vurgunun aralık belirleme amacından evrilip, müziğe yaşam bahşetme halidir. veya diğer bir deyişle vurguyu beklenen yerden* beklenmeyen yere kaydırma işlemidir.

  klasik müzikte senkopa rastlanılmasına rağmen popülaritesini 20. yüz yılda jazz müzik ile arttırmıştır. jazz müzik de ragtime'dan almıştır senkopu. scott joplin parçalarında harika bir şekilde kullanmıştır. senkopun kullanılmaya başlanması müziği mekanik/matematiksel bir müzik olmaktan çıkarıp, ete kemiğe büründürmüştür.

  bunlar dışında batı avrupa gypsy müziğinde de sevilmiştir ve kullanılmıştır. buna da (bkz: eston/@ridefort) adı verilmiştir. eston da görüldüğü gibi vurgunun sadece yarım vuruşluk kaydırılması bile müziği tamamen farklı bir biçime sokuyor.

  aynı eston gibi bazı amerikan bandoları ufak bir dokunuşla marşlarına klarnet, kornet, trompet gibi enstrumanlar ile senkop yaptırarak insanların izlemekten ve dinlemekten zevk aldığı bir hale dönüştürmüşlerdir. hatta bu marşlar ile dans edenler bile oluyormuş.

  sonuç olarak vurgunun senkopa evrilmesi müzikte devrimsel bir nitelik taşımaktadır.
 • tıbbi terim, beyine birkaç saniyeden fazla sürede kan gitmemesi nedeniyle ortaya çıkan geçici bilinç kaybı.
 • senkop; ani başlayıp kısa süren,geçici serebral hipoperfüzyona bağlı geçici bilinç kaybıdır.

  3 şekilde sınıflandırılır:
  1.refleks senkop
  2.ortostatik hipotansiyona bağlı senkop
  3.kardiyak senkop

  1.refleks senkop

  üç şekilde sınıflandırılır.
  a.vazovagal senkop: basit bayılma olarak bilinen, öncesinde genellikle öncü belirtilerin olduğu*duygusal veya ortostatik stres sonucu oluşur.tanıda (bkz: tilt testi) yararlıdır.
  b.durumsal senkop:bazı spesifik durumlar sonucu oluşan senkoptur.`:öksürme,yutkunma,işeme,defekasyon,yemek sonrası,egzersiz sonrası gibi`
  c.karotis sinüs senkop:beyine kan götüren önemli bir damar olan ve boyunda bulunan karotis arterin 2’ye ayrıldığı yere karotis sinüs denir. burası basıya uğrarsa kalp hızında yavaşlama ve/veya kan basıncında düşme olur. bu çoğunlukla bir probleme neden olmaz fakat bazı hastalarda bu basıya cevap aşırı olabilir (karotis sinüs hipersensitivitesi) ve bunun sonunda ani bilinç kaybı olabilir. ayrıca karotis sinüse bası olmadan da karotis sinüs senkop gelişebilir.tanı karotis sinüs masajı ile koyulur.

  2.ortostatik hipotansiyona bağlı senkop

  üç şekilde sınıflandırılır.
  a.birincil*otonomik bozukluk ve ikincil*otonomik bozukluk
  b.ilaca bağlı senkop*
  c.volüm kaybına bağlı senkop

  3.kardiyak senkop

  kalp ritim bozuklukları`:hasta sinüs sendromu,bradiaritmiler,taşiaritmiler vb.veya anatomik kalp defektleri:aort darlığı vb.` kardiyak senkop yapar.kardiyak senkop tedavisinde altta yatan hastalık tespit edilip tedavi edilir, gerekirse kalp pili kullanılır.

  not: midodrine alfa agonist bir ilaçtır.refleks senkop ve ortostatik senkop tedavisinde kullanılır.
 • ani bir serebral anoksiye bağlı olarak meydana gelen, kan basıncı düşmesi ve kalp atım yetersizliği eşliğinde bilinç kaybı durumuna denir. diş hekimlerinin sık karşılaştığı bir durumdur. bu yüzden öğrencilik döneminde sözlülerin favori sorularındandır.
 • serebral hipoperfuzyona bağlı olarak geçici, kısa süreli ve spontan tam geri dönüş ile karakterize tam bilinç kaybı.

  sebepleri ve mekanizmaları:

  düşük kalp hızı ile birlikte düşük kalp debisi (kalp blokları, asistol, yavaş ventrikül yanıtlı af vb.)
  hızlı ventriküler ritim
  hızlı atriyal ritim
  mekanik problemler sonucu oluşan düşük kalp debisi (hipertrofik kardiyomiyopati, atriyal mixoma, pulmoner emboli vb.)
  pacemakerle ilişkili (bradikardi, pacemakere bağlı taşiaritmiler, pacemaker sendromu ile oluşan pacemaker yetmezliği)
  nörokardiyojenik senkop (en sık sebep)
  vazodepresör/vazovagal senkop
  ortostatik senkop (postürdeki değişiklikler sonucu oluşur.)
  serebrovasküler hastalıklar
  subklavian çalma sendromu (üst extremite egzersizi sonrası oluşur.)
  karotid sinüs senkobu
  sitüsyonel senkop
  migren sendromları
  metabolik (hipoglisemi, hipoksi, hiperventilasyon)
  histerik senkop