şükela:  tümü | bugün soru sor
 • merhum ulus baker hoca’nın enfes çevirisiyle, önce öteki yayınevi ve ardından bu günlerde makyaj malzemesi satıcısı kabalcı yayınları arasında çıkmış bir adet gilles deleuze kitabı olup, gilles deleuze’ün 1972 ilâ 1986 yılları arasında verdiği derslerin bant kayıtlarının deşifre edilmesinden oluşuyor ancak, ulus baker öyle biz dizmiş ki bu dersleri, kronolojinin dışına çıkmış ancak, baruch spinoza gibi gayet derecede zor ve gilles deleuze gibi söylemi (yazını da böyledir, şizofrenik) gayet geniş bir alana yayılan iki filozoftan birinin diğerini şerh etmesine değil de farklı bir yöntemle anlatmasına dair ‘çok zor’ bir kitap, biraz daha anlaşılabilir olmuş. bu açıdan, uzun süre ali akay tercümeleriyle idare etmek zorunda olanlar için, devasa bir okyanustur ulus baker tercümeleri.

  kitap, toplamda 11 ders notundan oluşuyor ve spinoza’nın etika’sı üzerine (hassaten deleuze’ün hayran olduğu 4. ve 5. kitap üzerine elbette) çokça sarfı mesai harcanmış derslerden oluşuyor. deleuze, bu dersleri öyle garip bir metotla işlemiş ki, bazen durup, “her şey yolunda değil mi?” diye sormayı da ihmal etmiyor. kitap, ders bant kayıtlarının deşifresinden müteşekkil olduğu için, arada gülmekten gözlerden yaşlar getirecek kadar komik pasajlar da var ancak, fevkalade zor bir kitap. cevher (spinoza cevherleri), varlık, duygu, duygulanış, ahlak, süre, ödev, işlev ve teoloji ile örülü bir kitap.

  ancak, sağlam bir spinoza’cı olan deleuze, bu kitapta fazlasıyla âşık ve taraflı duruyor. sağlam bir nietzsche ve spinoza hayranı olan deleuze’ün, spinoza ve nietzsche arasında bağlantılar (hatırlanacağı üzere deleuze köksap’ı da kendi düzleminde, yani içkinlik düzlemi içerisinde kavramsallaştırmıştır) bir harika.

  gerçekten, çok zor bir kitap bu, boğucu.. ama yavaş yavaş içine girdikçe bir şeyler belirmeye başlıyor, sonra çok ağır adımlarla ilerlenebiliyor, gayet zorlu bir yol. gerekli midir? işte bu yüzden sorular farklı tonlar taşırlar ve gerekli olup olmadığı gerekli değildir bu kitabın.

  bunun yanında zaten bu kitabı (ve her kitabı) ezberlemek ya da deleuze seviyesinde bir spinoza okuması yapabilmek değildir önemli olan. burada önemli olan ritimlerdir, ‘ritim yakalamak’ asli amaç olmalıdır.
 • kitapta herşey çok düzgün, anlaşılır. spinoza ustaların dili ve üslubu ile ( gilles deleuze, ulus baker) müthiş işlenmiş. ancak gilles deleuze, belli ki öğrencilerine daha çoğunu vermek istiyor ve bunun için hassasiyetleri var ki spinoza'da halkın anlayabileceği felsefe gibi bir iddaa var. o halde öğrencilere doğru intikal ettirilmeli endişesi var. ancak anlatım bu kadar netken birçok yerde deleuze'ün "sanırım buraya kadar sorun yok", "sanırım bunu anladınız", "bunu anladığınızı zannediyorum" gibi endişeli bir şekilde öğrencilerini yoklaması beni öğrencileri ve avrupadaki eğitim konusunda kuşkuya düşürdü, ya da ulan ben mi çok biliyorum anlamadım. bu adamlar ens, sorborn falan buralarda ders veriyorlar ee öğrenciler de o minvalde, hayret..

  edit: bir takim dis mihraklar ın uyarısı üzerine yaptığım küçük bir araştırma üzerine gecikmeli de olsa belirtmek de yarar var ki, bu dersler vincennes üniversitesinde verilmiştir. dışarıdan da talebeler alan ve bir nevi açık üniversite olan bu okulun öğrencileri seçkin felsefe öğrencierinden vesaire oluşmamaktadır. işbu nedenle kitabın dili daha basittir, ancak belirtmek de yarar var ki ben kabalcı yayınevinin yerinde olsam sorbonne ve diğer paris üniversitelerinde verdiği derslerin de dökümanlarını çevirir ve yayınlardım.
 • deleuze'ün spinoza'daki 'keder' duygusu ve bununla beslendiğini söylediği iktidarlar arasında gayet makul bir köprü kurduğu; duygular, duygulanışlar, ebediyet ve karşılaşmalar üzerine şaşırtacak denli kolay okunabilecek ders notları. spinoza'nın o ağır kapısını aralayabilmek için iyi bir fırsat..
 • "...ölçüde"lerin kitabıdır. olduğu ölçüde, olabildiği ölçüde, büyük ölçüde, belli ölçüde, geniş ölçüde, önemli ölçüde...

