şükela:  tümü | bugün
 • ilk olarak ortaya çıktığı 17. yüzyıl'da doğal toplum kavramının karşısında, insanlar tarafında üretilen bir toplum biçimi olarak kullanılan sivil toplum kavramı, sonrasında hegel ile birlikte kazandığı devlet alternatifi içeriğini; keynes'çi politikaların, özellikle devlet müdahalesi teorilerinin, 70'li yıllardaki seri krizlerle birlikte demode olarak, liberalizmin elini güçlendirdiği dönemde günün gelişmelerine uymaya çalışan avrupa liberal sol partilerinin sahiplenmesi ile yeniden dünya gündemine çok daha güçlü olarak girmiştir. sınıflar kavramını göz ardı eden ve piyasa ekonomisine ciddi hiçbir eleştiri getiremeyen sivil toplumculuk avrupa sol partilerinin temel çıkmazlarından olmaya devam edecek gibi görünüyor.
 • gönüllü, kendi kendini oluşturan, kendi desteklerine sahip, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracı niteliğine sahip, örgütlü bir sosyal yapılanmadır. bu yapı, yasal düzen veya ortak kurallar dizisi gibi özgürlüklerin ve özerkliklerin güvencesi olan kurumsallaşmış bir temele oturur. bu, hem devlet iktidarını sınırlayıcı, hem de o iktidarı hukuka dayandığı sürece meşrulaştırıcı bir gücü bağrında taşır. dolayısıyla; sivil toplum, devletten özerk olmayı içerir; ama ondan yabancılaşmayı zorunlu kılmaz. bir başka deyişle sivil toplum, devlet iktidarına karşı dikkatli; ama saygılıdır.

  [*] larry diamond; "toward democratic consolidation", journal of democracy, 1994
 • türkiye'de çıkan sosyal bilim dergilerinden birinin adıdır. edam tarafından çıkartılır. editörü lütfi sunar'dır. kaliteli bir akademik dergi olup yurt dışındaki indekslerde yeri bulunmaktadır. dergi genelikle konu başlığıyla çıkar, yalnız, sivil toplumla alakalı olmak üzere konu dışı da makale kabul edildiği olur.
 • sivil toplum kavramı ilk aristotoles'le başlar. yeni dönemde hegel'le devam eder, fransız ihtilali ile gelişir... hangi toplum kuruluşu 'sivil toplum kuruluşu' dur, ölçüt ne?
 • özgür vatandaşlardan oluşur. bireyler vatandaşlık haklarını korumak adına örgütlenir. hukuk devletine sahip toplumlarda görülür.
  örnek: sendikalar
 • "sivil" "devlet".
 • seksenlerde türkiye'deki ivmesi beni benden aldı. nitelinden bakmak için gözlükler, sözlükler yetişmiyor. fena halde kazıklanıyoruz. tehlikenin farkında mıyız? sen ben bizimoğlan!!!