1. standart alt bi yaşamın ardından bol para sahibi olunca, hal ve tawırlarına kaba bir burjuvazi takınmış kişi ya da kişiler. bi örgüt, bi aile.
  2. "yeni çıkan bişey", aynı zamanda "sonradan çıkmış" demektir, bu bağlamda, "yeni çıkan bişey"i gören herkes "sonradan görme"dir...

    (bkz: onceden gorme)
  3. madden manen bir hicken zamanla madden tavana vurup manen mal kalmis sürüngenlere denir