şükela:  tümü | bugün
 • edit 4 : yazı uzun olduğu için kolay anlaşılabilir olması açısından özet geçiyorum.

  !!! edit 3 kısmında son gelişmeyi paylaştım !!!

  - nisan 2016 da çıkan yök yönetmeliği ile yüksek lisans ( ve doktora ) öğrenci süreleri/azami süreler sıfırlandı. öğrencilik süreleri 2016 nisanda üniye yeni giriş yapılmış gibi hesaplandı.

  - öğrencilik süreleri üniversiteler tarafından uzatıldı ama yeni sürelere göre tecil yapılmadı. yani öğrenci iken tecil bitiyor.

  - daha öncede süreler sıfırlandı ( 2014 yılı 2547 geçici 67. madde ) ama tecil işlemleri yapıldı.

  - kanun ve yönetmeliklere göre 2016 yılında çıkan yönetmeliğe göre de tecil verilmesi lazım ama askerlik şubeleri tecil vermiyor.. ( 2016 nisan öncesi kaydı olanların 2019 eylüle kadar öğrencilik süreleri uzatıldı.)

  - durum milli savunma bakanlığı ile görüşüldü. msb ünilerin öğrenci sürelerini uzatmasına rağmen, yönetmelikten azami sürelerin uzatıldığını anlamını çıkartamıyorum diyor. bunun üzerine yöke durumu anlatan dilekçelerle yazı yazıldı.

  - yök, milli savunma bakanlığına azami sürelerin sıfırlandığını vurgulayan bir yazı gönderdi. milli savunma bakanlığı'nın yazıya ne cevap vereceği bekleniyor. henüz tecil hakkı verilmiş değil.

  bundan sonraki kısım kanun maddeleriyle, yönetmeliklerle tek teke açıklanan bölüm.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  yüksek lisans öğrenci sürelerinin yönetmelik çıkış tarihi itibariyle sıfırlanmasına rağmen askerlik tecil işlemlerinin uygulanmadığı yönetmeliktir.

  uygulanmıyor diyorum çünkü yasal olarak askerlik tecili haktır. elimden geldiğince basit anlatmaya çalışacağım.

  1. 20 nisan 2016 yök yönetmeliğinde( 29690 sayılı yönetmelik) belirtilen süreler yönetmeliğin girdiği tarih itibariyle geçerli olmuştur.

  geçici madde 1

  20 nisan 2016 tarihinden önce yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler artık 2016 nisan girişli kabul edilmiştir. öğrencilik süreleri yönetmelikte belirtilen süreler çerçevesinde 2019 eylül e kadar uzatılmıştır.

  2. 2547 sayılı yök kanununda 2014 yılındaki torba yasa ile bazı değişiklikler oldu. kanunda yapılan değişiklikler sonrası sürelerin sıfırlandığına dair geçici 67. madde eklendi.

  geçici 67. madde

  eğer 2014 kasım öncesinde yüksek lisans programına kayıtlı iseniz askerlik tecilinizi 2014 kasım başlangıç alarak yaptırabilirsiniz. üniversiteler “2547 geçici 67. madde” başlıklı dilekçe ile askerlik şubelerinden tecil alıyorlar.

  bahsettiğim “2. madde” de süreler kanun ile sıfırlanmış ve tecil verilmiş iken, “1. madde” de bahsettiğim yönetmelik ile süreler sıfırlanmasına rağmen tecil verilmemektedir. burada karşıt görüş olarak biri kanun biri yönetmelik diyebilirsiniz. cevabı 3. maddede vereyim.

