şükela:  tümü | bugün
 • siyasi yönetime baktığımda gocunmadan her yerde söyleyebileceğim tespitim.

  buyrun dinleyin; https://www.youtube.com/watch?v=y0kpriwfnxw

  yanlışım varsa yanlışsın diyiverin.
 • zartlık konusu doğru da mo'su fazla olmuş.
 • fatih ürek'idir desen , o da olumlu.
 • histrionik kişilik bozukluğu

  histrionik kişilik bozukluğu tanısı, hayatlarında sürekli aşırı dramatik davranarak dikkat çekmeye çalışan insanlar için kullanılmaktadır. histerik kişilik tanımlamasıyla da karşılaşmak mümkündür ancak histrionik kişilik bozukluğuna histeri rahatsızlığından farklı yaklaşmak gereklidir. latincede tiyatro oyuncusu anlamına gelen histrionik tabiri hipokrat’ın 2400 yıl önce tanı koyduğu histeri rahatsızlığından farklıdır.

  tanı koydurucu özellikler

  temelde dsm 4 de yer aldığı gibi histrionik kişilik bozukluğu tanısı koyulabilmesi için, aşağıdakilerden en az 5 inin olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı gösteren sürekli bir örüntü;
  1-ilgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olma
  2-başkalarıyla iletişimin çoğu zaman uygunsuz bir şekilde cinsel yönden baştan çıkarıcı davranışlarla belirli olması
  3-hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergileme
  4-ilgiyi çekmek için fiziksel görünümü kullanma
  5-aşırı düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma biçimi olması
  6-gösteriş yapma, yapmacık davranma ve duygularını aşırı bir abartı ile gösterme
  7-telkine yatkın olma, kolay etkilenme
  8-ilişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğine inanma.