  benim için diğer her "...ölçüde"den daha çok, yalın ölçüdedir. spinoza, deleuze ve baker; karşılaşmaların dibine vurduklarında, bağıntıların ve çözüntülerin upuygun* idealarına hakim olduklarında, hakikat yolunda en zor karşılaşmayı yaşayıp, bu karşılaşmadan mercek ustası olarak ayrılmayı başardıklarında hikaye de kendiliğinden akmaya başlar. kollar sıvanır. yanlarına nietzsche'yi de alarak, oz büyücüsü karakterlerinin kol kola girip şarkılar söylediği yola çıkılır. konu çok "bizden" veya daha doğru bir deyişle "bizim" olduğundan, araya girebilecek her şey "bize" katılım göstermek zorundadır. tanrı bile. aksi düşünülemez. ihtiyaç da yoktur zaten. yeğinlik, 2.5-3 saatlik bir müzikal bittiğinde, "ee daha yeni başladık" tepkisini verdirtecisine akar gider. kudret; keskin şapkalı, koca burunlu, yemyeşil özden kaçar durur. finalde onu da alt edecektir. bu alt ediş, epik olmaz. yanlış olmasın. kudret, özü çamaşır makinesine atar ve kısa program düğmesine basar. öz, aynı çamaşır makinesinde birkaç kez yıkanır, ezeli ve ebedi olarak makineden çıkar. öz yine giyilir de, makineden çıktığı andan itibaren artık öz olmaz, kudret olur.

  spinoza üzerine onbir ders'ten hiçbir şey kazanmasam, spinoza'nın hassasiyetle kullandığı sonsuz* ve sınırsız* mefhumlarını, deleuze'ün bu mefhumların bir ve aynı şey olmadığına dair sorgulamasını ve baker'in onları, bir şeyi üç dubleden sonra kısaca anlatabilen akşamcı tadında anlatmasını sanırım hiç unutamam. bunca yıldır, birbirinin aynısı zannedilen ama aralarında sadece benzerlik olan kavramları düşünmek için geometriye başvuruyorsam sebebi platon olmamıştır. ha bir de gregory bateson ile tanıştırmışlardır.

  iyi karşılaşmalardan sonra şükran duymak iyidir. insanı daha güzel bağıntılara sokar, anlık duygulanışları iyi kılar. düşünmeden bu bağıntıya giriniz sevgili suser.
 • anlaşıldığından itibaren okunması feyzalınan derslerdir.. kısa kısa not düşmek için alıntıladım.. yalnız dersler bir bütündür parçalara bölmek bambaşka birşeye dönüştüre bilir.

  birinci ders

  fikir-duygu ilişkisini sunmanın daha az yüzeysel ikinci tarzı:
  fikrin son derecede basit bir karakterinden yola çıktığımızı hatırlıyorsunuz.
  fikir, temsil ettiği ölçüde bir düşüncedir; temsili
  olarak bir düşünme tarzıdır ve bir fikrin nesnel gerçekliğinden
  bu anlamda bahsetmekteyiz. yalnız, bir fikrin sadece nesnel bir
  gerçekliği yoktur; terminolojiye bağlı olarak, biçimsel bir ger-
  çekliği de vardır....gündelik hayatımız yalnızca birbirlerini
  takip eden fikirlerden oluşmaz. spinoza ""automaton" terimini
  kullanır; der ki biz ruhsal otomatlarız; yani fikirlere bizim sahip
  olmamızdan daha fazla, fikirlerdir kendilerini bizde olumlayan.
  fikirlerin böyle birbirlerini takip edişinin yanında ne olmaktadır?

  ikinci ders

  öz ebediyet biçimi altında kendine aittir,
  duygulanış anlık olma biçimi altında öze aittir, duygu ise süre
  biçimi altında öze aittir. ama bir geçiş nedir? bir geçiş ne olabilir?
  çok mekânsal kalan bir fikirden çıkmamız gerekir. bütün
  geçişler diyecektir spinoza - ve bu da onun duygular kuramının
  temeli olacaktır - bütün geçişler; burada "gerektirir" terimini
  kullanmıyor, anlayın ki kelimeler son derece önemlidirler -
  duygulanışa dair bize diyecektir ki her duygulanış bir duyguyu
  gerektirir ve kuşatır; ama kuşatılan ile kuşatan kesin olarak aynı
  doğaya sahip değildirler. her duygulanış, yani belli bir anda
  belirlenebilir her durum bir duyguyu, bir geçişi kuşatır, sarıp
  sarmalar. ama geçişin kendisi - neyi sardığını soruyorum, neyin
  sarılmış olduğunu sormuyorum; neye dayandığını soruyorum,
  ne olduğunu soruyorum ve spinoza'ya ilişkin cevabı onun tarafından zaten verilmişti: kudretimin azalması ve çoğalması idi..