  3. milli savunma bakanlığı sevk ve tehir yönetmeliği madde 12 a bendine göre askerlik tecil süreleri yök yönetmlik ve kanunlarında belirtilen azami süreler ile belirlenir şeklide bahsetmiş.

  madde 12 c bendi

  yani milli savunma bakanlığının yönetmeliğinde yök yönetmeliğindeki süreler dikkate alınır demesine rağmen, daha önce kanunla süreler sıfırlanmış ve tecil uygulanmasına rağmen 2016 yönetmeliği ile sürelerini sıfırlanmasına askerlik tecili uygulanmamaktadır.

  kanun ve yönetmeliklerde açık olan hakkın verilmemesi başka hak mağduriyetlerine sebep olmaktadır. tezin verilmesi sonucu verilecek 1 yıllık tecil. madde 4te anlatıyorum.

  4. 1111 sayılı askerlik kanunu madde 36 ya göre yüksek lisans tezi verildikten sonra askerliğinizi 1 yıl tecil ettirme hakkınız doğar.

  madde 36

  1. madde de bahsettiğim yönetmelik ile öğrencilik süreleri uzayacak ancak tecil uzamayacağından kişi tezi verdiğinde hakkı olan 1 yıllık tecil hakkını alamayacaktır. örnek verecek olursak ;

  ağustos-eylül 2014 yüksek lisans girişli olduğunuzu varsayalım. üniversiteniz sizin için normal koşullarda giriş tarihiniz itibariyle 3 yıl 4 ay tecil alacaktır ( neden 3 yıl 4 ay anlatacağım). yine normal koşullarda 2017 aralık ayında sevk tarihiniz 2018 mart ayında celp döneminiz olur. ancak 2. maddede bahsettiğim kanun değişikliği nedeniyle tecil başlangıç tarihiniz kasım 2014 olacaktır. 2018 mart son sevk tarihiniz 2018 haziran da celp döneminiz olacaktır.

  örneğimizde 2018 haziran tarihinden sonra artık bakaya kalıyorsunuz ancak değişen yönetmelik gereği öğrenciliğiniz 2019 eylüle kadar devam ediyor. haziran 2018 den sonra tezinizi verip 1 yıllık tecil hakkınızı da bakaya kaldığınız için alamıyorsunuz. burada karşıt görüş olarak tez hakkı saklı kalmak üzere askerlik tecilinden faydalanamazsınız denebilir ancak bununla ilgili yönetmelik kaldırılmıştır. 5. madde de cevabı veriyorum.

  5. tecil hakkının yüksek lisans öğrenciliğinden önce bitmesi durumunda tez hakkının saklı kalması ve tecil alamama durumu 22683 sayılı yönetmeliğin 10. maddesinde belirtilmiştir. 22683 sayılı yönetmelik 1.madde de bahsettiğim yeni yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. eğer askerlik şubelerinizi görüşürseniz hala bu madde uygulayan, yürürlükten kalkmadığını zanneden memurlar olduğunu fark edeceksiniz.

  20 nisan 2016 tarihli yönetmelik madde 36

  sonuç olarak ilgili kanun maddeleriyle açık şekilde ortada olan bir hak mağduriyeti bulunmaktadır. askerlik şubeleri konuya hakim olmadığından ve milli savunma bakanlığından kendilerine bir yazı iletilmediğinden sizi ya başından savmak için sadece “olmuyor”, “ bize bilgi gelmedi” demekle yetinmektedirler. üniversite öğrenci işleri ise matbu dilekçelerin dışına çıkmadıkları için ilgili yönetmeliği baz alan dilekçe yazmamaktadırlar. konuyla ilgili ulaşılabilen tek yetkili kurum milli savunma bakanlığı asker alma genel müdürlüğü erteleme şubesidir. onlarda tecili uygulamadıklarını söylemektedirler.

  yüksek lisansta verilen “3 yıl 4 ay” ile ilgili
  3 yıl 4 ay olacağı hiçbir kanunda yazmamaktadır. dayanak noktası sadece üniversitenin size tez yazmak dahil toplam 3 yıl 4 ay süre vermesidir. yani yönetmeliklerde belirtilen azami süredir.

  bundan sonraki kısım yazı yazıldıktan sonraki gelişmeleri anlatıyor

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  edit : öncelikle konuyla ilgili paylaştıklarımın dışında kanun maddesi bulunmamaktadır. gözden kaçan bir kanun, yönetmelik var mı diye düşünmeyin.

