korona hastası tanıdığı olan yazarlar sorunsalları