• karşılıklı etkileşim halinde bulunan öğelerin belli bir amacı gerçekleştiröeye yönelik anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelen işleyen bir yapıdır

  açık sistem, yarı açık sistem, kapalı sistem gibi olmak üzere 3 çeşittr.
  kapalı sistemde diğerlerinin aksine girdi, çıktı, değerlendirme yoktur.
  dışa kapalı ve kendi içinde bir yönetim sistemidir.
 • mühendislik uygulamalarında karşılaşılan ve problemlerin çözümünde kullanılan açık, yarı açık ve kapalı olmak üzere üç ana grupta toplanan yaklaşımdır.
  sistem yaklaşımı oldukça geniş bir yaklaşım olup prosesin bütününü inceler. mühendislik problemlerinin çoğunda sistem yaklaşımın uygulama zorluğundan dolayı kontrol hacmi yaklaşımı daha yaygın olarak kullanılır. şöyleki; bir deodorant kutusunu ele alıp içesindeki deodorant akışını inceleyelim. deodorant kutusunun düğmesine bastığımızı ve içerisindeki deodorantın dışarıya çıktığını düşünelim. sistem yaklaşımında kutu içerisindeki deodorantla birlikte kutudan dışarı çıkan (havayla temas eden) dedorantlada ilgilenilir. dışarıdaki deodorantı takip edip analizini yapmak oldukça zor ve kesin bilgiyi veren bir çözüm yolu değildir. oysa kontrol hacmi yaklaşımında sadece kutu içerisiyle ilgilenilip dışarı çıkan deodorantla ilgilenilmez. kutu içindeki deodorantın basınç, ağırlık, çıkış hızı vs. gibi özellikleri kolayca takip edilir.
  konunun daha da iyi kavranması açısından ilgilileri reynold transfer teoremine bakabilirler.