  üçüncü ders

  mutlak olarak sonsuz, yani bütün sıfatlara sahip olan
  tek bir töz vardır, ve yaratılmışlar denen şeyler, yaratılmış de-
  ğildirler, bu tözün tarzları veya var olma tavırlarıdırlar. demek
  ki bütün sıfatlara sahip ve ürünleri tavırlar var olma tarzları olan
  tek bir töz var. o andan itibaren, eğer bunlar bütün sıfatlara sahip tözün var olma tarzlarıysalar bu tavırlar tözün sıfatlarında var
  oluyorlar demektir. sıfatlarda bulunuyorlar demektir.
  buradan çıkabilecek bütün sonuçlar doğrudan beliriyorlar
  zaten. tanrının, tözün sıfatlarında hiçbir hiyerarşi söz konusu
  değildir. niçin? çünkü eğer töz bütün sıfatlara eş ölçüde sahipse,
  sıfatlar arasında hiyerarşi yok demektir, biri ötekinden daha
  değerli değildir. başka terimlerle söylersek, eğer düşünce tanrının
  bir sıfatıysa ve uzam da tanrının ya da tözün bir sıfatıysa,
  düşünce ile uzam arasında hiçbir hiyerarşi olmayacaktır. tözün
  sıfatları oldukları andan itibaren bütün sıfatlar aynı değere sahip
  olacaktır. henüz soyut bir alandayız. bu içkinliğin spekülatif
  halidir..

  dördüncü ders

  sorun neye inanılıp inanılmadığı değil, bu
  kudretler dünyasında yaşamınızı sürdürmeye nasıl çabalayaca-
  ğınızda. yeğinlik dediğimizde eğer bu değilse hiç önemli değil,
  çünkü bu nicelik tipi önceden belirlemiştik, bu değildi. daha
  kudret üstüne bir tartışma yürütmenin hangi bakımdan önemli
  olduğunu değerlendirmek gerekiyor. kaçınılması gereken yanlış
  anlamalardan en önemlisi, spinoza'nın bize sanki - ve sonra
  nietzsche'nin de - sanki şeylerin kudret istediklerini söylediklerini
  sanmaktır. elbette eğer kudret formülü öz ise, bu özellikle
  şunu dememektedir - bu formülün söylemek istemediği bir şey
  varsa o da şöyle bir formüldür: "her şeyin istediği iktidardır".
  hayır, her şeyin istediği iktidardır bu meseleyle hiçbir alakası
  olmayan bir formüldür. ilk olarak son derece banaldir. ikincisi
  apaçık yanlış bir şeydir. üçüncüsü spinoza'nın söylemek istediği
  katiyen bu değildir. spinoza'nın söylemek istediği bu değildir
  çünkü bu budalaca bir şeydir ve spinoza budalaca şeyler
  söyleyemez. bu şu demek değildir: ha, işte herkes; taşlar, insanlar,
  hayvanlar gitgide daha fazla kudrete sahip olmak isterler,
  iktidar isterler. hayır bu değil! işin böyle olmadığı biliniyor
  çünkü bu kudretin bir istem nesnesi olduğu demek değildir ...tarihsel bakımdan namuslu olmak için şunu da ekliyorum:
  daha antik çağda bile bir tür doğal hak eşittir kudret fikrini çok
  zayıf ve ürkek bir tarzda arayıp tespit edebilirsiniz. ama bu arayış
  boğulacaktır. bunu bazı sofistlerde, bazı kiniklerde bulursunuz.
  ama modern çağda patlak verişi hobbes ve spinoza ile
  olacaktır.

  beşinci ders

  hayvanlar ya da insanlar hakkında bir etolojiden bahsettiğinizde
  nedir söz konusu olan? en kısıtlı anlamıyla etoloji pratik
  bir bilimdir, ama neyin pratik bilimi? var olma tarzlarının pratik
  bir bilimi. varlık tarzı saf bir ontolojinin bakış açısından tam da
  olanların, var olanların statüsüdür...