  öğrenci işleri kanun daki değişikliklere bakmıyorlar. bir kanun değiştiği zaman uygulamaları için yök ten her üniversiteye kanun ile ilgili bir bilgi yazısı gönderiyor. bu yazı gelmeden öğrenci işleri elini taşın altına koymaz.

  örneğin değişen yönetmelik nisan ayında yürürlüğe girmesine rağmen öğrenciliğimiz haziran ayında uzatıldı. çünkü yök uygulama yazısını ancak haziran ayında yolladı. ilgili yazı

  yök kanunun nasıl uygulanacağı mesajını geç atabiliyor. bizim durumumuzda hala üniversitelere bir yazı yazılabilir. mevcut kanun ve yönetmeliklerde bizim buna hakkımız olduğu açık ama uygulama yok. uygulamayı tetikleyecek farkındalık yaratmak bize düşüyor.

  yapılması gerekenler
  1. yazıyı paylaşın. daha çok kişiye ulaşsın.
  2. ankara dışında iseniz il askerlik şubelerine gidip ( ilçe askerlik şubelerine giderseniz yetkili bulamazsınız, il merkez askerlik şubelerine gitmek gerekiyor) "yüksek lisans" tecil işlemlerine bakan birime bu durumu anlatmak. birimlerin durumdan haberi olmaya biliyor, muhtemelen sizi olmuyor diye geçiştireceklerdir ama önüne kanun madderini koyarsanız ankara ya danışmak zorunda kalacaklar.
  3. ankara da iseniz konuyla ilgili yetkili birim olan milli savunma bakanlığına bağlı asker alma müdürlüğüne gidip erteleme şubeye kanun maddelerini göstermek.
  4. öğrenci olduğunuz üniversitelerin enstitü sekreterlerine gerekirse müdürüne çıkarak kanun maddelerine istinaden duruma bir açıklık getirmek üzere enstitü tarafından yök e yazı yazılmasını istemek.
  5. bimer (yök ve milli savunma bak. asal olarak iki ayrı kuruma) ve cimer (daha hızlı farkındalık yaratır) e kanun maddelerini içeren bir yazı yazmak.
  6. en azından milli savunma bakanlığı asker alma genel müdürlüğünü aramak. ilgili kanun maddelerini iletmek.
  asker alma genel müdürlüğü : 0312 410 60 00 dahili numaralar 6990-6991-6992

  geçici madde 1
  geçici 67. madde

  edit 2 : yazının ulaştığı kişilerin gerek okullarına gerek askerlik şubelerine yaptıkları başvurular sonucunda bir farkındalık oluşmaya başladı. bazı üniversitelerin rektörlükleri durumun aydınlatılması için milli savunma bakanlığına ve yök e yazı gönderdiler. ne kadar çok üniversite gibi resmi kurum ilgili yerlere dilekçe gönderirse bu hatanın düzeltilmesi şansı o kadar artacaktır.

  bimer, cimer ve üniversiteninizin dekanlığınıza başvurmanız için örnek dilekçeyi paylaşıyorum. başvurduğunuz kuruma göre basit düzenlemeler yapmanız yetecektir.

  dilekçe örneği

  edit 3 ( 26 mart ) : konuyla alakalı önemli gelişmeler var.

  aralık ayından beri askeralma müdürlüğü erteleme şube ile konuyu görüştüğümüzde " yeni yönetmelikte azami sürelerin sıfırlandığına dair bir bilgi yok" şeklinde cevap aldık.

  bunun üzerine yök'e milli savunmaya konuyla ilgili bilgi vermesi için hem bireysel hem üniversiteler aracılığı ile dilekçe verdik. sonucunda yök'ün milli savunma bakanlığına yazdığı açıklayıcı yazıyı paylaşıyorum ;

  " kurulumuza yapılan başvurularda, bazı yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin hesaplanmasında ve sevk tehir işlemlerinde karşılaştıkları sorunların bildirilmesi üzerine aşağıdaki mevzuat açıklamasının yapılmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.

