ikinci elizabeth sorunsalları

  • teknik olarak mümkün mü değil mi diye sormuyorum. gerçekten kraliçe, başbakanın bir isteğini reddedebilir mi, bunu bilenler yazsın. eğer reddedebiliyorsa, yetkisi sembolik denemez çünkü.

    benim bildiğim parlamentonun aldığı kararları onaylamama hakkı yok. usulen imzalıyor sadece. hükümetin de aldığı kararlara doğrudan karışma hakkı yok, sadece düzenli bilgilendiriliyor ve tavsiye verebiliyor diye biliyorum. hatta parlamento açılış konuşmalarını da hükümet sağlıyor.

    fakat son brexit olayında başbakanla parlamento arasında bir görüş ihtilafı olduğu açık. yani yasama ve yürütme arasında bir problem var. kraliçe burada yasamanın yanında olup, "hayır parlamento çalışmaya devam etsin, tatili daha kısa olsun" diyebilir miydi? lütfen bu soruya cevap verirken mümkünse kaynağa dayandırarak cevap verin.