şükela:  tümü | bugün
 • nazım hikmet tarafından destan formunda kaleme alınan ilk eserdir.

  (destanın tam metni sözlükte şu entryde yer alıyor: #1228754)

  eserin başlangıcında nazım, yararlandığı kaynaklar ve yazarlarını masalsı bir havada aktarır okurlarına... darülfünün ilâhiyat fakültesi tarihi kelâm müderrisi mehemmed şerefeddin efendinin 1925-1341 senesinde, evkafı islâmiye matbaasında basılan «simavne kadısı oğlu bedreddin» isimli risalesininden alıntılarla başlar destana...

  "bu ilâhiyat fakültesi müderrisinin sülüs yazısından, kamış kaleminden, dividinden ve rıhından bedreddinimi kurtarmak lâzım" diye düşünür ve cezaevindeki koğuşunda gördüğü bir rüya ile şeyh bedrettin'in varidat'ı yazdığı zamana, ankara savaşının hemen sonrasına gider...

  destan bittikten sonra yine düzyazı ile kaleme alınmış, ahmedin hikâyesi başlıklı bir bölüm vardır ki bu bölümde de hükümlülerden birinin bedrettin'in tarikatından olan bir köyde dinlediği bir hikaye anlatılır.

  iki düz yazının arasında yer alan destanın belki bir parçası sayılmaması gereken; ancak şair tarafından baskı aşamasındayken eklenen bir zeylkısmı daha vardır. tek formalık bu ek, destanda ele alınan, işlenen konunun bir milli gurur meselesi olup olmadığı tartışmasını içerir ve muhtemelen şaire yöneltilecek "marksist dünya görüşüne sahip bir kişinin milli gurur öğeleri içeren bir eser kaleme alamayacağı" yolundaki tutucu eleştiriyi göğüslemek için kaleme alınmıştır.

  ahmedin hikayesi başlıklı son bölümde anlatılan hikayenin devamı olan bu bölüm için bakınız simavne kadısı oğlu şeyh bedreddin destanı'na zeyl.
 • sinan'ın süleymaniye'sine dair okuduğum en güzel tespiti barındıran nazım hikmet şiiri.

  "ve ben, hapishane gecelerinde doldurulmuş bir hatıra defterinde «destan»ımın sonuna koymasını unuttuğum noktayı arayıp dururken süleymaniye'yi gördüm.
  açılan öğle güneşinin altında sinan'ın süleymaniye'si bulutlara yaslanmış bir dağ gibiydi.
  evimin penceresiyle süleymaniye'nin arası en aşağı bir saattir. fakat ben onu elimi uzatsam dokunacakmışım gibi yakın görüyordum. bu, belki, süleymaniye'yi en küçük girinti ve çıkıntısına kadar ezbere, gözüm kapalı bile görebilmeğe alıştığım içindir.
  rüzgâr, deniz, endamlı ince kemerleri üstünde nasıl durabildiğine şaşılan eski bir taş köprü, «çarşambayı sel aldı» türküsü, bir yağlığın kenarındaki «oya», bütün bunlar nasıl, ne kadar bir cami değilse, bütün bunların cami olmakla ne kadar alakaları yoksa, bence süleymaniye de öyle ve o kadar cami değildir; minarelerinde beş vakit ezan okunmasına ve hasırlarına alın ve diz sürülmesine rağmen süleymaniye'nin de camilikle o kadar alakası yoktur.
  süleymaniye, benim için, türk halk dehasının; şeriat ve softa karanlığından kurtulmuş; hesaba, maddeye, hesabla maddenin ahengine dayanan en muazzam verimlerinden biridir. sinan'ın evi, maddenin ve aydınlığın mabedidir. ben ne zaman sinan'ın süleymaniye'sini hatırlasam türk emekçisinin yaratıcılığına olan inancım artar. kendimi ferâha çıkmış hissederim."