şükela:  tümü | bugün
 • bir kullanıma özgü olarak harcanmış somut insan emeğini ifade eder. somut emeğin nihai sonucu kullanım değeri yaratmaktır. marangozun masa üretmek için harcadığı emek somut emektir. ne zamanki ürettiği masayı mübadeleye sokar, işte o zaman ürettiği ürün (masa), meta halini alır. bu metanın mübadele/değişim değerini yaratan emek ise soyut emektir. özetle,
  -somut emek kendisini nitelik olarak ortaya koyar (bkz: masa); soyut emek ise nicelik (bkz: masanın değişim değeri/fiyatı),
  -somut emek kullanım değeri yatarır, soyut emekse değişim değeri.
  -somut emek, mübadele aşamasından geçerek soyut emeğe dönüşür.
 • metada cisimleşmiş emeğin iki yönünden biri. yararlı emek olarak da adlandırılır. metanın kullanım değerinde maddileşen somut emekten, tek tek özel insan emeklerini anlarız. yani terzinin ve dokumacının emekleri, terzilik ve dokumacılıkta görünen, ayrı ayrı somut emeklerdir.

  bu karşıtlığın diğer yönündeki soyut emekte ise, ayrı ayrı metalar; tek bir şeye indirgenir: insan emeğinin ürünü olması, dolayısıyla mübadele değeri. yani dokumacılık ve terzilik şeklindeki emeklerin nitelik farkı, soyut emekte ortadan kalkar ve dokumacılık ve terzilik, sadece farklı nicelikler haline bürünür. çünkü keten bezi ile ceketin ortak özü, insan emeği ürünü olmasıdır ve mübadele edilebilmelerini sağlayan da yine bu olgudur. dolayısıyla eşitlenebilir hale gelir.

  fakat ayrı ayrı somut emeklerde, bu eşitleme mümkün değildi, çünkü keten bezi ile ceket; farklı maddi cisimlerdir.

  yani somut emekte, kullanım değerine rastlarken soyut emekte değişim değerine rastlarız.

  diğer önemli nokta, bu iki yönün bir bütün olmasıdır. tıpkı metadaki kullanım değeriyle mübadele değerini bıçakla kesip ayrı ayrı gözlemleyemiyorsak; bir işgününde de "şu saate kadar somut emek, şu saatten sonra soyut emek devreye girecektir" diyemeyiz. kullanım değeri ve mübadele değeri meta içerisinde bir bütünken, soyut emek ve somut emek de kapitalist meta üretim süreci içerisinde bir bütündür.