şükela:  tümü | bugün
 • şükrü erbaş'ın insanın acısını insan alır kitabında yer alan deneme yazısı:

  şiirin bir ilk kaynağı vardır her zaman, şairi söz söylemeye
  götüren, uç veren bir ilk neden, bir sonuç, bir süreç, bir
  durum.

  kimi gün içine gün vurmuş bir çift gözdür bu, kimi gün akşama düşmüş dalgın bir yüz, kırılan saatlerinde günün. bıçaklanmış bir düştür, en coşkun yerinde duyguların. kentlerin en telaşlı yerinde direnen bir güldür, incelik adına. bir ihtiyardır, kirpikleri çay bardaklarında, anıları durmadan yeşeren. bir çocuktur, yaşlılığa özenen. dışarıya yeni çıkmış bir tutuklunun parmaklarıdır. bir ülkedir, dönem dönem adı tel örgülerle imlenen. evlere gölgesi sinen bir seçimdir. durulan gündür gecenin koynunda. gökyüzünde açan kar çiçekleridir, her gün güneşin ardından. sudur. sestir. sabahtır. bir derin susuştur, sesi içine akan. kanat vuran bir kuştur, eli kolu bağlı bir adamın başı üzerinde. yüreğini yüzünde toplamış bir kızın gözleridir, sevdiğine bakan. bir alın kırışığıdır, içinde dünyanın ince bir kedere kestiği. yağmurun içine bırakılan bir eldir. bir eldir tutulan, güzün eşiğinde. korkudur. düştür. bir uslanmaz umuttur. sakınan bir çocuk kirpiğidir, inen tokattan. bir kadın saçıdır savrulan, bir erkeğin gökyüzünde. acemi dokunuşlarla titreyen tendir. tutkudur. tutuştur. dönüştür. duraksayan bir heyecandır, dilde çırpınan. bir ince kuşkuyla akan zamandır, sevginin ırmaklarında. bir ömrü büyüten düşüncedir; düştür bir
  ömürle büyüyen. yaşamı kuşatan ölümdür, ölümü aşan ömür… yaşamdır, yaşamdır, yaşamdır… tükenmez bir devinimle tükenmez biçimler alan…

  birer fırça vuruşuyla geçilen bu bin bir biçimi içinde
  yaşamın, şairi tavır almaya götüren bir, bin bir neden vardır.
  görünümü beğenilmeyen, anlamı yeterli bulunmayan; elde
  edilemeyen, yitirilmek istenmeyen; kalıcı kılınmak, birilerine
  gösterilmek istenen; konumundan koparılmak ya da bir
  konuma yerleştirilmek istenen, karşı konulan, yanında yer alınan; dışında kalınan; yüceltilen, aşağılanan, öfkeyle bağlanılan, sevgiyle ayrılınan…

  bir taş işçisidir şair, onu kuşatan, onu yola çıkaran gerçeği
  parçalayan. şiire uç veren o tikel durumu, bütüncül imajı
  ya da, ayırır bir bir parçalarına. sıyırır üzerindeki yerleşik
  örtüyü. bu noktada bir tiyatro oyuncusudur, kendi perdesini
  kendi aralayan. sonra başlar o gerçekliğin yeniden yapımı.
  bir saç örgüsü gibi örer şiirini. ama bu belik,
  örgüyü oluşturan saçlar, beliğin bağlandığı yer tümüyle
  düşünsel ve duygusal dünyasıdır şairin. şiir artık çıktığı
  ilk kaynak değildir. oluşum süreci içinde aydınlık ve karanlık
  bin bir tünelden, bilinçten ve bilinçaltından geçerek binlerce
  çağrışım yükü almıştır zamandan, o ilk durumunu aşan. yağmur, o yağmur değildir artık; sevgili kendinden öte nitelikler yüklenmiş, o cılız çocuk sesi bir çığlık kesilmiştir. bir gülüş gökyüzü genişliği kazanmış, derin denizler gibi susmuştur bir adam. bulutlar ağaçlara konan kuşlardır artık, yıldızlar gece çiçekleri o ağaçların.

  çünkü bunları bize ileten şairin yüreği konuşmaktadır.
  çünkü o yürek sesidir zamanın, bir tepkidir verili yaşama,
  çünkü sözcükler bir insanın duygu ve düşünce yüküyle
  yüklü değildir yalnızca; malı değildir tek insanın. ama aynı
  değildir o sözcükler yerleşik kimliklerinin. yeni anlamlar yüklenmişlerdir, yeni bir duygu, devinim ve çağrışım yükü…

  böyle olmak zorundadır, çünkü şiir aktarma değildir hiçbir
  zaman, yineleme değildir. şiir yeniliktir. şiir çoğulluluktur.
  şiir varlıktır.