şükela:  tümü | bugün
5 entry daha
 • ilk dönem protestanların benimsediği, herhangi bir dini hükmün ancak kutsal kitapta yer alması durumunda geçerli olabileceği yönündeki ilkedir.

  bu ilkenin benimsenmesi, dini metinleri kendi kaygıları ya da değer yargıları ekseninde yorumlayan ruhban sınıfına bir tepki olarak da görülebilir.

  "sola scriptura" ifadesi, latincedir. bu ifade, "sadece kutsal kitap" ya da "sadece kutsal metin" şeklinde türkçeye çevrilebilir.

  islam dünyasındaki, sadece kuran'ı temel alan ve gerek hadislerin gerekse fıkhi metinlerin bağlayıcılığını reddeden akımların da benzeri bir ilkeyi benimsedikleri söylenebilir.

  ana tema:
  (bkz: islam/@derinsular)
2 entry daha