1 yanıt daha
  • uğraşmak istemedi. o sıkışmışlığın içinde o kadar bezmiş bir doktorla karşı karşıyayız ki sonunda o da yaşadığı topluma uyum sağlamasının, yaşamını devam ettirebilmesinin tek yolu olduğunu fark etti.
    şu sahne birçok şeyi açıklıyor. https://youtu.be/ojmybbem_vu