şükela:  tümü | bugün
 • soft power'ın tanımında da büyük katkısı olan joseph nye, literatürde bu terimi kavramsallaştıran kişilerin başında gelir. bu kavram, uluslararası ilişkiler literatürünün en temel kavramlarından olan hard power ve soft power'ın stratejik dış politika örneklerinin pragmatist bir bileşkesidir. bazı siyaset bilimcilere göre; artık bu iki kavramdan birinin uluslararası bir politik yöntem olarak belirlenmesinden çok, dış politikada hitap edilen kesimin toplumsal hafızasına giydirilen rollerle, her iki gücünde efsunlu bileşkesi olan "smart power"ın mutlak hakimiyeti söz konusudur.

  joseph nye'nin tanımına göre: "smart power" ile insanların beyinleri etki altına alınıp, bilinçaltları yönlendirilir. bu operasyonda kullandıkları en etkin silah ise medyadır. "smart power" sayesinde küresel güçler, tv yayınları ve gazete haberleri gibi kitle iletişim araçlarını çok iyi bir şekilde kullanarak geniş halk kitlelerinin yontulan bilinçlerini kontrol altına alırlar.

  (bkz: paris suikastleri ve küresel psikolojik savaş)
 • sert ve yumuşak güç unsurlarının bileşkesinden oluşan hibritleşmiş güç projeksiyonuna verilen isimdir. kavramsal olarak diğerleri gibi amerikan kökenlidir.

  smart power, sert ve yumuşak güç unsurlarının temsil ettiği gibi kalıplaşmış bir bakış açısı barındırmaz. olayları analiz etme ve çözümleme aracı olarak karmalaştırılmış yöntemleri esas alır. soğuk savaş sonrası küreselleşen ve çeşitlenen uluslararası dinamikler, sert ve yumuşak güç projeksiyonlarının siyah ve beyaz bakış açılarına kıyasla oldukça ara tonlarda kaldığından, melezleşmiş ve her iki güç projeksiyonundan da özellikler barındıran yeni bir "güç" yorumunun üretilmesini gerektirdi. yakın çağın politik dinamikleri ve tehdit paradigmaları, olaylara ve gelişmelere karşı dinamik çözümlemelerin kullanılmasını ön plana koyar. bu durumda keskin hatlarla belirlenmiş güvenlik ve dış politika araçlarını fazlaca işlevsiz hale getirmektedir.

  günümüz şartlarında uluslararası sistemde bir amaca ulaşabilmek için salt sert güç olgularını kullanmak işlevsiz kalabileceği gibi salt yumuşak güç olgularını kullanmak da yetersiz kalabilir. ulaşılmak istenen kazanımları elde etme yolunda sert ve yumuşak güç unsurlarının bileşkesine dayanan bir formülasyon gerektiğinde bize reçete olabilecek kavram, akıllı güç yani smart power projeksiyonudur.

  smart power, kısa ve öz olarak, gereken durumlarda sert güç unsurlarının, gereken durumlarda da yumuşak güç unsurlarının kullanılmasını savunan ve amaca ulaşabilmek adına her iki güç projeksiyonunun araçlarını da kullanmaya çalışan politik bir sonuç alma metodudur.

  (bkz: akıllı güç)
 • soft power kavramını zayıf bulanlar için türetilmiş, başsavunucusu ve uygulayıcısı hillary clinton olan hede.
  müttefiklerine bölgesel liderlikler üstlendir, böylece sen de ortakların üzerinden küresel liderliğini sürdür ;)) mantığına dayanıyor.
  en son bu taktiği, 2011'de suriye mevzusunu türkiye'nin insiyatifine ve görüsüne bırakarak denediklerinde totolarında patladı, o ayrı.