1. uzun yıllar sonucu elde edilmiş veriler girilerek dağılımın mevsimsel olarak dağılıp dağılmadığını, dağılımın türünü, korelasyon grafiğini, ki kare testini, istenilen süre içerisindeki talep tahmini gibi bir çok hesabı kolayca yapmanızı sağlayan istatistik programıdır.