şükela:  tümü | bugün soru sor
 • şiir okuyanındır demiş bi düşünür. yani şair şiiri yazar. bizler de şiirden çıkardığımız anlamla şiiri sever ya da beğenmeyiz. ve tabii ki de herkesin okuduğu şiirden çıkaracağı anlam başka başka olabilir.
  özellikle ikinci yeni şiirinde bu kaçınılmazdır. çünkü soyut imgeleri dize üzerinde anlamlandırmak herkesin gördüğü rüyaların anlamını kendince sorgulaması gibidir.
  belli imgeler elbette belirli anlamlara gelir. güvercin, barış demektir. kuş, özgürlük metaforudur. bulutlar umudu , dağlar isyanı imler.
  bu minvalde bakıldığında herkesin çıkaracağı izdüşümler hem benzer hem de ayrı ayrı olabilir.
 • gül

  gülün tam ortasında ağlıyorum
  her akşam sokak ortasında öldükçe
  önümü arkamı bilmiyorum
  azaldığını duyup duyup karanlıkta
  beni ayakta tutan gözlerinin

  ellerini alıyorum sabaha kadar seviyorum
  ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz
  ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum
  istasyonda tiren oluyor biraz
  ben bazan istasyonu bulamayan bir adamım

  gülü alıyorum yüzüme sürüyorum
  her nasılsa sokağa düşmüş
  kolumu kanadımı kırıyorum
  bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı
  ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene

