şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1982 anayasası'nın 15. maddesine göre, ne yasayla ne de idari bir işlemle asla dokunulmayacak, kullanılması durdurulmayacak mutlak olarak korunması gereken haklara denir.
 • savaş, afet vb olağanüstü haller dahil hiçbir şartta dokunulamayacak haklardır. bunlar;
  1- savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler ile, ölüm cezalarının infazı dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz.
  2- kimse din,vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz.
  3- suç ve cezalar geçmişe yürütülemez.
  4- suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
  şeklinde sıralanabilir.