şükela:  tümü | bugün soru sor
  • radyoloj, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi...vs gibi bölümlerde çalışan sağlık personelinin tüm yıl maruz kaldıkları radyoaktif ışınların zararlı etkilerini bir nebze olsun azaltacağını umarak kullandıkları izindir.
  • yılda 1 aydır. yıllık izinden ayrıdır. kullanılması zorunludur. bölünerek kullanılamaz. bir sonraki yıla devredilemez.
  • radyoiyonizan madde ile çalışan sağlık birimlerinde görevli personele verilen ışın iznidir. şua, ışın anlamına gelmektedir ve bu iznin verilmesinin amacı radyoaktif ışınlara maruziyetin azaltılmasıdır.

    şua izni resmi olarak 657 sayılı kanunun 103. maddesinde yer alir ve burada "hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." şeklinde geçmektedir fakat burada nasıl kullanılacağı belirtilmemiştir. 3153 sayılı kanunun 24. maddesinde ise "bu gibi müesseselerde, her röntgen mütahassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması mecburidir." şeklinde nasıl kullanacağı açıklanmıştır. "muntazaman devamlı" ibaresi bu iznin bölünemeyeceğini ifade etmektedir. aynı zamanda bu haktan da cayamazsınız; şua izni, ilgili maddede bu alandaki her personele "mecburidir". şua izninden feragat edilemez, dilekçe verilse dahi dilekçenin hukuken geçerliliği yoktur.

    şua izni radyoaktif madde ile çalışan her personelin hakkıdır ve bunun kullanılması için 1 yıl çalışmış olmak şart aranmaz çünkü yıllık izin değil, sağlık iznidir. bu tür birimlerde 1 gün dahi çalışmış olsanız şua izni'ne hak kazanırsınız. ayrıca hastane türünün de farkı yoktur. özel hastanede, devlet hastanesinde, ağız ve diş sağlığı hastanesinde çalışan, çok çok düşük radyasyon kullanan birimlerde dahi olsa, şua izni kullanmak yine o personelin hakkıdır. eğer diş hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde röntgen biriminde çalışıyorsanız ve yönetimden "çok düşük radyasyonla çalışıyorsunuz şua izni kullanamazsınız." ya da "çok fazla izin kullandınız şua iznini kullanamazsınız." gibi geri dönüşler alırsanız iş mahkemelerine dava açıp bu hakkınızı alabilirsiniz.

    diğer bir husus ise, mr (manyetik rezonans) görüntüleme yapan personeller şua izni kullanamazlar. mr cihazı radyasyon yayan bir cihaz değildir, dev bir elektromıknatıstır. bu yüzden manyetik alan yaratarak görüntüleme yaptığı için, mr bölümünde çalışan personellerin şua izni kullanma hakları yoktur.