şükela:  tümü | bugün
 • alıntıdır

  "1934 yılında soyadı kanunu çıktı, her türk kendine bir soyadı alacaktı.herkes kendi soyadını kendisi seçtiği için insanların bütün gizli aşağılık duyguları ortaya çıktı..dünyanın en cimrileri 'eli açık', dünyanın en korkakları 'yürekli', dünyanın en tembelleri 'çalışkan' gibi soyadları aldılar.bir mektup yazabilecek zamanda ancak imzasını atabilen bir öğretmenimiz kendisine 'çevikel' soyadını almıştı.irkçılığın yayıldığı günler olduğundan, özellikle türklüğü karışık olanlar ırkçılığı anlatan soyadlarını kapışıyorlardı. her türlü yağmada hep sona kaldığım için güzel soyadı yağmasında da sona kaldım. bana, ortada böbürlenebileceğ im bir soyadı kalmadığından, kendime 'nesin' soyadını aldım. herkes 'nesin' diye çağırdıkça ne olduğumu düşünüp kendime geleyim istedim."

  aziz nesin
 • lan... yani...
  türk köylüsü muhakkak her şeyin en iyisine layık, soyadının bile...
  soyadı kanunuyla köylülere küçük düşürücü, aşağılayıcı sıfatlar soyadı olarak layık görülmüştür, doğrudur. imtiyaz sahiplerine acayip torpil geçilmiştir, muhakkaktır. aristokrat ailelere, ağalara, paşalara en kral soyadlar verilmiştir, kalıbımı basarım bu böyledir. insanları kendilerini ifade ettikleri soy isimlerinden vazgeçmeye zorlamış ve zamanın şartlarında belki de alelacele, düşünmeden seçilen türkçe adlara alışmaya mecbur bırakmıştır. hiç itirazım yok.
  böyledir de... diyorum ki hani birbirine garip, anlaşılmaz, edepsiz ve komik lakaplar takma konusunda duayen olmuş bir millet olarak bütün faturayı mı işgüzar nüfus memurları nezdinde devlete keselim?
  birbirine yarıdaşşaklar, çanağıyarıklar, ayyaşboklar diye seslenen bir milletin ahvadıyız netçede. sana nüfus memuru o hengamede "patlak" soyadını uygun görmüş diye "kömölüst pölütükönön föşöstlüğü bikbikbik..."

  kemalist politika nedir, kemal kim, politika kimin biliyorsam da yorganım pirelensin. ha, bilsem de gelip sana yine anlatmam lan, kimseye anlatmam, manyak mıyım amk...
 • balkan ve kafkas göcmenlerinin soyadlarini kabullenemeyen kanun.

  edit: gönderin zamanin ötesine amina koyim, cok sikimdesiniz...
 • ataturk inkılapları arasında en önde gelenlerden biridir. insanların "sıracalı memmet" , "hasanların fadime" , "yukarı voltranın recai" diye bilinmeleri dayanılmaz bir durumdur aslında, ayrıca, sıracalı bir dolu memmet, hasanların bir sürü fadimesi olabilir, samanlıkta basıldığı için hasanların reddettiği fadimeleri de eklersek bir fadime ordusu bile doğabilir ve ayırt edilemez, hangisi hangi hasanın bilemezsin.

  1934 yılında kabul edilen bu kanunla, aile kavramı tam olarak oturmuştur neredeyse. bu kanun çıktığında tbmm, "mustafa kemal"e ataturk soyadını vermiştir.
 • insanların kendilerine taktıkları şanlı şöhretli lakaplar yerine daha eşit daha medeni ayırt edici bir kanundur. bir soyadı kanunu çıkartmakla, bir harf devrimi yapmakla deha olunmaz. biz ona koskoca! osmanlı'nın eşit şartlarda teslim olduğu düşmanı eşit olmayan şartlarda yendiği için deha diyoruz. katıldığı bütün savaşları kazandığı için deha diyoruz. çanakkale'de, kurtuluş savaşında çok önemli zaferler kazandığı için deha diyoruz. bazı sağdan soldan duyduklarını gerçek sananların ona rahat rahat hakaret etmesi için değil rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesi için bize bağımsız bir ülke bıraktığı için deha diyoruz.
 • bahsi geçen kanunun 7. ve 8. maddeleri şu şekildedir:

  madde 7

  "soy adlarına (yan, of, ef, viç, iç, is, pulos, aki, zade, mahdumu, veled ve bin) gibi başka milliyet anlatan ve başka dillerden alınan ekler ve kelimeler takılamaz. bu eklerin yerine (oğul) konulur."

