1. bir çok kişi veya şeyin birbiri ardından gelmesi, görünmesi
  2. bilinmeyen bir yerden çok sayıda kişinin gelivermesi.
  3. 1.birdenbire görünüp arkası kesilmeden gelmek : gelinciler sökün etmiş geliyorlar.

    2.çözülmek.*

sökün etmek hakkında bilgi verin