  cemal süreya

  "beşer dizeli üç birimden oluşan “gül” adlı şiirde anlatıcı, sevgilisinin hayaliyle konuşarak, ondan ayrı kalmanın sıkıntısını sergiler. “gülün tam ortasında ağlıyorum” dizesinde geçen “gül” sözcüğünün ne anlama geldiği yoruma açıktır. bir yolun, bir sokağın, olayın, filmin, şarkının, yemeğin “tam ortasında” kalıbı kullanılabilir; başka bir deyişle bu kalıp; bir süreçten, olaydan, anlatılan veya sahnelenen bir hikâyeden, yol veya sokak gibi uzun bir mekândan, kısacası zaman ve mekânda uzayan veya duran bir şeyden bahsedilirken kullanılabilir. ancak bir nesnenin, bir kavramın “tam ortasında”n bahsedilemez. sonraki dizelerde anlatıcı, kendi durumu hakkında bazı açıklamalarda bulunur: “her akşam sokak ortasında öldükçe / önümü arkamı bilmiyorum”. görüldüğü gibi “ortasında” sözcüğü, ikinci dizede de geçmektedir. bu dizedeki bağlam dikkate alınarak “gül”ün, bir sokak ismi olduğu; öznenin sevgilisinin hâlen ya da bir zamanlar oturduğu sokağa her akşam gittiği ve onun yanında bulunmayışının verdiği acıyı ölümcül olarak nitelediği düşünülebilir. böyle bir bağlam, öznenin nerede, ne hâlde, çevresinde ne olup bittiğini bilmez durumda bulunduğu anlamını iletir.
  öznenin hayalinde canlandırdığı sevgilisinin gözleri, zamanın ilerleyişiyle kaybolur; bu da, özneyi ayakta duramaz hâle getirir. “gül” ile simgeleştirilen bu kadın, gözleri ve elleriyle hatırlanır. dolayısıyla, tam ortasında ağlandığı söylenen gül, hatıraların içinden yakalanmış sevgili olarak da düşünülebilir.
  hatırlanan gözler, şiirde konuşan öznenin hayatını aydınlatmakta ve onu ayakta tutmaktadır: “azaldığını duyup duyup karanlıkta / beni ayakta tutan gözlerinin”.
  ikinci birimde anlatıcı, sevgilisinin ellerini sabaha kadar sevdiğinden bahseder. sevgilinin elleri beyazdır. ellerin beyaz olarak tekrarlanışıyla anlatıcının sıkıntısı, çaresizliği sezdirilir. “ellerin beyaz tekrar beyaz tekrar beyaz” dizesinde ısrarla yinelenen beyaz eller, “sabaha kadar” sevilme duygusu verse de, aynı beyazlığıyla korku da uyandırır: “ellerinin bu kadar beyaz olmasından korkuyorum”. korkunun kaynağı, “beyaz” sözcüğüne yüklenen anlamdadır. beyazın “istasyonda tren oluyor biraz” diye belirlenmesi, ayrılıkla “beyaz” arasında bir bağ kurulmasından kaynaklanır.
  ayrılık gözetilerek, kefen ile beyaz arasında kurulabilecek bir ilişki, ölümü akla getirdiği için korkutucu olmaktadır. birimin son dizelerinde anlatıcı, istasyonu bile bulamayacak kadar dalgın ve düşünceli olduğunu hissettirir:
  “istasyonda tren oluyor biraz ben bazen istasyonu bulamıyan bir adamım”
  şiirin son biriminde, uzağa giderek, özneyi yalnız bırakan sevgili, kendisine benzeyebilecek olan nesnelerle hatırlanır. gül ve sokak gösterenleri ile bir kez daha karşılaşılır. ilk iki dizede anlatıcı, sokağa düşmesine şaşırdığı ve üzüldüğü gülü alıp yüzüne sürdüğünü söyler.
  böylece, sevgili “gül”de simgeleştirildiği için, gül “sokağa düşmüş” de olsa
  ona sahip çıkılır. belirtmek gerekir ki sahip çıkılan, sevgilinin kendisi değil imgesidir:
  “gülü alıyorum yüzüme sürüyorum her nasılsa sokağa düşmüş”
  birimin son iki dizesinde, yukarıdaki tabloyla ilgisi mekân aracılığıyla sağlanan gerçeküstücü bir manzara aktarılır: “bir kan oluyor bir kıyamet bir çalgı / ve zurnanın ucunda yepyeni bir çingene”. bu dizelerle birlikte, anlatıcıyı yalnız bırakıp giden sevgilinin acısı, ironik bir biçimde hafifletilir.
  şiirde, ayrılıktan doğan yalnızlık temasının işlendiği, bunun da aşk ile desteklendiği anlaşılır."
  mehmet doğan (cemal süreya’nın şiiri, yüksek lisans tezi)
 • “biliyor musun? az az yaşıyorsun içimde oysaki seninle güzel olmak var örneğin rakı içiyoruz, içimize bir karanfil düşüyor gibi midemdi, aklımdı şu kadarcık kalıyor
  sen o karanfile eğilimlisin, alıp sana veriyorum işte sen de bir başkasına veriyorsun daha güzel o başkası yok mu? bir yanındakine veriyor derken karanfil elden ele.
  görüyorsun ya bir sevdayı büyütüyoruz seninle sana değiniyorum, sana ısınıyorum, bu o değil bak nasıl, beyaza keser gibisine yedi renk birleşiyoruz sessizce.”

  yerçekimli karanfil

  edip cansever

  "şiirin isminde yer alan ‘karanfil’, sevginin simgesidir. ‘yerçekimli’ sıfatı ise onun ne’liğini, niteliğini bildirir; karanfilin, dolayısıyla sevginin somut olduğunu işaret eder. ilk dizede yer alan bireyin bir başkasında az az yaşaması, o kişinin diğerinde yavaş yavaş yer edinmesini; aşk ilişkisini düşünerek diyecek olursak aşkın kendiliğinden oluşunu işaret eder. ‘güzel olmak’ argoda, sarhoş olmanın karşılığıdır. insanın içine karanfil düşmesi, sevginin ekilmesini belirtir. aklın midenin küçülmesi, aşkın baskın karakterini belirtir. ikinci bentte yer alan ‘karanfile eğilimli olmak’, sevgiye açık olmak demektir. karanfilin sevilen kişiye verilmesi, aşkın ben’den öteki uğrağa geçtiğini; elden ele dolaşması ise bencilliği aşıp genelleşmesini, paylaşılmasını ifade eder. sevgi, paylaşıldığı zaman çoğalır; karanfilin elden ele geçmesi, sevginin paylaşıldıkça çoğaldığını ifade eder. elden ele geçen ve büyüyen sevgi, bu genel karakterini, cinsel ilişki ile özelleştirir. şair için sevgi, cinsel birleşimle taçlandırılır. şiirin son iki dizesinde yer alan yedi rengin beyaza kesmesi, cinsel birleşimi ifade eder. iki kişi arasındaki özel ilişki olarak başlayan aşk, sevgi uğrağından geçtikten sonra yeniden özelleşir; bileşimsel hüviyetine bürünür."
  edip cansever’in şiirleri üzerine bir inceleme (yüksek lisans tezi)
  oğuz öcal
 • belkim bir kertenkeleydim

