• iki adet ww2 öncesi bir adet de savaş sırasında olmak üzere üç tanedir.

  ilkinde vladivostok yakınlarındaki kore-sovyet sınırının japonya lehine değiştirilmesi talep edilmiş, red cevabı üzerine japonlar 1938'in yaz ortasında hücuma geçmiş fakat kara birlikleri sovyet sınır muhafızları tarafından yenilgiye uğratılmış arazi değişikliği olmamıştır.

  ikincisi japon kuklası mançuko'nun sscb güdümündeki moğolistan sınırında değişiklik talebinin gerginliği eşliğinde moğol tarafının taciziyle başlamıştır. 1939 ilk baharında mançuko ve japonya'nın ani taaruzuna rağmen zırhlı sovyet birlikleri piyadelere ağır kayıp verdirmiştir. yaz boyunca rutin devam eden karşılıklı tacizler avrupa'da durumun kızışması üzerine şiddetini yitirmiş, yine herhangi bir arazi değişikliği olmamıştır.

  üçüncüsü 1945 ağustosu'nda sovyetler birliğinin japonya'ya topyekün savaş ilanıyla başlamıştır. (almanya'nın yenilmesinin üzerinde üç ay geçene kadar bir sovyet-japon saldırmazlık anlaşması geçerli idi) doğu moğolistan ve mançurya'nın kuzeyinden mançukoyu, vladivostok üzerinden de hızla japon topraklarını yarmaya başlayan moğol-sovyet ordusu hızla başkent'e ilerlemiş, mançuko tamamıyla istila edilmiştir. işgalin ardından vladivostok ve doğu moğolistan grubu kore'ye kuzeyden akmaya başlamış, güneyden başlayan müttefik çıkarmasıyla bölgedeki japon kırıntıları temizlenmiştir.
 • konstantin simonov'un "insan asker doğmaz" kitabında ucundan kıyısından muharebelerine dokunduğu savaşlardır.
 • her anlamda ikinci dünya savaşının seyrini değiştirmiş savaşlardır. georgi konstantinovic jukov un o güne dek sadece kağıt üzerinde var olan blitzkrieg i kwantung ordusunu ezmekte başarıyla kullanması, alman genelkurmayının başarı umutlarını kuvvetlendirip, savaş eğilimini artırmıştır.

  öte taraftan kesin bir hezimete uğrayan japonlar, barbarossa operasyonu sonrası almanya nın müttefik olduklarını sık sık hatırlatıp, doğudan ikinci cepheyi açma isteklerine bu savaştaki acı deneyimi hatırlayıp, olumsuz yanıt vermiş, sovyetler birliği'nin stalingrad önlerine kadar gelen almanları durdurmak için sibiryadan bir milyon asker getirebilmesine imkan tanımışlardır.

  ayrıca o tarihte çekirdek çitler gibi subay öldürten stalin, bu savaşlardaki başarısı sebebiyle, ileride doğu cephesinin kaderini ters yüz edecek olan jukov'a ilişmemiştir.