şükela:  tümü | bugün soru sor
 • yunanlı hekim ve felsefe tarihçisi. hypotyposeis pyrrhonneioi (pyrrhonculuğun ana çizgileri) ve pros dogmatikous (dogmatiklere karşı) adlı yapıtları, eski yunan şüpheciliği konusunda günümüze ulaşan en kapsamlı kaynaklardır. epokhe (yargının askya alınması) ilkesinin savunucusu olan sekstos, ainesidemos'un on yerleşik öğesini (tropos) ayrıntılı biçimde ele almış, kurgusal bilginin her alanındaki tasımla elde edilen kanıtlamaları eleştirmiştir.

  hekim olduğu ve yunan şüpheciliğinin gerileme döneminde bir şüpheci okula önderlik ettiği dışında, yaşamına ilişkin kesin bilgi yoktur. 1562'de yayınlanan hypotyposeis, avrupa'da felsefi düşünceyi derinden etkilemiştir. 17. ve 18. yüzyıl felsefesi büyük ölçüde, sekstos aracılığıyla ilkçağdan aktarılan şüpheci önermelerini yorumlama çabası olarak açıklanabilir.
 • "ünlü romalı hekim ve filozof. kuşkuculuk dışındaki her tür bilimsel ve felsefi öğretiyi dogmatizm olarak niteleyen sextus, yaşamda iki temel ölçütün bulunduğunu, bunlardan birincisinin şeylerin varoluşu ya da varolmayışıyla ilgili kuramsal ölçüt, diğerinin ise bazı şeyleri yapmaya ya da yapmamaya hizmet eden pratik ölçüt olduğunu savunmuş, bunlardan birincisiyle savaşırken, bir kuşkucunun kendisine pratik ölçütü rehber alması gerektiğini belirtmiştir."

  yasalarin ve geleneklerin insanlar üzerindeki etkilerinin (yapısal farklarımızdan dolayı) farklı olacağını söylemiş bi de.
 • ismi zincirleme isim tamlaması gibi olan filozof.yıllardır her gördüğüm adama hatta babaanneme bile sextos empeirikosu bilir misin diye başlayıp epey nutuk attığım olmuştur e yolun sonu ekşiye de çıktı. neyse sextos, septik bir grek filozofuydu. sanırım miletos kökenliydi. tanrı inancına karşı kanıtlar adlı bir denemesi vardır sextosun. bu denemesinde tanrının varlığını ispatlamanın mümkün olmadığından bahseder de bahseder agnostik gibi.

  iki ucu boklu değnek teorisi vardır bu gavatın.
  tanrının varlığını ileri sürenleri dine saygısızlıkla suçlar. şöyle ki: tanrının her şeyi denetleyen bir varlık olduğunu varsayarlarsa o zaman kötü işlerin yaratıcısı konumuna getirirler tanrıy. onu sadece bazı işleri denetlediğini ya da hiçbir şeyi denetlemediğini söylerlerse de bu sefer de tanrıyı yeteneksiz olmaya zorlarlar. bu da küfürdür.iki ucu da boklu değnek yani.
 • ahahaha isme bak lan
 • romalı septik filozof, hekim.
  doğru bilgiyi algıyla izah edip akabinde algının kişiye ve ortama göre değişiklik göstereceğini, bununda doğru bilgiye ulaşmada bir araç olamayacağını savunmuştur.
  kuşkuculuk dışında hiçbir şeyi kabul buyurmamıştır hazretleri.
  herkesin ortak payede buluşabileceği doğruluk skalası yoktur diyerek son noktayı kendince koymuştur.