şükela:  tümü | bugün
 • sosyal gerontoloji bilimi, gerontoloji bilimin bir alt disiplinidir. dolayısıyla ilk önce gerontoloji bilimin tanınması gerekmektedir.
  gerontoloji, yaşlılık sürecini, yaşlanmanın sebeplerini ve şartlarını, yaşla ilgili davranış biçimlerini ve yaşlanma süreci çerçevesinde değişen tutum ve davranış kalıplarını araştıran bir bilim dalıdır. fizyolojik olarak yaşlanmanın sosyo-ekonomik, biyolojik ve sosyolojik yönlerini ilmî metotlarla inceleyen bir disiplindir.
  sosyal psikoloji, biyoloji, sosyoloji, sosyal konut, yaşlılar politikası ve şehir plânlaması ile yakından ilgili olan gerontoloji, kişinin hayatına yıllar eklemekten dolayı, kişinin yaşlılık hâlinde de kaliteli bir hayat yaşamasını temin etmek isteyen bir bilim dalıdır. 1945 yılında amerika’da ilk gerontoloji derneği kurulmuştur. 1960’lı yıllarda gerontoloji, batı dünyasında görülen nüfus azalması ile birlikte toplumda artan yaşlanma oranının etkisiyle akademik bir disiplin olarak hızla gelişmiştir.
  tıp bilimin bir kolu olan geriatri bilimini gelince: “geras” “ihtiyarlık yaşı” ve “iatros” “fizikçi” kelimelerinden türeyen geriatri terimi, yaşlılıkla ilgili olabilecek bütün psiko-sosyal konuları ve hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. yaşlılık hâlinde ortaya çıkan hastalıkların mâhiyeti ile ilgilenen, yaşlılıktan doğan hastalıkların koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sosyal yönleri ile ilgilenen tıp biliminin bir dalı.

  gerontoloji, daha çok yaşlanma süreciyle ilgilenirken, geriatri daha çok yaşlılarda görülen hastalıkların tedavisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. gerek sosyal gerontoloji, gerekse sosyal geriatri yaşlanma sürecinin ve yaşlı hastalıklarının sosyal boyutu üzerinde durmaktadır.
  sosyal gerontolojinin alanı ise daha geniştir. nitekim bu bilim dalı, şöyle tanımlanmaktadır: “bir ülkenin istihdam yapısı ve dokusu, çevre faktörleri, sosyal güvenlik sistemleri, sosyal hizmetleri, ölüm ve doğum tabloları, gelir, eğitim, beslenme, sağlık hizmetleri ve diğer sosyal faktörlerin, yaşlılar ile ilgili bilgilerin ışığı altında, yaşlıların yapılarına uygun olarak tanzim edilmesidir.”