şükela:  tümü | bugün
  • i.ö. 7-6. yy.'da sicilya 'da yaşamış olan yunan şair.
    önemi şudur ki; ilias'ta kısmen bahsedilen ve troia'dan ayrıldığına dair herhangi bir belirti bulunmayan aeneas 'ın kentten ayrılışıyla ile ilgili bize detaylı bilgi veren ilk şairdir. vergilius, aeneis 'i yazarken ondan yararlanmıştır.
  • muhtemelen sicilya'daki himera şehrinden lirik bir ozandır.
    asıl adının teisias olduğu söylenir. efsaneye göre, stesikhoros şiirlerinden birinde helena 'yı eleştirmiş olduğu için gözleri görmez olmuştur. troia'ya paris'in peşinden gidenin helena olmayıp, onun hayali olduğunu söyleyerek bir palinodia (ozanın evvelce yazdığı bir şiirdeki ifade veya fikrin aksini savunduğu şiir) yazmış, bunun üzerine, görme gücüne yeniden kavuşmuştur.

    stesikhoros'un sicilya'da katana'da ölmüş veya öldürülmüş olduğu söylenir. ozan çeşitli lirik şiirler yazmış, fakat özellikle koral kahramanlık hymnosunu yaratan kişi olarak ün kazanmıştır. şiirlerinin oniki kadarının konuları bilinmektedir. bunlar, troia savaşının çeşitli olayları, agamemnon'un öldürülmesi ve orestes'in öc alışı, herakles'in serüvenleri, eriphyle öyküsü v.s. türündendir.

    stesikhoros'un "iliou persis" (troia'nın tahribi) adlı eseri, aeneas'ın italya'ya giderken başından geçenleri konu ediyordu ve belki de bu efsanenin kaynağını oluşturuyordu. (bkz: aeneis/@jimi the kewl) ozan, lirik ozanlar içinde homeros'a en çok benzeyen , en homerik ozandı. stesikhoros, lirik şiire destan görkemini aktaran ozan olarak da nitelenir. ozan böylece tragedyada epik efsanenin işlenmesine ortam hazırlamıştır. stesikhoros, pindaros'un kendi odelerinin yapısı olarak kabul ettiği triadı -üçlülük- şiire sokmak suretiyle lirik şiirde önemli bir yenilik de yapmıştır. ozanın çok sayıda olan eserlerinden (yirmi altı kitap kadar) yalnızca elli dize kadarı kalmıştır. eskiler onu daima saygıyla anmışlardır. örneğin roma otium 'unun en mühim ismi; horatius, 'stesichori graves camenae'undan (stesikhoros'un ağırbaşlı müzeleri) söz eder.