şükela:  tümü | bugün
 • bireyi biyolojik sınıflandırmalarla değil, içine doğduğu ve içinde yoğrulduğu topluluğun o günkü durumuna yol açan tüm sosyal, tarihsel ve kültürel olaylarla / birikimlerle niteleyen bir gendir.
  kapsayıcı tanımlarını, bugünkü 'genel'i oluşturan tüm unsurların kültürel ve sosyal etkileşimlerinde arayan bir yaklaşımın temel parametresi olduğu söylenebilir.
  basit ırksal üstünlük, yüksek milli vasıflar gibi sömürü aracı olmuş popülist pompalamasyonlara karşı güçlü bir alternatif olarak daha çok irdelenmesi gerektiğine inandığım bir kavramdır.
  daha doğrusu, bugün üzerine yoğun biçimde tartıştığımız; birbirimizi yememize sebep olan konularda zemini salt ırksal, dinsel veya bölgesel değerlerden bu kavramın üzerine kaydırabilirsek, ortak çıkarları keşfetme ve yapay çatışmaları güç birliğine dönüştürme yolunda çok daha büyük adımlar atabiliriz.
  ilginç bir çalışma için *
 • bireylerin genotipleri sayesinde fenotipini çevre şartlarının etkisiyle şekillendirmesi gibi, toplumların genel görünümlerini oluşturan sosyal, tarihsel ve kültürel genleri kapsayan sosyolojik olgudur..

  -----------------------------------------------------------------------
  biyolojik boyut:
  **bir genin genotipte olsa dahi fenotipte kendini ifade edememe durumunun nedenini biliyoruz..
  en çok kalıtsal hastalıklarda kendini gösteren bu durumda bir gen, aleli olan diğerine göre resesif karakterli ise, diğeri başat kalıyor ve ilk gen, o nesilde kendini ifade edemiyor.. ancak var ve orada..
  **yeni genlerin oluşması için ise oksitosin hormonu devreye girer.. e malum canlılar ürer..
  bu hormon aşk, bağlılık ve süt verme ile ilişkili bir hormonudur..
  **genler, yoğun radyasyon veyahut kimyasal madde kullanımına bağlı olarak mutasyona uğrayıp, organizma üzerinde ölümcül sonuçlar da doğurabiliyor, önemli yapısal bozulmaların nedeni de olabiliyor..
  **biyolojik gelişimini tamamlamış canlı şimdi sosyalleşmeyi deneyimleyecek..
  -----------------------------------------------------------------------
  sosyolojik boyut:
  **bireyler sosyokültürel yaşantıları ile harmanlanarak, içerisinde yaşadığı toplumun dinamiklerinden beslenerek kendi genlerini oluştururlar ve bu genleri de kendi çocuklarına aktarırlar..
  ** sosyal genler kökleşmiş kültür içerikleri olan örf, adet, gelenek, görenek gibi davranış kalıplarını tasvir eder..
  **sosyal genlerin aktarılma yollarından biri geleneklerdir ki her toplumu spesifik olarak yansıtırlar..
  **bireyler sosyal öğrenme kuramına göre; davranışları model aldıkları yakın kişilerden öğrenirler..
  **sosyal genler toplumun gelişmişlik düzeyi ile ilişkidir..
  -----------------------------------------------------------------------
  ataerkillik, feminizm, nefret ve toplumların biliş düzeyleri üzerine bir süredir düşünüyordum..
  günümüz toplum yapısını düşündüğümüzde bireyler, sistematik duyarsızlaştırma ile kendilerini rahatsız eden durumlara bile tepki vermiyor yahut aşırı tepkisel davranıyorlar.. reflekslerimiz bozulmuş gibi..
  bu durumun nedenlerini pek çok kişi gözlemleri yoluyla biliyor ancak bilimsel verilerle desteklenerek detaylı araştırılması ve objektif bir biçimde sunulması gerekiyor kanımca..
  not: olayın siyasi ve ekonomik boyutu üstteki entry'de ve makalede detaylandırılmış..
  -----------------------------------------------------------------------
  karşılaştığım ilginç bir çalışmada araştırmacılar, bir bireyin içerisinde bulunduğu toplumun 20 saniyede fark edilebileceğini düşünmekteler..
  sosyal genlerin oksitosin hormonu ile ilişkili olduğu savı ile, davranış mekanizması üzerine ilginç açıklamalar mevcut.. oksitosin hormonu normalde anne ve bebeği arasındaki karşılıksız/kuvvetli bağı ve bireyin aşk duygusunun gelişiminde rol oynar.. özellikle ataerkil toplumlarda bu koşulsuz sevgi, annenin bir bireyin bakım ve sevgi sorumluluğu üstlenirken, toplumu esas şekillendiren faktörü olduğunu hatırlatır..
  "bir toplumda kadın neden önemlidir ve eğitilmelidir?" sorusunun cevabına bir de bu açıdan bakabiliriz..
  -----------------------------------------------------------------------
  "oksitosin reseptör geninin" iki değişkeni, sosyal özelliklerle ilişkilendirilmiştir."
  "karmaşık ilişkiler genleri, beyinleri ve sosyal davranışları birbirine bağlar."
  -----------------------------------------------------------------------
  kaynaklar: genler ve toplumsal davranış, the social gene, 20 saniyede fark edilen sosyal gen
 • (bkz: mem)