şükela:  tümü | bugün
 • spastisite nedir ?
  spastisite, kas gerildiğinde meydana gelen, anormal kas tonüsü artışına neden olan bir nörolojik durumdur. spastik kaslar, kullanım sırasında normal gerilmeye karşı dirençlidir ve uzun sürelerle anormal şekilde kasılmış durumda kalabilir.

  kimde spastisite olur ?
  spastisite, motor yolların kimi kısımlarına, sinir sisteminin istemli hareketleri denetleyen bölgelerine hasar veren nörolojik bozukluklarda meydana gelebilir. spastisiteye en sık olarak yol açan bozukluklar serebral palsi, omurilik yaralanması, mültipl skleroz, inme ve travmatik beyni hasarları, sözgelimi oksijensizlikten, fiziksel travmadan, kanamadan ya da infeksiyondan dolayı oluşan hasarlardır.

  spastisiteye yol açan nedir ?
  adaleler, gevşemiş durumla kalmaları (fleksiyona geçmemeleri) gerekirken kasılmalarına (kısalmalarına ya da fleksiyona geçmelerine) neden olan yanlış sinir sinyalleri aldıkları zaman spastisite meydana gelir. sinyallerin doğru kontrol edilememesi, beyindeki ya da omurilikteki bir hasardan kaynaklanır.

  spastisiteyi tetikleyen nedir?
  spastisite her zaman mevcut olmayabilir. hızlı hareket ya da duyusal uyarım sonucunda ortaya çıkabilir. spastisite tedavisinin önemli bir yönü, bu durumu tetikleyebilecek uyaran (stimulus) tiplerinin, örnek olarak ağrı, basınç yaraları (uzun süre yatma/ oturmayla oluşan yaralar), idrar yolu infeksiyonu, ayak tırnağının geri dönmesi (batan tırnak), sıkı giysiler ve kabızlık gibi uyaranların asgariye indirilmesidir.

  spastisiteyle ilişkili hareket problemleri nelerdir?
  spastisitenin şiddeti, hafif kas sertliğinden deformiteye ve kontraktür denilen kalıcı adale kısalmasına kadar değişebilir. dinamik (spastisitenin indüklediği) kontraktür denilen olay çoğu zaman ilaç tedavisiyle azaltılabilir. bu durum tedavi edilmezse, dinamik kontraktürün yerini sabit (fikse) kontraktür alabilir, bu durumda adalede oluşan hücresel değişiklikler adalenin kalıcı şekilde kısalmış olarak kalmasına yol açar. bu durum ancak cerrahi girişimle tedavi edilebilir. klonüs ya da hızlı, yinelenen kas spazmı da oluşabilir. spastisite. özellikle eğer eklemleri anormal pozisyonlara çekiyorsa ya da normal hareket açıklığını engelliyorsa ağrı verebilir. spastisite herhangi bir kas grubunu etkileyebilmekle birlikte, bazı sık rastlanan klinik örüntüler vardır.

  spastisitenin komplikasyonları nelerdir?

  günlük yaşam etkinlikleri: kasların bağımsız olarak kontrol edilememesi, giyinme, yemek yeme ve kişisel bakım gibi günlük yaşam etkinliklerinde çekilen güçlüğün artması anlamına gelebilir.
  temizlik: sert, kısalmış ya da spastik kaslar avuç içi, koltukaltı ya da kasık gibi bölgelere ulaşmayı engelleyerek temizliği zorlaştırabilir. kötü koku ve ciltte bozulma meydana gelebilir. büyük ve küçük aptese çıkmak güçleşebilir.
  hareketlilik: bacak kaslarındaki spastisite hareketliliği, oturup kalkmayı ve yataktan tekerlekli sandalyeye geçmeyi ya da bunun aksini yapmayı zorlaştırabilir.
  rahatlık: spastisite rahat şekilde oturmayı ya da eklem ağrısını ya da basınç yaralarını önlemek için yeterli sıklıkla pozisyon değiştirmeyi güçleştirebilir. ayaklardaki spastisite ayakkabıların ayağa rahat oturmasını engelleyebilir. ciddi spastisite ağrılı eklem kaymalarına neden olabilir.
  kontraktür nedir ?
  kontraktür, adalenin inatçı bir şekilde kısalmasından dolayı eklemin anormal bir postür almasıdır. kontraktür spastisitenin en önemli sonuçlarından birisidir. bir kas hareket açıklığının tümünde düzenli olarak kullanılmadığı zaman, o kasın tendonları (kirişleri) kısalır. bu durum kasın gerilmesini daha da zorlaştırarak, daha da fazla kısalmadan ve gerilme yeteneğinin daha da azalmasından oluşan bir kısırdöngü yaratır. kasta, tam hareket açıklığını daha da önleyen fibroz skar dokusu gelişebilir. tedavi edilmeyen kontraktürün en sonunda varacağı nokta, kalıcı ve çoğu kez ağrılı olan anormal postürdür.

  spastisite tedavi edilebilir mi?
  evet, ama bazı vakalarda hiçbir tedavinin gerekli ya da arzu edilir olmadığını belirtmek önemlidir. en iyi tedavi sürecini belirlemek için, bir tıp profesyoneli tarafından değerlendirme yapılması kritik önem taşır.

  kaynak:http://www.hareketediyoruz.com/
 • ing. spasticity
 • kısaca pasif harekete karşı gösterilen direnç.
 • bir üst motor lezyonu bulgusudur.
 • üst motor nöron lezyonlarının pozitif bulgularından biridir.
 • kasların şiddetli derecede kasılı kalması halidir. genelde üst motor nöron * hasarında ortaya çıkar. kas muayeneye zorlandığında sustalı çakı belirtisi görülür, kas ani bir şekilde gevşer.
 • kaslardaki istemsiz kasılı kalma veya kasılma durumudur.
  avantajları arasında hasta kişinin kas beslenmesini devam ettirmesi vardır. aksi durumda kas atrofiye uğrar.
 • üst motor nöron lezyonu sonucu germe refleksinin aşırı artmasıyla karakterize; pasif harekete karşı gelişen, hız bağımlı istemsiz dirençtir.