11 yanıt daha
  • umuma açık alanda da olsa bir kişiyi spesifik olarak, rızası olmaksızın görüntüye almak suçtur. ancak umuma açık alanda genel çekim yapmak suç teşkil etmez. aynı şekilde taksim ile alakalı bir haber için görsel ihtiyacı olan gazetecinin yaptığı çekim de suç teşkil etmez elbette. kanunun lafzı bizleri bu konuda çok net bir sonuca götüremeyecektir, dolayısıyla buraya tck hükmü atan arkadaşları dinlemeyin. hukuk sanılandan daha komplike bir öğretidir.