şükela:  tümü | bugün
 • inebahtı savaşında esir düşen hindî mahmud'un esaret anıları...

  messinalıları şöyle anlatıyor:

  cümleten halkı bî-edeblerdür
  seg gibi turuban ider efşan

  (edepsizmişler ve köpekler gibi ayakta işerlermiş)

  yur elini yüzini efşândan
  ya'ni tâhir oluptur ol hayvân

  (köpek yani hayvan ama eli yüzü yıkanmış ve temizmişler)

  fâhişeyle zinâ ider fâhiş
  biri biri yanında hınzîrân

  (domuzlar gibi birbirleri yanında zina ederlermiş)

  bu arada kilisede on, on üç ve on altı yaşında çocuklar ders görüyorlar... bakalım esir mahmud efendi bunları nasıl görüyor?

  kilîsalârda okurlar yazarlar
  zinâdan hâsıl olmuş cümle sıbyân

  (eh, birbirlerinin yanında çiftleşenlerin çocukları da veled-i zina olacaklar tabii)

  on yaşında ve on üçünde olanları geçelim, on altı yaşındaki oğlanlar nasılmış bir bakalım?

  on altışar yaşında nev-civânlar
  kaşı yay anlarun kiprügi peykân

  harâm-zâdedür ol şive-kârlar
  görün kâküllerin itmiş perişân

  göreydi âşık-ı rûm'ın oları
  hemân yâ kaşına olurdu kurbân

  nice rengîn olursa benzemez hîç
  anun mey-gûn lebine lâl ü mercân

  (efendim, tam tercemeye gerek yok, anlaşılmıştır herhalde... 16 yaşında kâhkülleri dağınık, kaşı yay, kirpiği ok, lal ve mercanın onların dudaklarının şarap rengine asla benzeyemeyeceği delikanlılar... tabii diyar-ı rum'da olsalar kaşlarına kurban olacak birtakım insanlar... [erkekler elbette, kendi de pek beğenmiş] )

  kaynak: sergüzeştnâme-i hindî mahmûd, haz: ahmet karataş, 2014