  20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazete'de yayınlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliği, 26 kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı mükerrer resmi gazete'de yayımlanan 6569 sayılı kanun'un 28.maddesi ile 2547 sayılı kanun'un 44. maddesinin (c) fıkrasında yer alan "?lisansüstü eğitim usul ve esasları ile öğrenim süreleri yükseköğretim kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir." hükmü uyarınca kurulumuz tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

  bazı yükseköğretim kurumlarının 20 nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanan lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinin uygulanmasında tereddüt ettikleri hususlara ilişkin yazıları 08.06.2016 tarihli yükseköğretim yürütme kurulunda incelenmiş ve 2547 sayılı kanun'un 7 inci ve 44 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca, tereddüt edilen hususlara ilişkin olarak;

  a. lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde geçici madde 1 ile halen lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce aldıkları süreler dikkate alınmadan yönetmelikte belirlenen azami süre yeniden başlamış olup, yönetmeliğin 20 nisan 2016 tarihinde yayınlandığı ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminin ortasına gelindiği dikkate alınarak, öğrenciler için yönetmelikte yer alan sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016- 2017 güz yarıyılının esas alınmasına,

  b. azami sürenin yeniden başladığı dikkate alınarak, öğrencilerin ders, yeterlilik, tez vb hususlarda daha önceki başarısız oldukları sayı dikkate alınmadan yönetmelikte yer alan hakların öğrencilere verilmesi gerektiği ve ilişiklerinin kesilemeyeceğine,

  c. halen lisansüstü programa kayıtlı olan ve öğrenciler için akts kredileri, dersler vb. hususlarda söz konusu yönetmelik ile yapılan değişikliklerin üniversitelerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

  d. lisansüstü eğitim programlarının açılması, programların yürütülmesine ilişkin asgari koşullar vb. hususlar yükseköğretim kurulu tarafından belirlenmekte olduğundan ve akademik programlardaki niteliğin vb. hususların artırılması amacıyla değişiklikler yapıldığından, söz konusu yönetmelikte yer almamış olup, 21 ocak 2015 tarihli yükseköğretim genel kurul toplantısında karara bağlanan lisansüstü eğitim-öğretim programı açılması ve yürütülmesine dair ilkelerin halen geçerli olduğuna karar verilmiş olup konuya ilişkin üniversitelerimize bilgi verilmiştir.

  bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."

  milli savunma bakanlığı askeralma müdürlüğü erteleme şubesi yazının geldiğini ancak uygulamada bir değişiklik olmadığını belirttiler. konuyu ayrıntılı anlatmamız ve açıkça azam süre vurgusu yapıldığı söylememiz üzerine tekrar inceleyeceklerini söylediler.

  yök'ün yazısı ilgili yönetmelikte azami sürelerin sıfırlandığını açıkça belirtiyor. öğrenciliğimizin devam ettiği halde tecil alamadığımız daha güzel açıklanamazdı.

  bu süreçte yapılması gereken yazıyı her türlü sosyal medya platformunda, forumlarda paylaşmaya devam etmek.

  yazının ulaştığı bir çok arkadaş mesaj atarak bilgi paylaşıyor, önemli konularda yardımcı oluyor. bir farkındalık oluşmasının faydası sonucu bazı sonuçlar alabildik. ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar farkındalık artar.

  yapmaya çalıştığımız yök'ün açıkça belirttiği, hem milli savunma yönetmeliği hem yök yönetmeliğinde açıkça belirtilen ve öğrenciliğimiz devam ederken hakkımız olan tecil işlemlerini işleme almak.
 • konuyla alakalı olarak yök iletişim merkezi arandığında hiçbir halt bilmediklerinden mütevellit sizi asal'a yönlendirdikleri durumdur.

