şükela:  tümü | bugün soru sor
  • türk mitolojisine ait alpamış destanının ana karakteri alpamış han'ın atıdır. bayşubar, kökşubar ya da çubar olarak da bahsi geçer.
  • türk mitoloji ve tarihi bakımından alpamış han’ın atıdır. bayşubar veya kökşubar ya da çubar olarak da bilinir. sıradışı özellikleri vardır. türk söylencelerindeki olağanüstü atların özelliklerinin tamamını taşır. uçabilir, konuşur, sahibini önceden uyarır, yaralıyken yalnız bırakmaz, bir aylık yolu bir günde gider, sahibinin ne durumda olduğunu hissederek ona göre davranır. altın yeleli, gümüş üzengili, kuyruğu dokuz örgülü, dokuz kolanlı olarak betimlenir. atası sudan çıkmadır. çok renkli. üstünde küçük lekecikler şeklinde yuvarlak noktalar bulunan eşyaya, hayvana "çubar" denir. çilli insanlara şaka olsun diye söylenir. şubar sözcüğü hızlı gitmek anlamı içerir. çapmak (hızlı gitmek, at sürmek) fiili ile aynı kökten gelir. türkçe çubar, moğolca çabdar, buryatça sabıdar sözcüğü boz renk ifade eder.

    (bkz: alpamış destanı)
    (bkz: ünlü atlar/@ibisile)
    (bkz: boz atlı hızır)