• au(altın) ve pt(platin) ikilisi soy metalleri oluşturur. asit ve bazla tepkime vermezler, havanın oksijeninden etkilenmezler.
  • diğer metallere kıyasla, indirgenme ve yükseltgenme eğilimleri daha düşük olan (hiç olmayan değil) metallerdir.
  • dört önemli soy metal:bakır,altın,platinyum ve gümüştür.kimyasal olarak inaktif olarak bilinirler.
  • bakır, cıva, gümüş, platin ve altın soy metallerdir. periyodik tabloda b grubunun en sağında yer alırlar. soygazlar gibi hiçbir atomla bileşik oluşturmazlar sadece oksijenli metallerle tepkime verir.
  • soy metal tanımı genellikle tek asitlerde çözünmeyen metalleri tanımlamak için kullanılır. bu metaller genelde kral suyu içerisinde çözünebilirler. platin, altın, paladyum, rutenyum, osmiyum ve rodyum tartışmasız soy metal olarak kabul edilir.
    gümüş bu listeye bazen dahil edilir. bazen işi daha ileri götürüp bakırı ve civayı da soy metal sayanlar vardır.
    bana kalırsa soy metal dediğin gümüş gibi kararmaz, bakır gibi yeşermez, civa gibi akmaz. altın ve platin grubu metaller soy metaldir.
hesabın var mı? giriş yap