şükela:  tümü | bugün
 • kişiler arası ilişkilerde, benlik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür
  1. gerçek veya hayali bir terkedilmeden kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme.
  2. gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelme, gergin ve tutarsız kişilerarası ilişkilerin olması.
  3. kimlik karmaşası: belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı veya kimlik duyumu.
  4. kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik.
  5. yineleyen özkıyımla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar.
  6. duygudurumda belirgin tepkiselliğe bağlı instabilite.
  7. kendini sürekli boşlukta hissetme.
  8. uygunsuz, yoğun öfke ya da öfkesini kontrol edememe.
  9. stresle ilişkili geçici paranoid düşünce veya ağır dissosiyatif semptomlar
  (bkz: borderline kişilik bozukluğu)
 • dsm ıv /b tipi kişilik bozukluklarındandır.

  yalnızlığa dayanamazlar.
  sürekli bir terk edilişten kaçarlar.
  aşırı büyütme ile yerin dibine girme arasında gelip giderler .
  kimlik kaybı yaşarlar.
  genelde kendine zarar verme eğilimindedirler.
  intihar vs. tehditlerde bulunurlar. uygun olduğunu düşündüğüm tabirle mazoşisttirler.
  uygunsuz veya yoğun öfke taşırlar.
  sürekli boşlukta hissederler.
  paranoid düşünürler.
 • temel özellikleri, insanlar arası ilişkilerde, kimlik duygusunda ve duygulanımda tutarsızlıklar ile itkilerini kontrol etmekte zorluk çekmeleridir. toplumda görülme sıklığı %2-3 iken psikiyatri kliniklerindeki kişilik bozukluğu vakalarının %30-60’ını oluştururlar. kadınlarda, erkeklerden 3 kat daha fazla görülür.

  genel özellikleri şu şekildedir;

  - gerçek ya da hayali bir terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar gösterirler.
  terk edilme korkusu içinde yaşarlar. sevgili veya eşlerinin ya da yakın arkadaşlarının kendilerini terk edeceğinden korkarlar ve terk edilmemek için, intihar tehditleri ya da girişimleri de dahil olmak üzere, çılgınca çabalar gösterirler. suçluluk uyandırmak, duygu sömürüsü yapmak ya da borçlu bırakmak gibi yollarla insanları kontrol altında tutmaya çalışırlar.

  - gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen, gergin ve tutarsız kişiler arası ilişkilere sahiptirler.
  kendilerine iyi ve yakın davranan insanları çok çabuk yüceltir, çok çabuk yakınlaşırlar, ancak bir hayal kırıklığını takiben de çok uzaklaşır ve öfke duyarlar. bazen bir ayrılma ya da öfke dönemini, yeniden aynı kişiyi yüceltme alabilirse de, genellikle çabuk uzaklaşma eğilimleri yüzünden sık arkadaş ve sevgili değiştirirler.

  - kimlik karmaşası olarak tanımlanan belirgin olarak ve sürekli bir biçimde tutarsız benlik algısı ya da kendilik duyumu vardır.
  nasıl biri oldukları, nelerden hoşlandıkları, neleri önemsedikleri, gelecekle ilgili tasarıları, nasıl kişilerle arkadaş olmak istedikleri, nasıl yaşamak istedikleri konularındaki duygu ve düşünceleri sık ve kolaylıkla değişir. çok kısa zamanlarda bir biriyle zıt arzu, istek, inanç ve düşüncelere sahip olabilirler.

  - kendine zarar verme olasılığı yüksek, en az iki alanda, dürtüsellik (örn. para harcama, cinsellik, kötü madde kullanımı, pervasızca araba kullanmak, tıkınırcasına yemek yemek) gösterirler.
  hızlı araba kullanma, rastgele ve ödeme zorluğu çekecekleri halde alışveriş yapma, rastgele, riskli olabilecek cinsel ilişkiler kurma, yemek yeme ya da içki içmeyi denetleyememe, kumar oynama, alkol veya madde kullanma gibi, çeşitli alanlarda denetimsiz, dürtüsel davranışlar gösterirler.

  - yineleyen, intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine kıyım davranışı gösterirler.
  jiletle kollarını, göğsünü kesmek, üzerinde sigara söndürmek gibi çeşitli yollarla kendilerine fiziksel zararlar verirler. bu davranışlar çoğunlukla yoğun
  can sıkıntısı, şiddetlenen ve baş edilemeyen boşluk duygusuna karşı yapılır. öte yandan, başkalarının istediği gibi davranmasını sağlamak, ya da kendisini üzmüş oldukları için cezalandırmak amacıyla da kendine zarar verme, intihar etmekle tehdit etme ya da intihar girişiminde bulunma, sık görülür.

  - duygudurumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı, duygulanımda kararsızlık (afektif instabilite) vardır.
  küçük olaylara bağlı olarak duygulanımları dramatik değişimler gösterir. aniden büyük bir çöküntüye, yoğun bir sıkıntıya girebilir ya da öfkeye kapılabilirler. çoğunlukla duygularını iyi tanımlayamaz ve kendilerini neyin böyle hissettirdiğinin farkında olmazlar. sıklıkla öfke ve sıkıntıyı bir arada yaşarlar ve böylesi durumlarda kendilerine veya başkalarına zarar verici davranışlar gösterirler.

  - kendilerini sürekli olarak boşlukta hissederler.
  kimlik bütünlüğünün, uzun süreli amaçların olmamasına bağlı bu durum, özellikle kendilerini iyi hissettirebilecek kişi ve ortamların yokluğunda belirgin hale gelir.

  - uygunsuz, yoğun öfke duyarlar ya da öfkelerini kontrol altında tutamazlar.
  başka dürtülerini olduğu gibi, öfkelerini de kontrol etmekte güçlük çekerler. öfke ile kaplanmış ego yıkıcı, zarar verici davranışları kontrol edip, engelleyemez.

  - stresle ilişkili, gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır disosiyatif belirtiler gösterirler.
  özellikle terk edilme, nesne kaybı ya da dışlandıklarını hissettikleri durumlarda stresle ortaya çıkan, genellikle kendisine kötülük yapılacağı ya da düşmanlık yapıldığına ilişkin sanrılar ile disosiyatif belirtiler söz konusu olabilir. bu belirtiler, nedenin anlaşılmasının sağlanması ya da kısa süreli, düşük doz ilaç uygulamasıyla düzelir.