an itibarıyla yazarların nerede olup ne yaptığı sorunsalları