şükela:  tümü | bugün
 • o ana kadar gizli kapaklı işler yapan yönetimin , halkı arkasına almaya çalışması , şeffaflaşması , yalakalaşması
 • (bkz: sinei millet)
 • tansu çillerin bir adet eşarbı kafasına geçirerek başardığını düşündüğü dönüşlü etkinlik.
  (bkz: halkın arasına karışmak)
 • klasik bir muhalefet tehdididir. yerseniz.
 • bir siyasi parti için meclise (bkz: tbmm) girememenin kibarcası.

  -şimdi sine-i millet'e dönme vaktidir. aziz halkımız bize meclis dışı muhalefet görevi* vermiştir. bu uyarıyı iyi değerlendireceğiz, önümüzdeki dönem boş durmayıp anadolu'yu karış karış gezeceğiz. iktidar bizden kurtulduğunu zannetmesin yine en etkili muhalefeti biz yaparız!

  (bkz: böyle gider)
 • milletin vekilliğinden ayrılıp, milletin kendisine, içine, onun bağrına, sinesine dönmek, halkın arasına karışmak...

  seçimlerde yeterli oyu alarak meclise gönderilen bir partinin, "millete rağmen" millet aleyhine gelişen bir oluşumu önlemek için, demokratik ortamda yapılabilecek her şeyi yaptıktan, denenebilecek her yolu denedikten sonra, yine de çözüme ulaşamaması durumunda bütün milletvekillerinin son çare olarak topyekün istifa etmesi şeklinde gerçekleştirebilecek bir eylem...

  ancak şimdiye kadar böyle cesur bir partiye rastlanamamıştır. tehdit manasında çok söylenmiş olmasına rağmen böyle bir uygulama hayata geçirilememiştir.

  partinin seçimi kazanamayıp meclise girememesi, yani adayların milletvekili sıfatını kazanamayıp halkın içinde kalmasıyla, sine-i millete dönmek arasında uzaktan yakından hiçibir bağlantı ve alaka yoktur.
 • aşağıdaki padişah iradesi çıkarıldıktan sonra mustafa kemal paşanın verdiği karardır:
  *
  "harbiye nezareti
  askeri adliye dairesi
  şube - sayı 705
  yüce irade - mehmet vahidüddin

  kuvai milliye unvanı altında çıkardıkları fitne ve fesadın ve anayasaya aykırı olarak ahaliden zorla para toplama ve asker almak ve karşı duranlara işkence ve eziyet ve beldeleri tshrip etmeye cüret etmek suretiyle iç emniyeti ihlal edenlerin tertipçi ve teşvikçilerinden oldukları iddiasıyla çıkarılmış selanikli mustafa kemal efendi, 27. tümen eski kumandanı midillili alfred rüstem* ve eski sağlık müdürü istanbullu doktor adnan bey*ler hanımı*nın tafsilatı 20 şaban 338 ve 2 mayıs 336 tarih ve 20 sayılı hüküm mazbatasında yazılı olduğu üzere mülkiye ceza kanununun 45. maddesinin 1. fıkrası delaletiyle 55. maddesinin 4. fıkrası ve 56. maddesine uyularak haiz oldukları askeri ve mülki rütbe ve nişanlarla her türlü resmi unvanlarının kaldırılmasına ve idamlarına ve hala firar halinde bulundukları için buna dair kanun hükümleri mucibince malların hacziyle usulü dairesinde idare ettirilmesine dair istanbul birinci örfî idare harp divanlarında gıyaben verilen hüküm ve karar ele geçtiklerinde tekrar muhakeme edilmek üzere tasdik olunmuştur.
  bu iradenin yürütülmesine harbiye nazırı memurdur.
  5 ramazan sene 1338 24 mayıs"
 • mustafa kemal atatürk'ün, 8 temmuz 1919'da erzurum'da askerlik mesleği ve görevinden istifa ederken verdiği karardır.
  kendi deyimiyle: "sine-i millette bir ferd-i mücahit (milletin bağrında bir mücahit kişi) olarak çalışmak üzere" istifa etmiştir.
 • siyasi hayatımızda ilk kez demokrat parti tarafından seçimlerde haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde chp'ye istinaden savrulan tehdittir sine i millete dönmek.
  bu olaydan sonraki ilk seçimler göstermiştir ki her zaman halk desteği sağlama potansiyeli yüksek bir tehdittir bu.bu durumda faideli bir alan olduğu aşikardır sine i milletin ancak mevzu oraya geri dönmek değil kendini bilip oradan çıkmamayı da bilmektir.