  altıncı ders
  ilk olarak, kudretin bakış açısından, aklı başında insanla deli
  arasında herhangi bir ayrım veya fark gözetmenin hiçbir nedeni
  yoktur. bu ne demektir? onların aynı kudrete sahip oldukları
  anlamına mı geliyor? hayır, aynı kudrete sahip oldukları anlamına
  gelmiyor, her birinin kendi başlarına, kendi kudretlerince
  gerçekleştirdiği anlamına geliyor. yani her biri kendi başlarına
  varlığını sürdürmeye, varlığında direnmeye çabalıyor. demek
  ki kudret açısından her biri doğal hakka göre kendi varlığında
  direnmeye çabalamaktadır.... aklı başında insanın
  duyguları, delinin duygularıyla aynı değildir. böylece bütün akıl
  problemi spinoza tarafından daha geniş olan duygular probleminin
  özel bir kısmı haline getirilecektir. akıl belli bir duygu
  tipidir. bu çok yeni bir şeydir. aklın fikirlerle tanımlanmayaca-
  ğını söylemek gibidir - elbette akıl fikirlerle de tanımlanır. ama
  belli bir tip duyguya ve duygulanmanın belli bir varlık tarzına
  dayanan pratik bir akıl da vardır. bu, aklın son derece pratik bir
  sorununu ortaya atar...var olan her şey kendi hesabına varlığını gerçekleştirir. o
  kadar. bu anti-hiyerarşik düşüncedir. en, uç durumda bu bir tür
  anarşidir. varlık içinde olanların bir anarşisi vardır. bu ontolojinin
  temel sezgisidir: var olanlar kendi hesaplarınadır. taş,
  kaçık, akıllı, hayvan, belli bir bakış açısından, varlığın bakış
  açısından kendi hesaplarına vardırlar. her biri kendi hesabına
  vardır, ve varlık insan için de taş için de deli için de akıllı için
  de aynı anlamda söylenir. bu çok güzel bir fikirdir. bu çok vahşi
  bir dünya türüdür. bu filozoflar oradan geçerek siyasi alanla
  karşı karşıya geliyorlar. ama siyasi alanla karşılaşma tarzları
  bu türden bir eşit varlık, anti-hiyerarşik varlık sezgisine bağlıdır
  kesinlikle........................................

  yedinci ders

  bireyin sonsuz sayıda
  parçadan bileşik olduğu fikri ne demektir? nedir bu parçalar,
  kısımlar? bir kez daha bu spinoza'nın en basit cisimler adını
  verdiği şeydir: her cisim sonsuz sayıda çok basit cisimlerden
  oluşmuştur. ama nedir bu çok basit cisimler? çok belirli bir
  statüye varmıştık; bunlar atomlar, yani sonlu cisimler olmadıkları
  gibi belirlenmemiş şeyler de değillerdi. peki neydiler? ve
  bu noktada spinoza on yedinci yüzyıla aittir. bir kez daha on
  yedinci yüzyıl düşüncesinde beni gerçekten çarpan şey, o çağın
  en zengin kavramlarından biri, hem metafizik hem fizik hem de
  matematik vesaire bir kavram olarak edimsel sonsuz mefhumu
  hesaba katılmadıkça bu düşüncenin asla yakalanamayacağıdır.
  ama edimsel sonsuz ne sonludur ne de belirsizdir...... elimde sonsuzca küçük parçalardan
  oluşan sonsuz bir toplam var, ama hangi görünüm altında bu
  sonsuz toplam bana aittir? hangi bakımdan çok basit cisimlerin
  sonsuz toplamı şu ya da bu bireye aittir? bu anlaşıldı, sonsuz bir
  toplamım var, ve bu sonsuzca küçük kısımların toplamı. ama
  hangi biçimde bu sonsuz toplam bana ait oluyor?...............çok
  basit cisimler gerçekten sonsuzca küçük olsunlar, yani ne şekle
  ne büyüklüğe sahip olsunlar. o andan itibaren sarkaç modeli artık
  işlemeyecektir ve hareket ile dinginlik ilişkisini tanımlayan
  şey bir titreşim olamayacaktır. buna karşın başka bir yol vardır,
  ve sonra siz de başka yollar bulabilirsiniz - emin olun ki
  bulabilirsiniz. öteki yol şu olabilir: bir kez daha soruma geri
  dönüyorum - sonsuzca küçük olduğu varsayılan terimler arasında
  hangi tipten ilişkiler mümkün olabilir...............yitip gitmekte, kaybolmakta olan
  sonsuzca küçük sonsuz sayıda parçalardan oluşmaktayım. bu
  iyi. aman dikkat edin bu parçalar beni karakterize eden belli bir
  ilişki altında bana aittirler, beni oluşturmaktadırlar. ama beni
  karakterize eden ilişki, bu diferansiyel ilişki veya dahası bu
  toplam - bir toplama işleminin sonucu değil, diferansiyel ilişkilerin
  bu türden bir bütünleştirilmesi, beni oluşturan sonsuz sayıda
  diferansiyel ilişki olduğundan: kanım, kemiklerim, etim,
  bütün bunlar her türden diferansiyel ilişki sistemine göndermektedirler.
  beni oluşturan bu diferansiyel ilişkiler yani beni
  oluşturan sonsuz koleksiyonların gerçekten bana, başka birine
  değil, bana ait olmasını sağlayan bu diferansiyel ilişkiler — sürdükleri
  ölçüde, çünkü her zaman artık sürmeme riskleri vardır,
  eğer parçalarım başka ilişkilere girmeye zorlanırlarsa, benim
  ilişkimi terk edip giderler. ha... ilişkimi terk edip giderler. bir
  kez daha: ölüyorum! bu bir sürü şeyle ilgilidir

