1. dünya'da hiçbir iş başka bir işten bağimsiz değildir.bu etkileşim arti veya eksi yönde olabilir.
  2. klasik ve neoklasik teorilerin eksiğini tamamlayan yaklaşım. bu teorilerde göz ardı edilen çevre faktörünün önemini kavrayan düşünürler sistem yaklaşımını ortaya atmışlardır.
    (bkz: klasik yaklaşım)
    (bkz: neoklasik yaklaşım)
  3. kapalı sistemler ve açık sistemler olarak, sistem kavramını iki başlık altında inceleyen, yönetim akımı.

sistem yaklaşımı hakkında bilgi verin