  histrionik kişilik bozukluğunun toplum içerisinde ‘ilgi arsızlığı’ olarak adlandırıldığını da görebiliriz. bu kişiler,diğerleri üzerinde duygusal ve olumlu izlenimler bırakma çabasındadırlar.başkalarını etkilemek ve övgü almak, hastalık için kilit noktadır.günlük
  yaşantılarında dikkatleri üzerlerine toplama isteği ile hareket ederler,ilgi görmemek onlar için bir yıkımdır.kendilerine güvenleri onayın sürekliliğiyle ilişkilidir.
  histrioniklerin dikkatleri üzerlerine çekerek ilgi görmek, iltifat almak için başvurdukları yöntemler belirgindir.iletişim esnasında en belirgin olan özellikleri olayları dramatize ederek acınası bir durumdaymış gibi gözükmek,tepki ve mimiklerini abartılı şekilde ortaya koymak,konuşmalarında sık sık dramatik vurgular yapmaktır.
  temeldeki inançları aslında çekici bir birey olmadıkları, mutlu olmak için diğerlerinin beğenisine ihtiyaçlarının olduğu, hayran olunmaya haklarının olduğu hatta insanların da aslında kendilerine hayran olmak için var olduğu, zevklerini engellemeye kimsenin hakkının olmadığı fikirleri üzerine temellenmiştir. kendi geliştirdikleri şartlı inançları ise, insanları etkilemezlerse bir hiç olacakları, diğerlerini eğlendirmezlerse dışlanacakları ve yardım görmeyecekleri fikirlerine dayanmaktadır.
  histrioniklerin iç dünyalarının oluşmadığı düşünülmektedir. hastalar sürekli çevrelerindekilerden ilgi ve kabul görmek amaçlı yaşadıkları için kendi tercih ve isteklerini sürekli bastırmaktadırlar. bu şekilde geçmiş yaşantılara dair bir belleklerinin olmadığını söyleyebiliriz. kendilerini yaşadıkları ilişkilere ve kişiler üzerinde bıraktıkları izlenimlere göre tanımlarlar. yani başkaları olmadan onlar da bir hiçtir; öyle ki ilgi odağı olmadıklarında çevresindekileri kendilerine odaklamak için olmamış sahte olaylardan,yaşantılardan bahsederler, gösteri amaçlı davranışlar sergilerler.
  aniden yalancı iç görü kazanabiliriler, ancak kalıcı bir etkisi yoktur, gelip geçicidir. bilişsel olarak unutmaya bastırmaya yatkındırlar, bu sebeple duyguları, düşünceleri, inançları sıklıkla değişir.bu gelip geçici yaşantıları esnasında kolaylıkla yalan söyleyebilirler.
  insanlarla ilişkileri sığdır, iyi geçinseler dahi derinlik ve süreklilik yoktur. tekdüzelik, sürekli aynı olay ve kişiler histrionikler için dayanılmazdır. .sevgileri çok yüzeysel olmasına rağmen henüz tanıştıkları bir kişiye fazlaca güvenip onların telkinleri doğrultusunda hareket edebilirler. yeni karşılaştıkları birisiyle aniden çok samimi olabilirler, aynı anda karşılarındaki kişiye kur yapar konuma dahi gelebilirler. etki altında kalmaları kolaydır.
  yaşamlarını kendi başlarına sürdürmek için gerekli temel yetenekleri edinemedikleri gibi sırf görünüşleriyle takdir, kabul görmeye çalışırlar. bu yüzden rekabetçilik yaşamlarına çok uzak bir kavramdır. diğerlerinin düşüncelerini irdelemeden kabul edebilirler, çünkü stres altındayken gerçeği tek başlarına irdeleme yetenekleri çok zayıftır.
  konuşmalarında sürekli sevilip sevilmediklerini sorup terk edilemeyecekleri anlamında sözler arayışındadırlar.
  genel olarak tavırlarının bir tiyatro sahnesindeymiş gibi olduğunu söyleyebiliriz. abartılı olarak duygusal tepkiler ve mimik hareketlerinde bulunurlar, öyle ki toplum içinde bu şekilde davranarak yakınlarını utandırırlar, tepkileri tutarsız ve aniden değişebilir olduğu için çevrelerindekiler tarafından yadırganırlar.örneğin aniden gelişen ağlama veya öfke nöbetleri, aşırı çocuksu sevinç tepkileri gözlenebilir.
  gereksiz isteklerde bulunabilen, huysuzca davranan kişilerdirler, hareketlerinin tek amacı ilgi ve dikkati kendi üzerlerine çekmektir. aslında yaşantılarında, çevrelerindeki ilgi çekmek üzere bir araç gibi kullanırlar. kıyafet ve aksesuar alışverişi, makyaj yapma gibi konularda gereğinden fazla zaman ve para harcayabilirler, çok fazla kullanmadıkları kıyafetle dolu bir gardırop buna açık bir örnektir.
  bu rahatsızlığın söz konusu olması histrioniklerin cinsel anlamda baştan çıkarıcı, kışkırtıcı, flörtçü kişiler olduğunu da açığa vurmaktadır. histrionikler cinsel çekiciliklerini, dikkat çekip ilgi görmek için bir araç haline getirmektedirler.erken yaşlarda, cazibenin başkaları üzerinde denetim sağlamakta, ihtiyaçlarını giderme konusunda işlevselliğini keşfederler.engellenme ve reddedilmeye bu konuda da dayanamazlar.histrionikler için duygu sömürüsü hastalık için nasıl bir temel unsursa cinsel kışkırtıcılıklarını kullanmaları da aynı şekilde bir temel unsurdur.
  devamlı olarak değişim, şatafat, canlılık peşindedirler. kendilerini ön plana çıkaran, isteklerini ön plana çıkaran, samimi olmayan, isteklerini yaptırmaya zorlayıcı tutumları, olaylara genel olarak yaklaşım tarzları olduğu için çevreleri tarafından reddedilebilirler.bu durum histrionikler için büyük bir bunalımdır.sürekli şeylerden, aynılıktan hiç haz etmezler, büyük bir hevesle başladıkları işleri heyecanları geçtiği için yarıda bırakabilirler.işi bitirmenin gerekliliği ya da sonucun yaratacağı mutluluk tekrar istek uyandırıcı bir unsur değildir.
  histrionik kişilik bozukluk tanısı ile borderline(sınır) kişilik bozukluğu tanısının aynı hastalara konulma ihtimali daha yüksektir.yapılan araştırmalara göre ise bireylerde, panik bozuklukla beraber en fazla histrionik kişilik bozukluğu; obsesif-kompulsif bozuklukla beraberse en fazla borderline kişilik bozukluğu görülmektedir.
 • (bkz: tabi lan)
 • (bkz: tabi tabi)