yanıtlar 3
  • iyi bir millet olmak için sağlam bir devlete mi ihtiyaç vardır kısmı, atatürk zamanına denk gelen kısmıdır fakat iyi bir devlet olmak için iyi bir millete mi ihtiyaç vardır kısmı ise günümüzdeki durumumuzu özetlemektedir. yani demek istediğim aslında ilki kısa sürmektedir maalesef, ikincisinde ise iyi bir milletten kötü bir devlet yönetiminin çıkmayacağı gerçeğidir. burada iyi derken neye göre ve kime göre iyi onu ayrıca ele almak gerekir.

    kötü bir kahve çekirdeğinden iyi bir kahve yapamazsın.

    bu arada devlet ile hükümet arasındaki farkı bilmeyen insanlarımızın sayısı çok. devlet, yaşadığın ülkendir, vatanındır çatı yapıdır. hükümet ise devlet içerisinde uygulayıcı olarak yönetimde söz sahibi olan yapının ismidir. hükümetler daimi olmaz, olursa adı hükümet olmaz. yani devlet içerisinde birçok farklı yapıyı barındırır, bunun içinde millet vardır, kamu kurumları vardır vs vs hükümet karar almaktan daha çok istişareci ve uygulayıcı konumdadır esasen fakat her ülkede bu yapı biraz farklı işlemektedir.
  • devlet milllet içindir ama devletin ve toplumun, devletin millet için olmasını sağlayacak kadar gelişmesi bilinçlenmesi gerekir.
  • halklar bakidir; devlet diye adlandırdığımız üst kavram çağın gerekliliklerine ve düşüncelerine göre sürekli bir değişim içerisinde. ilerde devletlerin yerlerini şirketlere bırakacaklarını öngörüyorum. insanlar özgürlüklerini muhafaza etmek için güç sahibi olan şirketlere karşı mücadele edecekler.