  sekizinci ders

  bir adamın kolunu kaldırıp hançeri kavrayıp bütün kolunu yukarıdan
  aşağıya hızla hareket ettirdiğini ele aldığımız zaman,
  vurma eylemi insan vücudunun yapısı bakımından kavranabilen
  bir erdemdir." erdem kelimesini kötüye kullanıyor değildir. bu
  bedenin kudretinin gerçekleştirilmesidir, bedeninin yapabildiği
  bir şeydir, yapabildiği şeylerden biridir. bu insan vücudunun
  potentia'sının, eylem halindeki kudretinin parçasıdır. ve yine
  tam da bu sayede erdem denen şey de budur. "demek ki o zaman
  bir adam öfke ya da nefretle (yani bir tutkuyla) hançeri kavrayıp
  kolunu hareket ettirmeye belirlendiyse (tutku tarafından zorlandıysa)
  bu, ikinci bölümde gösterdiğimiz gibi tek ve aynı eylemin
  bir şeyin herhangi bir imgesiyle birleştirilebileceği anlamına
  gelir... spinoza bize çok tuhaf bir şey söylemektedir. eylemin imgesini
  bir şeyin imgesine bağlayan çağrışımın, bağın eylemin
  belirlenimi olduğunu söylemektedir. eylemin belirlenimi işte
  budur. ..neron annesini öldürür. annesini öldürürken neron eylemini,
  ilişkisi eylemi tarafından çözülüp dağıtılan bir varlığın imgesine
  doğrudan doğruya bağlamıştır: annesini öldürmüştür. demek
  ki birincil çağrışım ilişkisi, doğrudan çağrışım ilişkisi eylem
  ile ilişkisi bu eylem tarafından bozulan bir şeyin imgesi arasındadır.
  orestes annesini öldürür çünkü o da agamemnon'u öldürmüştür,
  yani orestes'in babasını öldürmüştür. annesini öldü-
  rürken orestes kutsal bir intikamı gerçekleştirmektedir. spinoza
  buna bir intikam demezdi. spinoza'ya göre orestes eylemini,
  ilişkisi bu eylem tarafından dağıtılacak klytaimnestra'nın imgesine
  değil, klytaimnestra tarafından dağıtılan agamemnon'un
  ilişkisine bağlamaktadır. annesini öldürerek, orestes, ilişkisini
  babasının ilişkisiyle yeniden birleştirmektedir. spinoza bize
  şunu demektedir — tamam, özel bir bakış açısından, sizin ve
  benim bakış açımızdan her zaman aynı anda hem birleşme hem
  de çözülme ilişkileri vardır. ama bu iyiyle kötünün birbirine karıştıkları ve ayırt edilemez hale geldikleri anlamına mı gelir?
  spinoza hayır diye cevap verir, çünkü özel bir bakış açısının
  mantığına göre her zaman bir öncelik olacaktır. kâh ilişkilerin
  birleşmesi doğrudan, çözülmesi ise dolaylı olacaktır, kâh aksine
  çözülme doğrudan, birleşmeyse dolaylı olacaktır. spinoza bize
  şunu der: dolaylı bir çözülüp dağılma getirse bile doğrudan bir
  birleşme getiren bir eyleme "iyi" diyorum; ve dolaylı bir birleşme
  getirse bile doğrudan bir çözülüp dağılma getiren bir eyleme
  ise "kötü" diyorum...spinoza'nın yine de razı olduğu bir şey var - bizler hepimiz
  filozof olmadığımız için, kavrayış gücümüz sınırlı olduğu için
  hep bazı işaretlere ihtiyacımız olacak. işaretlere hayati olarak
  bağlıyız çünkü dünyada ancak pek az şeyi kavrıyoruz. spinoza'nın
  toplumu doğrulaması da böyledir. toplum hayat için
  vazgeçilmez olan asgari sayıda işaretin göstergenin, sembolün
  kuruluşudur. kuşkusuz boyun eğiş ve buyruk ilişkileri vardır,
  eğer bilgi sahibi olunsaydı ne boyun eğmeye ne de buyurmaya
  gerek kalırdı. ama ne var ki çok sınırlı bir bilgi vardır, demek
  ki buyruk verenler ve boyun eğenlerden istenecek tek şey bilgi
  meselelerine karışmamalarını istemektir. ...