  madde 8

  "arnavut oğulu, kürt oğlu" gibi umumi surette başka milliyet gösteren (çerkez hasan oğlu, boşnak ibrahim oğlu) başka milliyete ilişik anlatan (zoti, grandi) gibi başka dillerden alınmış olan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.
 • zamaninda türkce olmayan soyadlarini kabul etmeyen kanun.
 • ---- soyadı nizamnamesi ----

  bakanlar kurulu kararının tarihi: 24.12.1934, no: 2/1759

  dayandığı kanunun tarihi: 21.6.1934, no: 2525

  yayımlandığı r. gazetenin tarihi: 27.12.1934, no: 2891

  yayımlandığı düsturun tertibi: 3, cildi: 16, s. 353

  bölüm i

  hususi hükümler

  madde 1 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  her türk vatandaşı, öz adından başka soyadı da taşımak zorundadır. soyadı olmayanlara kendilerince belirlenen bir soyadı mülki idare amirleri tarafından aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazdırılır.

  madde 2 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  söyleyişte, yazışta, öz ad önde, soyadı sonda olmak üzere bütün harfleri söylenerek veya yazılarak kullanılabileceği gibi söyleyişte ve yazışta öz adsız yalnız soyadı kullanılabilir ve imzada öz adın ilk harfi, öz ad iki tane ise her ikisinin ilk harfleri veya birinin ilk harfi ile öteki ad ve soyadının tümü yazılabilir. iki soyadı olan kadın her iki soyadını birlikte kullanır.

  madde 3 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  madde 4 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  bölüm ii

  soyadı

  madde 5 – yeni takılan soyadları türk dilinden alınır.

  madde 6 – soyadı ya yalnız olarak veyahut (oğlu) ile birlikte kullanılır.

  madde 7 – yabancı ırk ve millet isimleri soyadı olarak kullanılamaz.

  madde 8 – bir aşirete veya kabileye ilişik anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

  madde 9 – eski ve yeni devlet kadrosundaki rütbe ve memuriyet bildiren soyadları kullanılamaz ve yeniden konamaz.

  madde 10 – umumi edeblere uygun olmıyan veya gülünç veya iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

  madde 11 – tarihte ün almış büyüklere ilişik anlatan soyadları bu kişilere ilişik resmi kayıdlarla, belgelerle sabit olmadıkça kullanılamaz ve yeniden takılamaz.

  madde 12 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelere aykırı olarak verilmiş adlar aile kütüklerine ve doğum tutanaklarına yazılamaz. söz konusu maddelere aykırı olarak verilmiş olan adların değiştirilmesi için ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine cumhuriyet savcıları tarafından yerleşim yeri adresinin bulunduğu yerdeki görevli asliye hukuk mahkemesinde dava açılır.

  madde 13 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  madde 14 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  bölüm iii

  soyadı seçim hak ve vazifesi

  madde 15 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuklar babalarının soyadını taşırlar. evlilik dışında doğan çocuklar, analarının soyadını alırlar. ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çift soyadı taşıyorsa, çocuk onun bekarlık soyadını taşır. evlilik dışında doğmuş çocuklar, ana ve babanın birbirleri ile evlenmesi veya babalarının tanıması ya da hakimin babalığa karar vermesi ile babanın soyadını alır.

  madde 16 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. evlatlık ilişkisinin kaldırılması durumunda evlatlık, evlat edinilmeden önceki soyadını alır.

  madde 17 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  kadın evlenmekle kocasının soyadını alır. ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

  madde 18 – evlenen dul, evlendiği günden itibaren yeni kocasının soyadını alır ve eski kocasının soyadına bir daha dönemez.

  madde 19 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  boşanma halinde kadın, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. ancak hakim boşandığı kocasının soyadını taşımasına izin vermiş ise boşandığı kocasının soyadını taşımaya devam eder.

  madde 20 ilâ 25 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  madde 26 – (değişik: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  bulunmuş zihinsel özürlüler ile yaşının küçüklüğü nedeniyle kendini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar hakkında düzenlenen tutanaklarda belirtilmemiş ise soyadı, nüfus müdürlüğünce verilir.

  madde 27 ilâ 30 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  bölüm iv

  soyadlarının yazımı

  madde 31 ilâ 49 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  bölüm vi

  türlü hükümler

  madde 50 ilâ 52 – (mülga: 25/3/2009-2009/14848 k.)

  madde 53 – bu nizamname hükümleri, 2/1/1935 tarihinden itibaren tatbik olunur.

