şükela:  tümü | bugün soru sor
 • sosyalizm ile liberalizm arasında ılımlı bir yol olmayı hedefleyen;
  sınıf çatışmasının gereksizliğine, toplumun ahenk ve dayanışma ruhu içinde birarada yaşamasına inanan;
  ekonomide devletin müdahalesini savunan, ama özel teşebbüse, mülkiyete de ses etmeyen;
  mevcut toplum üzerinde ufak reformlara yeşil ışık yakan;
  tesanütçü, pasifist, laik;
  bu zamana kadar sözlükte yer bulmamasına hayret ettiğimiz bir tarz-ı siyasettir.

  ülkemizde durkheim'dan ilham alan ziya gökalp ve tekin alp tarafından ele alınmış,
  ittihat ve terakki'nin bilhassa birinci dünya savaşı sırasındaki tutumlarına,
  aynı zamanda 30'lardan sonra kısmen tek parti politikalarına yön vermiştir.
  özetle böyle...
 • iş saatlerinde soliter oynama fikrinin az bilinen adı.
 • ismail cem'in kemalizm'i eleştirdiği noktalardan birini oluşturan düşünce biçmi.

  ismail cem, kemalizm'in solidarist bakış açısının iyiniyetli olduğunu ancak amaca yönelik olmada yanlış bir tercih olduğunu düşünmektedir.

  "... bu anlamda kemalizm'in muğlak halkçılık anlayışının solidarizme dayandığını ve toplumu birbirleriyle mücadele eden sınıflardan ziyade farklı mesleklerden oluşan bir bütün olarak gören bürokrasinin anadolu halkının ezilmesine bigâne kaldığını düşünen cem, işte bu nedenle tek parti dönemini kıyasıya eleştirmiştir." (ozan örmeci, bir türk sosyal demokratı: ismail cem, s. 100)
 • fransızcası aslında "solidarité" şeklinde yazılan bu önemli kavram, emile durkheim'ın yayınları kadar fransız üçüncü cumhuriyet döneminde alfred fouillée'nin yazdıklarıyla şekillenmiştir. solidarizm, sosyalizm ve liberalizm ve de katıksız bilimsellikle ve dini dogmatiklik arasında yer alan bir orta yoldur. léon bourgeois, solidarizmin aslında korporatizmden pek farklı olmadığını ve amacının sınıfları bastırmak olduğunu iddia eder. solidarizmin en büyük özlemi, sınıfsız, homojen ve barış içerisinde yaşayan bir toplum yaratmaktır. solidarizmin bir diğer ayrılmaz parçası da laikliktir. fransız solidaristleri, bilimselliğe aykırı inancı reddetmiş ve bu konuda baskıcı bir tavır takınmışlardır. din, onların inancına göre modern toplum kurallarına uygun ve bilimselliğe aykırı olmayan kurallardan oluşmalıdır.
 • atatürk ilkelerindeki halkçılık ve devletçilik ilkelerinin temelini oluşturan düşünce.
 • türkiyede çoğu görüşün temelini oluşturan düşünce. fakat günümüzde kullanılmıyor.
  türkiye deki görüşlerin çoğu ne liberalizm ne sosyalizm kökenlidir çoğu solidarizm'dir. geleneksel muhafazakarlık,milliyetçilik, türkçülük, atatürkçülük, devrimcilik gibi ideolojilerin yegane kaynak noktasıdır. toplumu birleştirecek güçtür.

  türkiye'ye ait özlenen birlik ve beraberlik bu solidarizmde gizliydi. ülkenin kurtuluşu da bu fikirle olacak.