  dokuzuncu ders

  bireyliğin farklı boyutlarını incelemek için, on yedinci yüzyıl
  felsefesinde sonsuzluk temasını ve bu sonsuzun sunulduğu biçimi
  ele almaya çalışmıştım. bu çok net olmayan bir tema ve
  orada bu birey kavrayışının, bu sonsuzcu birey kavrayışının
  doğasına ilişkin temaları ortaya koymak isterdim. spinoza buna
  eksiksiz bir ifade verir ve on yedinci yüzyılın çeşitli yazarlarında
  parçalar halinde bulunan bu temayı sonuna kadar yutar. spinoza'nın
  sunduğu şekliyle bütün boyutlarıyla birey hakkında üç
  şey söylenebilir. birincisi, o bir ilişkidir. ikincisi, o bir kudrettir.
  ve sonuncusu, o bir tarzdır. ama çok özel bir tarz. iç tarz diyebileceğimiz
  bir tarz...ikinci nokta, birey kudrettir (potentia). bireyciliğin ikinci büyük
  kavramı budur. artık ilişkilere gönderen bileşim değil, potentia'
  dır. "modus intrincecus” ise ortaçağda çok sık olarak görürsünüz,
  bazı geleneklerde gradus adıyla rastlarsınız. bu ise derecedir.
  iç tarz ya da derece.
  bu üç temada ortak bir şey vardır: bunlar yüzünden birey töz
  değildir. eğer o bir ilişkiyse bu onun töz olmadığı anlamına gelir
  çünkü töz bir ilişkiyle değil, bir temayla ilişkilidir. töz terminus'tur,
  yani bir terimdir. birey eğer kudretse yine töz değil demektir,
  çünkü temel olarak töz olan şey biçimdir. tözsel denen
  biçim budur. son olarak birey bir dereceyse yine töz değildir.
  çünkü her derece derecelendirdiği bir niteliğe gönderir, her derece
  bir niteliğin derecesidir. oysa bir tözü belirleyen şey bir
  niteliktir, ne var ki bir niteliğin derecesi töz değildir.
  görüyorsunuz ki her şey bireyin bir töz olmadığı sezgisinin
  etrafında dönüp durmaktadır...............platoncu idealizme karşı belli bir teknolojik duyarlılıkla birilerinin
  karşı çıktığını duymak şaşırtıcı değildir - bu aristo'dur.
  ama aristo'yu ele alırsanız yunan optik dünyasının dokunmaya
  başvurması çok basit bir kuramda iyice belirginlik kazanacaktır.
  burada tözün, ya da duyulabilir tözlerin, biçim ile
  maddenin bir bileşimi olduğu, ve esas önemli olanın biçim olduğudur.
  biçim ise hududuna bağlanmıştır, ve aristo'nun sü-
  rekli olarak çağırdığı örnek heykeltıraştır. heykelin bu optik
  dünyada büyük bir önemi vardır; bu optik bir dünyadır ama
  heykelde biçim dokunulabilir bir hudut tarafından belirlenmektedir.
  her şey sanki görülebilir biçimin dokunuş dışında düşü-
  nülemeyeceği gibi olup bitmektedir. ....sanat bir mekân sanatı olmamalıdır, mekânın uzamsallaştırıldığı
  bir sanat olmalıdır. bizans sanatı ile onlardan biraz
  önce gelen plotinus'un ışık üzerine metinleri ile apaçık bir bağ
  vardır. orada olumlanan şey aynı sınır kavrayışıdır. bir hudut-sınır
  vardır, bir de eğilim-sınır. bir mekân sınırı vardır, bir
  de mekânlaşma sınırı.....