  belkim bir kertenkeleydim
  piç edilmiş bir yağmurun serini
  bir güzelin çirkiniydim
  çirkinlerin en güzeli
  yeşil koşsa güneşlerin gölgesi
  ben en hızlı yeşiliydim
  kurbağa yarışlarında annemin

  çatal matal kaç çataldım kim bilir
  bin dereden bir kendimi getirdim
  haydan gelip huya giden bir huysuz
  heyheyler içinde bir heydim
  belkim yedi belkim sekiz belaydım

  düdük çalar hırsızlanmış polisler
  ben korkudan üstlerime işerdim
  üç yıldızlı bir albaydı gökyüzü
  karşısında önüm açık gezerdim
  ağzı bozuk meymenetsiz bir ozan
  rus cenginde çağanozdum bir zaman

  iki gözüm iki koltuk-eviydi
  mavilerim bir miyobun koynunda
  kendi düşen köyler kentler ağlamaz
  sur dışında ben oturur ağlardım
  ekmek diye bağrışırdı bebeler
  elma derler ben ortaya çıkardım
  ağıtlarla kutlanırdı isa-doğdu gecesi
  fildişinden bir kuleydim yıktım kendimi

  bilmem hangi keloğlanın fesiydim
  bir püskülsüz sümbülteber tohumu
  fesleğenler yaprak dökmüş şerrimden
  bir naraydım kimse bilmez nereden
  ya yakından ya uçmaktan gelirdim
  belkim ince belkim kalın bir sestim
  belkilerin kol gezdiği saatta
  belkim belki bile değildim.

  can yücel

  "metni beş ayrı birim olarak değerlendirmek gerekir. ilk birim şiire adını veren dizeyle başlar: “belkim bir kertenkeleydim”. bu cümle, söyleyici ben'in doğadaki en küçük börtü-böceğe bile saygı ve sevgiyle yaklaştığının bir ifadesi olarak düşünülmelidir. birimde öne çıkan „kertenkele, yağmur, yeşil, güneş ve kurbağa gibi unsurlar da söyleyicinin doğaya yönelik hassasiyetine dair bu iddiamızı doğrular niteliktedir. birimde geçen “bir naraydım kimse bilmez nereden” derken kendini tarif etmekle kalmaz, çığlığın muhalif özelliğini de hissettirmiş olur. ilk birim söyleyicinin doğumuna ve çocukluk zamanlarına ayrılmıştır. “çatal matal” ifadesiyle başlayan ikinci birimde ilk gençliğe doğru adım atılan ergenlik zamanlarını imleyen ifadeler görülür.
  söyleyici ben, bu birimde uçuk kaçık, haşarı, huysuz ve ele avuca sığmayan bir insan portresi çizer. bilindik deyimlerin yapılarıyla oynayarak çok farklı anlam katmanları yaratır. üçüncü birimde “polis”, “korku”, “ozan” ve “albay” sözcükleriyle daha ileri bir döneme geçilir. bu dönem korkunun insanların ruhunu ele geçirdiği; kalem oynatmanın büyük bir cesaret istediği yıllara işaret eder. söyleyici ben artık şiirler yazan bir ozan olur. birimde ruhunu saran bütün korkulara rağmen; kurulu düzenin değerlerine değil, kurulu düzenin yapmacıklıklarına, yapaylıklarına, resmiyetine, haksızlıklarına karşı dimdik ayakta duran bir “ben” belirginleşir. “iki gözüm iki koltuk-eviydi” dizesiyle başlayan dördüncü birim söyleyici ben'in artık, hatalarının farkına daha çok vardığı, âdeta silkinip kendine geldiği gençlikten olgunluğa geçişteki ara döneme ayrılmıştır. birimde her şeye uzak bir mesafeden bakan, kendi içine kapanıp kendi bedeninden bir "itdişi kule yaratan" ben'in, artık kabuğunu kırarak surların ötesine geçtiği görülür. zıtlıkların ön plana çıkarıldığı “bilmem” ifadesiyle başlayan beşinci birimde artık tam bir felsefî bakış açısının kazanıldığı olgun bir zamana geçilir. kendini „belki zarfıyla birçok nesnenin yerine koyan „ben sonunda bir „belki bile olamayacak kadar umutsuz hissettiğini söyler. birimlerde çocukluktan olgunluğa doğru ilerleyişin kazandırır. şiirde âdeta bir yaşam ve yaşam felsefesi özetlenir."

