şükela:  tümü | bugün
 • savunucularına göre vatandaş olmak için aynı ırkın üyesi ya da etnik kimliktaş olmak şart değildir.o halde milliyetçilikte soydaşlıktan çok vatandaşlık esasına ve entegrasyona dayanmalıdır.böylece sadece soydaş olanları değil;aralarında ırk ve menşe birliği bulunanlar kadar etnik ile dini azınlıkları da kapsayacak,onları dışlamayacaktır.paramiliter değildir ve sekülerdir.

  (bkz: kültür milliyetçiliği)
  (bkz: atatürk milliyetçiliği)
 • hakkında güzel bir yazı
 • yönetilme anlamında, kamu otoritesini temsil edenlerden, resmi organlardan ve güvenlik bürokrasisinden bağımsız milliyetçilik...
  ***
  sivil milliyetçilik... yönetim ve etkileşim biçiminin emir-komuta kalıpları içinde kalmayan, ferdin iradesine imkan tanıyan milliyetçilik...
  ***
  her türlü korkudan, dedikodudan, fitneden, içe dönük mücadele kültüründen ve entrikadan uzak milliyetçilik...
  ***
  aklı ve iradesi, sözde liderlerin, şeflerin, hocaların, reislerin, başkanların cebinde değil, kendi beyninde olanların oluşturduğu milliyetçilik...
  ***
  küresel güçlerden ve onlarla iş birliği halindeki yerlilerden, her türlü bağlantıdan bağımsız milliyetçilik...
  ***
  sivil toplum anlayışını benimseyen, kendi içinde demokrasiyi hiçbir şerh düşmeden işleten ve aksayan yönlerini kendi içinde değiştirme kudretine sahip milliyetçilik...
  ***
  sloganla idare etmeyen, içerik üreten, ürettiği içeriği toplumun diğer kesimlerine benimsetebilen, saygı duyulan milliyetçilik...
  ***
  aşiretler gibi yönetilmeyen, en tepedeki ikna edildiğinde topyekün ikna edileceği var sayılamayan, diğerlerinin görevi 'yönetici yanlışlarını kutsamak' değil, 'denetlemek' olan milliyetçilik...
  ***
  muktedirlerin 'zamanın ruhu'na göre ihtiyaç duyduklarında değerlendirdikleri, düşmanlaştırmaları gerektiğinde ise 'günah keçisi' yapabildikleri 'mobil ideoloji' değil, milli varlığın korunması ve devletin yönetilmesi konusunda iddia sahibi ve özgüveni yüksek milliyetçilik...
  ***
  hukuk, bilim, kültür, sanat ve çevre hassasiyeti taşıyan, bilgiyi hamasete tercih eden, hiyerarşinin en tepesine 'sivil anlayış'ı yerleştiren, 'mutlak itaat' yerine 'hür düşünce'yi esas alan milliyetçilik...
  ***
  ait olduğu milletin 'tartışmasız iyiliği' gibi bir temel ön yargıdan hareket etmek yerine, gerçeklerle yüzleşen ve o milletin 'iyi olması ülküsü'nü amaç edinen milliyetçilik...
  ***
  dün nasıl 'şehirlileşme'nin önemi üzerine fikir geliştirilmişse, bugün de hızla gelişen bilgi ve iletişim çağını doğru yorumlayıp, 'kas gücü'nden ziyade 'beyin'le anılmayı hak eden milliyetçilik...
  ***
  ilgi sahası sadece 'güvenlik'le sınırlı olmayan, yönetme yeterliliği konusunda rüşt ispatına ihtiyaç duyulmayan, mensuplarının samimiyetine olduğu kadar birikimine de saygı duyulan milliyetçilik...
  ***
  "ülkede radikal sol dışında her siyasi akım cumhurbaşkanı ve başbakan çıkarmışken, devletin kurucu felsefesi 'milliyetçilik' olmasına rağmen, biz niye çıkaramadık?" sorusunu dert eden, bu soruya ön yargıdan ve taassuptan arınmış biçimde objektif cevap arayan milliyetçilik...
  ***
  'milli devletin jandarması' olan değil, o milli devleti yönlendiren ve jandarmayı da tayin eden milliyetçilik... sadece 'vatan uğruna ölme iradesi' değil, o 'vatanı yönetme kapasitesi' de takdir edilen milliyetçilik...
  ***
  yönlendirilen değil, yönlendiren milliyetçilik... hakim güçlerden renk alan değil, renk veren milliyetçilik... devleti yönettiğini zanneden değil, gerçekten yöneten milliyetçilik...
  ***
  bunların olmadığı yerde, gerçek milliyetçiliğin asla olamayacağını bilen milliyetçilik...
  ***
  onun için olup bitenler karşısında tekrar tekrar şaşırmamak, hayal kırıklığına uğramamak, içine düşülen kompleksleri aşma yolunda tevil zorunda kalmamak için: sivil milliyetçilik... sivil milliyetçilik... sivil milliyetçilik...

  kaynak yeniçağ : yine sivil milliyetçilik - servet avcı
  http://www.yenicaggazetesi.com.tr/…ilik-45816yy.htm