  onuncu ders

  her şeyin apaçık olduğunu anlayın, burada çok fazla ayrıntıya
  girmek istemiyorum, yalnızca hissetmenizi isterdim: bu her
  şeyden önce uzamda yayılabilir parçalarımız olmasından geliyor.
  uzamda yayılabilir parçalarımız olduğu ölçüde upuygun
  olmayan fikirlere mahkûmuz. neden? çünkü: sonuçta uzamda
  yayılabilir olan parçaların düzeni nasıldı? bir kez daha birbirlerinin
  dışındadırlar, sonsuzdurlar: nihai parçalar olan en basit
  cisimcikler, hatırlıyorsunuz bu en basit cisimciklerin hiçbir iç-
  sellikleri yoktur, her zaman dışarıdan belirlenmiştirler. bu ne
  demektir? darbelerle, şoklarla. başka bir parçadan gelen şoklarla,
  darbelerle. ..yüzmeyi bilmemek bir dalgayla karşılaşmanın
  insafına kalmak demektir. o zaman bir taraftan elinizde dalgayı
  oluşturan su moleküllerinin sonsuz toplamı var; bu bir dalgayı
  oluşturmaktadır ve o zaman ben şunu diyorum: bu bir dalgadır
  çünkü "moleküller" adını verdiğim bu en basit cisimler - aslında
  bunlar en basit cisimler değildirler, su moleküllerinin de ötesine
  geçmektedir, su molekülleri daha şimdiden bir cisme aittirler;
  suyun bedenine okyanusun bedenine vesaire... ya da bir selin
  bedenine şu ya da bu nehrin bedenine. birinci türden bilgi nedir
  burada? gidiyorum, kendimi suya bırakıyorum, birinci türden
  bilgideyim: suya atlıyorum, ve çırpınıp durmaya başlıyorum.
  ne demektir çırpınmak? çırpınmak, bu çok basit - kelime çok iyi
  gösteriyor, görülüyor ki bunlar dışsal ilişkilerdir: dalga kâh
  vücudumu dövüp durur, kâh alıp götürür; bunlar darbelerin,
  şokların etkileridirler: yani oluşan ve çözülen ilişkilere dair
  hiçbir şey bilmiyorum, yalnızca dışsal parçaların etkilerine
  maruz kalıyorum. bana ait olan parçalar hırpalanıyorlar, darbe
  alıyorlar, suya ait parçaların darbelerine maruz kalıyorlar. o zaman
  kâh gülüp duruyorum, kâh ağlıyorum, yakınıyorum çünkü
  dalga ya hoşuma gidiyor ya da beni zor bir hale sokuyor, sürekli
  olarak tutku duyguları içindeyim: anne dalga beni dövüyor! iyi.
  "anne, dalga beni dövüyor" bu birinci türden bilgide kaldığınız
  sürece sürekli olarak atacağımız çığlıktır - çünkü bu sürekli
  söylenecektir..............birbiriyle çakışan iki ebediyet
  vardır, ikili bir ebediyet vardır: beni karakterize eden ilişkinin
  veya ilişkilerin ebediyetliği, ve beni oluşturan özün, tekil özün
  ölüm tarafından etkilenemeyecek olan ebediyeti. ve dahası, bu
  düzeyde biraz önce okuduğum beşinci kitaptaki metinde söylendiği
  gibi, bu düzeyde karşıtlık ya da çatışma mümkün değildir.
  neden? çünkü bütün ilişkiler yasası uyarınca sonsuza dek
  birleşirler. her zaman her yerde birleşen ilişkiler vardır ve öte
  taraftan bütün özler diğer bütün özlerle uyum gösterirler. bütün
  özler tüm diğer özlerle uyum içindedir çünkü saf yeğinlik dereceleridirler....

