şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ali ekber çiçek'in okuduğu bir deyiş. aynı isimde bir de kasedi vardı rahmetlinin.

  sevda vadisine düştüm gamlıyam şahım ali
  kimsesiz kaldım karanlık güm-be-gümrahım ali
  doğmuyor mihr i ümidim çıkmıyor mahım ali
  gelmiyor mu kulağına ah u eyvahım ali

  merhamet et halime her şeye agahım ali
  var mı senden başka söyle irticagahım ali

  bir günahkar insanım ben yok yüzüm peygambere
  istemem bir türlü gitmek böyle huzur [u] mahşere
  tesadüf eylerim derken belki bir gün rehbere
  düşmüşem elsiz ayaksız bak aslan ı haybere

  merhamet et halime her şeye agahım ali
  var mı senden başka söyle irticagahım ali

  çıkmıyor bir an ciğerden derd i sevda hançeri
  hakkın aşkına esir olduğum günlerden beri
  zikreylerim ismini ben kalu beladan beri
  o kadar yandım yakıldım ki unuttum her yeri

  merhamet et halime her şeye agahım ali
  var mı senden başka söyle irticagahım ali

  *
 • (bkz: neyzen tevfik)
 • (bkz: ikrarname)
 • neyzen'in azab-ı mukaddes kitabında ki orjinal hali şöyledir;

  ikrarname

  vadi-i sevdaya düştüm, pür-gamım şahım ali,
  kimsesiz kaldım karanlık günde gümrahım ali,
  doğmuyor mihr-i ümidim, çıkmıyor mâhım ali,
  gelmiyor mu güşuna bu ah u eyvahım ali?
  merhamet et halime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  rû-siyahım, pür-günahım, yok yüzüm peygamber’e
  istemem bir türlü gitmek böyle rûz-ı mahşere,
  eylerim belki tesadüf der iken bir rehbere,
  düşmüşüm elsiz ayaksız âstan-ı hayda/e.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  tuttuğum râh-ı şekavetten hacil oldum, hacil.
  çeşm-i imanım kapandı, bâtınen kaldım alil.
  halimi hoş görmemek de sence şimdi müstehil,
  nazra-ı affında çünkü innehü şey’ün kalîl
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  adeta çıldırmışım sahba-yı lal-i yardan,
  giymişim bir pirehen ki nescolunmuş nârdan.
  beldeki zünnâr-ı teslimiyyetimse mârdan.
  çektiğim gamsa sayılmaz yardan, ağyardan.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  çıkmıyor bir an ciğerden derd-i sevda hançeri,
  pençe-i aşkın esiri olduğum günden beri.
  ta süveyda-yı dilimde hecr-i yârın ahkeri,
  ol kadar yandım, yakıldım ki unuttum her yeri.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  cinnet-i sevda ile bir anda yaptım bin günah,
  pîş-i çeşm-i hâlkde oldum hacil ü rü-siyah.
  taş çıkardım adeta, şeytana giydirdim külah,
  pek yazık oldu bahar-ı ömrüme, ettim tebâh.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  çok gönül kırdım, gücendirdim cevân ü pîrden,
  her nasılsa saptı bir kere yolum tedbirden.
  gerçi dönmez mukteza-yı talihim takdirden,
  himmetin hâli değil lâkin buna tesirden.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  iktibas-ı feyz için mihr-i münir’inden senin,
  işte ettim âsitân-ı aşkına vaz’-ı cebîn.
  dergehinden boş çevirmezsin beni, kalbim emin.
  daima ağlar, yanar bir bendenim zâr u hazîn.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  pençezed şehbâz-ı husnet gerdenemrâ ez-kemîn,
  der dilem peydâşud angeh şadhezar âh u enîn.
  mondem bı-hod zi la’l-i yâr-i sevda aferin
  çün şodem bidâr kez men mîreved imân u din
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  ahsen-i takvim-i hilkat levh-i didarındadır,
  reng-i rahmet, büy-ı şefkat varsa gülzârındadır.
  her hakikat, marifet, esrar-ı âsârındadır,
  merhem-i zahm-ı dilim dest-i şifabârındadır.
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  olmayanlar kâşif-i esrar-ı ders-i men aref
  anlamaz can vermeyi uğrunda ey şah-ı necef.
  kâinata nur-ı şemsindir veren şan u şeref,
  teşne-i sahba-yı affim defter-i isyan be-kef:
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  işte benden yüz çevirdi aşinalar büsbütün,
  bir enisim kalmadı endişeden başka bugün.
  destgîrim, neyzen-i bîçareyi bir dem düşün,
  nur-ı çeşmin ol imarneyn-i güzin başı içün
  merhamet et hâlime her şeye agâhım ali,
  var mı senden başka söyle ilticagâhım ali?

  istanbul - çukurçeşme
  ali bey hanı, 12/12/1?