  jale gülgen börklü

  (can yücel'in hayatı ve şiirlerinin incelenmesi)
 • ...
  esmer, durdu işte vurman sularıma
  dağıldı berk prensliğim görüyorsunuz.
  siz o kehribar çağlarda da buydunuz
  gökyüzüydünüz ingiliz akşamına.
  her gün siz bakıncaydı güzel kentlerim
  ...

  ilhan berk

  sabahla ne güzel durdunuz aşkıma

  "bu dizelerde ilhan berk, kadının silahları arasında bulunan su ve
  gökyüzü kavramlarından hareket etmektedir. “esmer, durdu işte vurman sularıma /
  dağıldı berk prensliğim görüyorsunuz.” ifadeleri aşk oyununda üstün gelen
  sevgiliden - halinden hiç de şikâyet etmeden - anlayış ve merhamet isteyen, bitip
  tükenmiş bir insanın ruh halini yansıtmaktadır. şiirin devamında yer alan, “siz o
  kehribar çağlarda da buydunuz / gökyüzüydünüz ingiliz akşamına” şeklindeki
  ifadelerde ise kadının kadim zamanlardan beri aşk oyununda aynı üstünlüğü büyük
  bir başarı ve maharetle sergilediğini anlatmaya çalışmaktadır. “gökyüzüydünüz
  ingiliz akşamına” dizeleri edebî değeri yüksek bir simge olarak kullanılmıştır.
  bilindiği gibi, ingiltere de havalar genelde bulutlu, yağışlı ve basıktır. gökyüzü bir
  enginlik, ferahlık ve huzur duygusu telkin etmez. gökler insanın omuzlarına
  çökmüş gibidir. bu daralmışlık ve sıkışıklık duygusu akşam saatlerinde daha da bir
  yoğun yaşanır. böylesine bir “ingiliz” akşamına ancak gökyüzü gibi engin ve sıcak
  bir kadının varlığı ile dayanılabilir. “her gün siz bakıncaydı güzel kentlerim.”
  dizesinde ise ilhan berk’in anlatmak istediği gizli mesajın açılımı şu şekilde
  okunabilir: bir şehrin adı londra da olsa, bir şey değiştirmez. şehirlerimi,
  kentlerimi ve mekânımı anlamlı, güzel ve yaşanılır kılan sizin bulunmaz varlığınız
  ve gökyüzü gibi sıcak ve derin bakışınızdır."

  ilhan berk'in şiir dilinde sapmalar ve dezenformasyon,
  şaban çobanoğlu.
 • herkesin rüyası kendine anlamlıdır.
  çözümlemeler için de aynı şey geçerli.