şükela:  tümü | bugün
 • çok güzel blogları da vardır. bir tanesi için: [http://sinanculuk.blogspot.com/ http://sinanculuk.blogspot.com/]
 • neredeyse her gün görüldüğü gibi 12 ağustos 2015'te de sadabad osmanlı arşivi'nde *görülen araştırmatör.
 • başbakanlık osmanlı arşivi çalışanı, tarih sevdalısı güzide şahsiyet, arşivist.

  inegöllü. istanbul üniversitesi mezunu.

  mesleğinin getirdiği osmanlıca (ona göre eski yazı) okuma bilgisiyle tarihsel bakış açısını birleştirerek sosyal medya kanalları ve bloğunda osmanlı tarihiyle alakalı enfes yazılar kaleme almakta. ntv tarih'in ardılı #tarih'te yazıları çıkıyor ve aynı zamanda derginin yayın kurulu üyesi .

  cahil cühelayı ve bilcümle tarih meraklısını birincil arşiv kaynaklarıyla tanıştırır. bir sloganı olsaydı bence şu olurdu: "osmanlı arşivleri ayağınıza geldi. berat, ferman, hattı hümayun, bilcümle evrak okunur, itinayla transkribe edilir, yorumlanır, günümüzle temas ettirilir."

  eleştirel/muhalif üslubunun yanında milli hassasiyetler de içeren tutarlı bir siyasi duruşu var.

  sinan çuluk'un yazılarını yayımladığı mecralar:
  twitter adresi
  tarih yazıları facebook adresi
  şahsi facebook adresi
  tarih yazıları blogger
  #tarih dergi
  inegöl tarihinden sayfalar
  osmanlı arşivi
  tarih polemikleri
 • facebook hesâbında pek zihin açıcı paylaşımlar yapan kıymetli bir hocamızdır.
 • piyasadaki tarihçiyim diye geçinen popüler isimlerden kat ve kat tarihçi olan kişi. facebook sayfasında da düzenli olarak paylaşımlar yapılıyor. okunmalı ve feyz alınmalı.

  son olarak osmanlı hayranlığı ve cumhuriyet kavramlarından bahsetmiş. dikkate değer bir yorum yapmış.

  https://www.facebook.com/…luk/posts/758940260924653

  "şüphe yok ki osmanlı tarihi bizim tarihimiz. selçuklu, danişmendli, germiyanoğlu, aydınoğlu, tekeoğlu, isfendiyaroğlu, ramazanoğlu, karamanoğlu, dulkadiroğlu, saruhanlı, akkoyunlu, karakoyunlu, safevi, altınordu, bilcümle oğuz, kıpçak, peçenek tarihlerinin de bizim tarihimiz olduğunu inkâr eden parmakla sayılır. bu kadar kabul görmüşlük içerisinde neden sadece osmanlı hayranı oluyoruz? bizi buna zorlayan ne? bu zamana kadar bu saydığımız isimlerin tarihte mevcut ana koldan ilerleyen türk devletinin sadece yönetici aileleri= hanedanları olduğunu vurgulamak çok mu zordu? tüm “cumhuriyet tarihi” boyunca bu topraklara bağlılığımızı, devlet ve vatanın bütünlüğünü, bu yurdun milletin ortak bir değeri olduğunu vurgulamak, yeni nesillere bu bilinci vermek bu kadar gereksiz miydi? ortak vatan=ortak millet inşa etmekten bahsederken niye bu toprakların geçmişine, kitlelerin menşeine, kucaklayıcı, kuşatıcı yaklaşımlarda bulunmaktan ziyade, ayrıştırıcı, dışlayıcı, genç nesilleri kimlik bunalımına yöneltici hususlar öne çıkarıldı.

  geldiğimiz ortamda sosyolojik boşluklar muhayyel osmanlı kimliği ve kahramanları ile gerçeklikten uzak ve ayrışmayı hızlandırıcı bir şekilde dolduruluyor. güncel siyasi aktörlerin azımsanmayacak kesiminin kısa vadeli politik amaçları için fazlasıyla ihtiyaç duyduğu bu zemini hazırlayan türkiye cumhuriyeti eğitim sistemidir. halka inebildiği ölçüde entelektüelidir. halk tarafından kabul görmüş sineması, tiyatrosu, müziğidir. osmanlının yarım kan aristokratı, aşiretinde terör estiren toprak ağası, devletten nemalanan bürokratı, sarayın imkânlarıyla semiren asalakları nasıl ki

  meşrutiyet ve meclis düşmanıysa, aynı sınıflar cumhuriyet devrinde de halk ve meclis düşmanı oldular. osmanlıyı aşağılamak için yaptıkları ilkel muhalefet, muhafazakâr sınıflarda geri tepti. oysa saltanatın reddedilmesinin izlerine cumhuriyet rejiminden onlarca yıl önce de bu topraklarda rastlanıyordu. mesele tahrik edilmeyip zamanın tahribatına bırakılsaydı, günümüzde selçukluyu, beylikleri, diğer türk devletlerini kimse siyasi referans olarak göstermediği gibi osmanlı algısı da böyle olacaktı. bu tren kaçtı. artık azımsanmayacak bir kitle osmanlıyı, saltanatı, hilafeti geri gelmesi şart, yönetimin olmazsa olmazı olarak görüyor. her gün sizler de şahit oluyorsunuzdur; eğitimli- eğitimsiz ekran yüzleri, sosyal medya trolleri toplumu hayallerinin daha da ilerisine taşımak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. kendi çevremde de gözlediğim durum böyle. iş işten geçmeden toplumun “saltanat ruhu”ndan sıyrılması, iyi kötü demeden “demokrasi” araçlarını benimsemesi sağlanmalıdır. yoksa eskisinden daha berbat “reaya” toplumunun içine doğru son hızla yuvarlanıyoruz.

  günümüzde gelmiş olduğumuz ahval ve şerait içerisinde osmanlı/osmanlılık kavramları ile padişah/saltanat/hilafet üzerinden yapılan tüm siyasi angajmanları türk milletine yapılan en büyük kötülük olarak algılıyorum. bu noktadan itibaren iyi niyetle bile olsa saltanat ve padişahlık övgüsü yapılmasının, geleceğimizi ipotek altına alma girişimlerinin aracı olmaktan başka bir işlevi yoktur.
  türk devleti asıldır. osmanlılık tali bir husustur. osmanlı hanedanı, talihi yaver gidip 600 yıl yaşamış bir ailedir. hiçbir padişah kutsal değildir. kutsal olsalardı üçüncü selim’i dördüncü mustafa, dördüncü mustafa’yı ikinci mahmud öldürtmezdi."

  facebook sayfası https://www.facebook.com/sinanculuk?fref=nf
 • çok kıymetli bir türk münevveri.
 • gerçek bir münevver. entelektüel.

  ancak ne yazık ki üniversite kürsüleri sinan hoca’nın tırnağı olamayacak adamlarla dolu.