  onbirinci ders

  şimdiye kadar demiş olduklarımızı gözden geçirirseniz burada
  bir sorun vardır çünkü kendinize spinoza'nın nasıl bütün
  duygulanışların ve duyguların, özün duygulanışları, etkilenmeleri
  söyleyebildiğini sorarsınız. bu, bir tutkunun bile özün bir
  duygulanışı olduğu anlamına gelir....eğer bana ait olan bazı parçalan, bedenime ait olan bazı par-
  çaları, sözgelimi derimi oluşturan parçaları ele alırsam; bana şu
  ya da bu ilişki altında ait olan deri parçacıklarını ele alırsam:
  benim derim. derim ki sürekli olarak başka dışsal parçaların
  etkisi altındadırlar: derim üzerinde etkide bulunan her şey, hava
  parçacıkları, güneş parçacıkları... çok basit bir örnek düzeyinde
  açıklamaya çalışıyorum.....hatırlıyorsunuz, öz bir kudret derecesidir. bu öze belli bir
  hareket ve dinginlik oranı tekabül eder. var olduğum sürece bu
  hareket ve dinginlik oranı bana söz konusu ilişki altında ait olan
  yayılabilir parçalar tarafından yerine getirilir. bu ne demektir?
  ethica'da kavramların tuhaf bir kayması vardır - sanki spinoza'nın
  iki söz dağarcığı varmış gibi. ve bu anlaşılıyor - çağının
  fiziği yüzünden böyledir. bazen kinetik bir söz dağarcığından
  dinamik bir söz dağarcığına sıçrar. iki kavramı eşdeğer kabul
  eder: hareket ve dinginlik oram ve etkilenebilme gücü ya da
  duygulanabilme, etkilenebilme yatkınlığı. bu kinetik ve dinamik
  önermeleri neden eşdeğer kabul ettiğini sormak gerekir. neden
  beni karakterize eden bir hareket ve dinginlik ilişkisi aynı zamanda
  bana ait olan bir etkilenebilme gücüdür?
 • piyasadaki butun baskilari tukenmis ve maalesef artık yeni baskısı yapılmayan kitap. sanırım hiçbir kitabı bu kadar aramadim. hicbir kitapçıda yok. ne idefix'te ne de d&r'da var. ne de sahaflarda. gecen ay beyoğlu sahaf festivaline sırf bu kitap için gittim. orada da bulamadım. beyazıt' taki sahaflardan umudu çok zaman önce kesmiştim zaten.
  e kitaba karşı çok mesafeli biri olmama rağmen nihayetinde orada buldum. ama okuyamiyorum. beyazit'ta bir fotokopiciden basmasini istedim gecenlerde. bir kaç güne geçecek elime. nihayet " tanrı ya da doga." diyen adama kavuşacağım. ethica mi? ona daha var. daha mı?
 • nedir bir duygulanış (affectio)? tam anlamıyla gözkapaklarınızın ağırlaştığını görüyorum... yine de bütün bunlar pek eğ-lenceli şeyler. ilk bakışta, spinoza'nın metnini doğrudan doğ-ruya kabul edersek, duygulanışın bir fikirle hiçbir alakası yok. ama bir duyguyla da alakası yok. affectus'un eyleme gücünün varyasyonu olduğu belirlenmişti. peki nedir bir duygulanış? ilk belirlemede, bir duygulanış şudur: bir cismin, bir bedenin, başka bir cismin eylemine maruz kaldığındaki durumudur. ne demek bu? "güneşi üzerimde hissediyorum", ya da "üzerinize konuyor bir güneş ışını"; bu bedeninizin bir duygulanışıdır. nedir bedeninizin bir duygulanışı? elbette güneş değil, ama güneşin sizin üzerinizdeki eylemi ya da etkisi. başka terimlerle söylersek bir etki, bir sonuç; ya da bir bedenin başka bir beden üzerinde eyleyişi. elbette kendi fiziğinin gerektirdiği nedenlerden dolayı spinoza uzaktan eylem diye bir şeye inanmadığı için ona göre eylem her zaman bir temas gerektirir ve bu bedenlerin bir karışımıdır. duygulanış iki bedenin, iki cismin bir karışı-mıdır; öteki üzerinde eyleyen dediğimiz bir bedenle berikinin izini alan başka bir bedenin. bedenlerin her karışımına duygulanış denir.
 • dolaylı ya da doğrudan olarak spinoza okuyanlar bilirler ki, spinoza’da mutlak iyi ya da mutlak kötü diye bir şey yoktur. ahlak yerine etik vardır. yani iyi ve kötünün ne olduğu mutlak değildir, duruma göre değişebilir spinoza’da. verilen örneklerden biri de ilaç örneğidir. “pharmacy” kelimesi deva anlamına geliyorken, zehir anlamına da gelir. bir şey hem deva, hem zehir olabilir.
  deleuze birinci derste bunu oldukça güzel bir dille anlatır. şöyle ki, “karşılaşma” diye bir kavramdan bahseder deleuze ve bunları ikiye ayırır: iyi karşılaşmalar, kötü karşılaşmalar. ve bu karşılaşmalara bağlı olarak da insanın eyleyebilme gücü artar ya da azalır. x kişisiyle karşılaşmak bizi hoşnutsuz edip, enerjimizi düşürürken, y kişisiyle karşılaşmak bizi mutlu edip enerjimizi ve dolayısıyla eyleyebilme kapasitemizi artırabilir. hepimiz bunun bir örneğini kendi hayatlarımızda görebiliriz diye düşünüyorum.

  ve umut vaat edici bir üslupla şöyle der deleuze:

  “insanın sahip olduğu fikirlere bağlı olarak eyleme gücünün veya varolma kuvvetinin artma-azalma-artma-azalma şeklinde süregiden devamlı bir varyasyonu vardır. bu zor deneyim içinde güzelliğin nasıl çiçek açtığını hissedin. varoluşun böyle sunulması hiç de kötü değildir daha şimdiden; tam anlamıyla sokaktaki varoluşumuz bu.”