  medde 54 – 2525 numaralı kanuna göre hazırlanmış ve şürayı devletçe görülmüş olan bu nizamname hükümlerini dahiliye vekili yürütür.
 • türk vatandaşlığına geçmek isteyen bir ingiliz tanıdığa soyadındaki "w" harfini "v" ye çevirmesi gerektiğine gerekçe gösterilen kanun. halbuki oğlu da aynı soyadını ** taşıyor ve tc vatandaşı, baba ile oğul aynı soyada sahip olamayacaklar
 • ---- soyadı kanunu ----

  kanun numarası: 2525

  kabul tarihi: 21/6/1934

  yayımlandığı r. gazete: tarih : 2/7/1934 sayı : 2741

  yayımlandığı düstur: tertip : 3 cilt : 15 sayfa : 506

  madde 1 – her türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur.

  madde 2 – söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır.

  madde 3 – rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.

  madde 4 – soy adı seçme vazifesi ve hakkı evlilik birliğinin reisi olan kocaya aittir.

  evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babasının seçtiği veya seçeceği adı alır. koca ölmüş ve karısı evlenmemiş olursa veyahut koca akıl hastalığı ve akıl zaifliği sebebiyle vesayet altında bulunuyor ve evlilik de devam ediyorsa bu hak ve vazife karınındır.

  kocanın vefatiyle karı evlenmiş veya koca evvelki fıkrada zikredilen sebeplerle vesayet altına alınmış ve evlilik de zeval bulmuş ise bu hak ve vazife çocuğun baba cihetinden olan kan hısımlarından en yakın erkeğe ve bunların en yaşlısına yok ise vasiye aittir.

  madde 5 – mümeyyiz olan reşit soy adını seçmekte serbesttir.

  akıl hastalığı ve akıl zaifliği dolayısiyle vesayet altına alınmış olan reşidin adını babası, yok ise anası, bu da yok ise vasisi seçer.

  madde 6 – en büyük mülkiye memurunun vereceği müzekkere üzerine cumhuriyet müddeiumumisi, 3 üncü maddedeki memnuiyete uygun olmıyarak soy adı kullananların bu adı değiştirmelerini ve tarihte ün almış olanlara ilişik anlatan adların, hilafını iddia ile, kullanılmamasını mahkemeden istiyebilir.

  kanunla taayyün eden unvanlar mahfuzdur.

  madde 7 – bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki yıl içinde gerek soy adı olmıyanlar ve gerekse soy adlarını değiştirmek istiyenler taşıyacakları adı hükümetin tayin edeceği şekilde nüfus kütüklerine geçirilmek üzere bildirirler. bu iş için verilecek her nevi evrak pul resminden muaftır.

  madde 8 – soyadı seçme işlerinde çıkacak ihtilafları halletmek ve kendiliklerinden soyadı seçmiyenlerle anası babası belli olmıyan çocuklara ad takmak ve bir adın kanunun istediği şekle uygun olup olmadığı hakkında karar vermek salahiyeti ana kütüğün bulunduğu yerin en büyük mülkiye memuruna aittir.

  madde 9 – valiler ve kaymakamlar soyadlarının nüfus kütüklerine ve doğum kağıtlarına doldurulması işinde diğer devlet dairelerinde münasip gördükleri memurları iş bitinceye kadar yardımcı olarak nüfus dairelerinde çalıştırmağa salahiyetlidirler.

  madde 10 – bu kanunun tayin ettiği müddet geçtikten sonra soyadlarını değiştirmek istiyenler kanunu medeninin bu baptaki hükümlerine tabi olurlar.

  madde 11 – soyadlarını nüfus kütüğüne ve doğum kağıtlarına yazma işinde ihmali görülen memurlar hakkında kaymakamlar bir haftalığa, valiler on beş günlüğe kadar maaş kesme cezası verebilirler. bu kararlar kati olup ilk ödenecek maaştan kesilir.

  madde 12 – kanunun tayin eylediği zaman içinde soy adını memurlara bildirmiyenlerden beş liradan on beş liraya kadar ve bu iş için hükümetçe verilecek vazifede ihmali görülen muhtarlar ve ihtiyar heyetleri azasının her birinden ve belediyelerce memur edilenlerden on liradan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. bu cezalar mahalli idare heyetleri karariyle verilir ve vali veya kaymakamların tasdikı ile katileşir.

  madde 13 – bu kanunun tatbik yollarını gösterir bir nizamname yapılacaktır.

  madde 14 – bu kanun neşri tarihinden altı ay sonra mer'iyete girecektir.

  madde 15 – bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe dahiliye vekili memurdur.