şükela:  tümü | bugün
 • hucre bilimi .
 • bir patolog arkadaşım anlatmıştı. erzincan'da askerlik yaparken tabelasına sitoloji kelimesini de eklemiş, bir gün bir adam gelmiş kliniğe ve çeşitli ürolojik sorunlarından bahsetmiş. arkadaşımdan "bizle ilgili değil" cevabını alınca adam "kardeşim tabelana niye yazıyorsun o zaman" demiş.
 • oturma bilimi
 • hücrebilim, gözebilim.
 • hücrenin yapısını ve metabolizmasını inceleyen önemli bir bilim dalıdır.kökü yunancadaki kytos yani barındırıcı anlamına gelen kelimedir.
 • hücrenin yapısı, fonksiyonu ve kimyası üzerine yapılan çalışmalarla uğraşan bilim dalının adıdır.
 • kökü yunancadaki kytos, barındırıcı kelimesidi hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalıdır. dalıdır.
 • hücre biyolojisi

  canlıların incelenmesi morfoloji, görev ve davranış bakımından farklı dört milyon civarında canlı türü olduğunu göstermektedir. bunlar çeşitli bakteriler, mantarlar, bir hücreliler, bitkiler ve hayvanlardır. fakat bu canlıların hücre seviyesinde incelendikleri zaman temel bir organizasyon planı gösterdikleri anlaşılmaktadır. böylece hücre canlı organizmaların morfolojik ve fizyolojik bir birimi olur. fakat hücre hakkında bu kavram oldukça yenidir. aşağı yukarı 19. yüzyılın sonuna doğru, 1830-1880'lerde bu kavram geliştirilerek kabul edilmiş ve hücreyi inceleyen bir bilim dalı olan sitoloji, biyolojinin yeni ve ayrı bir dalı olarak gelişmeye başlamıştır. sitoloji yunanca kytos, latince cella(hücre), logos(bilgi) kelimelerinden oluşmuştur. son yıllarda sürekli olarak gelişen teknik imkanlar bu bilim dalına yeni görüşler getirmiştir ve böylece bu dalın adı da hücre biyolojisi olarak benimsenmiştir. hücre biyolojisi kavramı sitoloji'den daha geniş bir kavram olup hücre morfolojisi dışında molekül seviyesinde hücrenin incelenmesi ile ilgili diğer konuları da içine almaktadır.
 • (bkz: göze bilimi)