şükela:  tümü | bugün
 • kadi burhaneddin ile birlikte en sevdigim divan sairi, mevlevi, genc olen.
 • "gencinen olsam viran edersin / ayinen olsam hayran edersin"
  (hazinen olsam bitirir, harap edersin / aynan olsam kendine hayran edersin)
 • pek ilim irfan sahibi bir genç olan şeyh galip, divan edebiyatının şahikası olan mesnevisi "hüsnü aşk"ı tamamladıktan sonra konya'da mevlevi dergahında çileye girmiştir. girişiyle çıkışı bir olmuştur, zira babaceğizi, "çok özlüyorum seni, gel evinde çileye gir" diyerek can oğlunu yanında istemiştir.

  şeyh galip'e, gurusu süleyman neşet bey "esad" mahlasını vermiştir, ki kimi bazı eserlerini bu mahlasla yazmıştır; babası da esad diye çağırmıştır.

  türbesi, galata mevlevihanesi'ndedir.
 • "gâh kar yağıyordu gâh karanlık" dizesinin sahibi lirik divan şairi. "hüsn-ü aşk" mesnevisinin mevlana'nın mesnevisinden tırtıklandığı rivayet edilir, her ikisi de okunmadan (ki sıkar biraz) böyle ukalaca yorumlara itibar edilmemelidir.
 • hüsn-ü aşk'ta, mesnevi'yi okurken birbirine aşık olan kardeş çocuklarının *aşkından bahseder. rivayet odur ki, kara kitap'ın ana karakterleri olan rüya ve galip de (amca çocuklarıdır), celal'in getirdiği husn u ask'ı okurken birbirlerine aşık olurlar. (bkz: kara kitap) (bkz: orhan pamuk)
 • aşk ile hüsün'ün babası, divan'ın şeyhi, sebkh i hindi'nin en güzel sesi galib.
  gele bir devr ki bu galib'i yad eyleyeler
  fursat*-ı sohbeti ahbab ganimet bilsin.
 • adı mehmet esat.
 • kullandığı sembolist* dille divan şiirini sürekli aynı mazmunlara bağlı kalma tekdüzeliğinden kurtarmış,34 yaşında yenikapı mevlevihanesine şeyh olmuş,şiirlerinde genellikle parlak kırmızı tonları kullanan(bkz: ahmet hasim),dahi sayılabilcek insan
 • şarkı

  fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
  böyle yazmış alnıma kilk-i kazâ sevdim seni
  ben bu sözden dönmezem devr eyledikçe nüh felek
  şâhid olsun aşkıma arz u semâ sevdim seni

  bend-i peyvend-i dilim ebrû-yı gaddârındadır
  rişte-i cem’iyyetim zülf-i siyeh-kârındadır
  hastayım ümmîd-i sıhhat çeşm-i bîmârındadır
  bir devâsız derde oldum mübtelâ sevdim seni

  ey hilâl-ebrû dilin meyli sanadır doğrusu
  sûy-i mihrâba nigâhım kec-edâdır doğrusu
  râ kaşından inhirâf etsem riyâdır doğrusu
  yâ savâb olmuş veya olmuş hatâ sevdim seni

  bî-gubârım hasret-i hattınla hâk olsam yine
  sıhhatim rûh-i lebindendir helâk olsam yine
  tîğ-i gamzenden kesilmem çâk çâk olsam yine
  hâsılı beyhûde cevr etme bana sevdim seni

  gâlib-i dîvâneyim ferhâd u mecnûn’a salâ
  yüz çevirmem olsa dünya bir yana ben bir yana
  şem’ine pervâneyim pervâ ne lâzımdır bana
  anlasın bîgâne bilsin âşinâ sevdim seni

  şeyh gâlib
  (1758-4 ocak 1799)
 • hüsn ü aşk ı 21 yaşında yazan ve 41 yaşında ölen,erken giden.
118 entry daha

hesabın var mı? giriş yap