şükela:  tümü | bugün
  • bu bütçeleme sisteminde, her yılın işlemleri kendi bünyesi içinde yargılanmakta olup, geçmiş yılların politikalarına hiç önem verilmemekte veya çok az bağlantı kurulmaktadır. bir başka deyişle, tüm faaliyet ve harcamaların temel gerekçesinin yeniden ve baştan belirlendiği, bütçedeki her harcama kaleminin değerlendirmesinin yapıldığı bir bütçe sistemidir.
    hiçbir bütçe kalemi bütçe içinde otomatik olarak yer almamakta ve her bir harcama kalemi diğer harcamalar ışığında yeniden gözden geçirilmektedir.
  • bu sistemde her şey baştan hesaplandığı için, etkin bir kaynak tahsisi yapılabilir. kurumların alt birimlerine danışılacağı için, ihtiyaçlar daha gerçekçi bir şekilde tespit edilir ve kurum bütçesine sahip çıkar.

    ancak her yıl yeniden hesaplamak zaman alıcı olacağından ve çok fazla kalifiye eleman gerektireceğinden gerçekçi bir sistem değildir.