öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler sorunsalları