  bu bağlamda, yök'ün msb'ye veya kamuoyuna herhangi bir görüş beyan edip etmediğini sorarsınız, "hayır" derler. konuyu öksüz bir şekilde ortada bıraktıkları için de msb de "tecil yapmıyorum ben" der elbet.

  sonuç: öğrencilik hakları devam ederken, tecil hakkının olmaması, bakaya duruma düşme durumudur.
 • aydınlatılması gereken sorundur.
 • yök atılma getiriyor ve haksızlık olmasın diye herkesin sömestr sayısını sıfırlıyor. ama askerlik tecilleri kaldığı yerden devam.

  bu absürd durumun ortadan kaldırılması için kimsenin bir şey yapacağını da sanmıyorum.
 • hali hazırda 67. madde ile tecil veriliyorken, aynı düzenlemeye sahip yeni yönetmelik ile tecil verilmemesi sorunudur. gerekli başvurular yapılırsa ilerleme kaydedilebilir.
 • acilen yök tarafından çözülmesi gereken problemdir.

  öğrencilik hakları 2019'a kadar devam etmesine rağmen askerlik tecili sonlanıyor. millet okulu dondurup askere mi gitsin, asker kaçağıyken tez mi yazsın? böyle saçmalık olmaz. öğrencilik haklarını uzattıysan 2019'a kadar, tecili de aynı zamana kadar uzatırsın. tezini tamamlayan da efendi gibi gider askere. daha fazla mağduriyet oluşmadan gündeme getirilip çözülmesi gerekiyor.
 • devletin bir yandan tanıdığı hakkı, öbür yandan gasp etmesi mevzuudur. yasalar belli, yönetmelikler belli. ufak bir çelişki var. basit bir talimatla çözülür.

  ya da "siz öğrencisiniz, ama asker de olabilirsiniz. kafamız karışık" demeye devam edip, tez yazma çilesine, yeni çelişkilere katlanma çilesini ekleyebilirsiniz.

  not: ilk entry'nin belirttiği her şey uygulana. bimer, cimer'e yazılsın. il askerlik şubesine gidilsin. öğrenci işlerine durum bildirilsin. ilgili yasa ve yönetmelikler yine tüm detaylarıyla ilk entry'dedir. bunlarla giderseniz, "olmuyor" deyip geçemezler.
 • sayın eğitim aşığı dostlarım,

  bakın burada kapı gibi emsal karar var:

  (bkz: yüksek lisansta askerlik tecilinin 35 yaş olması)

  ben hukukçu değilim o yüzden kesin konuşmayayım ama yanlış anlamadıysam 3 seneden sonra tecil yapmayız deme gibi bir durumları yok, derlerse de mahkeme yolu açık. eğitiminiz devam ettiği sürece tecili uzatmak zorundalar.

  yetkili mercilere başvururken arkadaşın başlıkta anlattığı durumlardan da bahsetmeyi unutmayın.
 • çok basit bir sorum var daha önce de sormuştum şimdi bir kaç yazar mesaj atınca kafam karıştı. tezsiz yüksek lisans 1,5 yıl. şimdi biz bu eğitime başladık ve 1,5 yıl sonunda mezun olduk. mezun olduktan sonra askerlik şubesine gidip +1 yıl tecil alabiliyor muyuz? sorum çok basit bilen yazarlar yeşillendirirse sevinirim.
 • benim de tecilim 5 şubatta bitiyordu. 2019 a kadar vaktim olduğundan tezimi uzatmıştım. tecil dilekçemi geçtiğimiz ay içinde verdim ve sonucunda aynı yılın 26 mart ına kadar ertelediler. 1 ay gibi bir süre. çok garip oldu. o zamana kadar bir dilekçe daha vereceğim.